ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

ALLT BÖRJAR INTERNT

Genom skräddarsydda insatser och lösningar kan våra konsulter hjälpa er organisation att identifiera och påverka bilden av er som attraktiv arbetsgivare. Vi skapar kreativa koncept som hjälper er att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens både på kort och lång sikt. Våra konsulter är experter på offentliga aktörers arbetsgivarvarumärke och anpassar alltid våra tjänster efter era behov och utmaningar.  

Vi genomför genomlysningar, utvecklar ert arbetsgivarvarumärke, utformar traineeprogram och ambassadörsnätverk. Missa inte utbildningen Employer Branding  – Praktiska verktyg för offentlig sektordär Framtidsverkets VD Maria Högberg ger praktiska verktyg för att ni ska ha ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärkesarbete.

VÅRA TJÄNSTER

Med vår unika mix av employer brandingkonsulter med kompetens inom HR, kommunikation och event skapar vi nytänkande koncept som stärker arbetsgivarvarumärket. Gemensamt för samtliga uppdrag är syftet att öka attraktionskraften för jobben inom offentlig sektor för att bibehålla och stärka Sveriges välfärd. 

Vi har även utvecklat Offentligsektor.nu – offentlig sektors digitala plattform för kompetensförsörjning.

 

På heldagsutbildningen Employer

Branding – Praktiska verktyg för offentlig sektor får du praktiska verktyg för att du ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete-

givarvarumärkesarbete i din organisation. 

Föreläsningar och utbildningar

Föreläsningar och

utbildningar

Kreativa koncept

Våra konsulter utför allt från fokus-

grupper och genomlysningar till strategiarbete för att utveckla ert arbetsgivarvarumärke. Vi hittar kreativa lösningar som utvecklar er organisation i rätt riktning.

Framtidsverkets VD Maria Högberg

är expert på frågan om kompetens-

försörjning inom offentlig sektor och är en eftertraktad föreläsare inom ämnet med bra balans av inspiration och konkreta verktyg.

Våra kreativa lösningar stärker er organisations arbetsgivarvarumärke. Våra konsulter hittar ständigt nya vägar för er att attrahera och behålla kompetens på både kort och lång sikt så som genom framgångs-

rika PR-kampanjer.

 

KOMMUNIKATION

KOMMUNICERA FÖR STÖRRE SYFTE

Vi på Framtidsverket brinner för att kommunicera och driva offentlig sektor framåt. Vi har en stor bredd av kommunikationslösningar där vi skapar allt från PR-kampanjer, filmer, strategier, podcasts, sociala medier, layout och animationer – allt för ett större syfte. Vi skapar lösningar som hjälper er att nå ut med ert arbetsgivarvarumärke på ett resultatinriktat och nytänkande sätt för att stärka er attraktionskraft. Exempelvis har vi skapat Kommundirektörskampanjen för Kungsbacka kommun, som gav stor uppmärksamhet och spridning i media.

 

Vi är experter på offentlig sektor och för oss är det viktigt att skapa kommunikation som gör skillnad.

 

PR- och kommunikationsstrategi

Vi hjälper er att nå era kommunikationsmål genom en omfattande och resultatinriktad PR- och kommunikationsstrategi som innefattar vad som ska kommuniceras, när det ska kommuniceras och hur det ska kommuniceras i olika kanaler.

Produktion

Vi har stor erfarenhet av att skapa kommunikation och PR-lösningar från idé till publicering. Nedan är några exempel på våra produktionsområden.

Sociala medier

Vi hjälper er nå ut med rätt budskap i rätt kanal. Fånga befintliga och framtidens medarbetare med skräddarsydda budskap och innehåll som är kanalanpassat. Vi hjälper er sätta strategin för hur ni ska nå ut på ett effektivt sätt. 

EVENT

EVENT MED SYFTE

Vi arrangerar ett stort antal event för att stärka och lyfta den offentliga sektorn varje år. Några av våra mest kända event är Framtidsmässan – Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor, samt Framtidsgalanen kompetensutvecklande dag som lyfter medarbetarna och vardagshjältarna inom offentlig sektor. 

Vi skapar event som driver offentlig sektor framåt – läs mer och boka er plats på det event som passar ert syfte och behov. Våra projektledare och eventkoordinatorer utformar även skräddarsydda event specifikt för er organisation.

 
 
vmk_logo.png
FM_utan_årtal.png
fg19_nylogo.png
Logga Almedalen.png

Framtidsgalan

Almedalen

Varumärkeskonferensen är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med HR och kommunikation inom offentlig sektor. Här nätverkar medarbetare från hela Sverige och tar del av framgångsrika exempel.

Framtidsmässan är Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor. Framtidsmässan är en arena där studenter och nyutexaminerade

träffar arbetsgivare från den offentliga sektorn. 

Framtidsgalan är en kompetens-utvecklande heldag på Vasa-

teatern i Stockholm, där syftet är att uppmärksamma de personer som gör skillnad varje dag inom offentlig sektor.

Ska er organisation till Almedalen? Vi hjälper er att arrangera event med allt från idé till genomförande

på en mycket attraktiv adress mitt i centrala Visby, Hästgatan 12.

NY DIGITAL SATSNING FÖR OFFENTLIG SEKTOR

Över en halv miljon människor behöver rekryteras till offentlig sektor fram till 2026 till följd av demografiska förändringar i samhället där vi blir fler både äldre och yngre, och dessutom står inför omfattande pensionsavgångar. Samtidigt visar studier att universitet- och högskolestudenter har låg kunskapsnivå om vilka karriärmöjligheter som finns inom offentlig sektor. 

Länge har det saknats en digital arena för offentlig sektor där arbetsgivare kan visa upp sig och

marknadsföra sig som arbetsgivare direkt mot framtidens professionella. Därför har Framtidsverket utvecklat offentligsektor.nu – offentlig sektors gemensamma plattform för kompetensförsörjning.

 

Digital plattform

Offentligsektor.nu är offentlig sektors gemensamma digitala plattform för kompetensförsörjning. Plattformen är ett stort initiativ för att på ett nutida och effektivt sätt nå målsättningen att säkra kompetens-

försörjningen inom offentlig sektor.

 

Employer branding

Ett deltagande på offentligsektor.nu innebär att ni som organisation öppnar upp er arbetsgivarprofil och fyller den med attraktivt innehåll som rör ert arbetsgivarvarumärke. På så sätt kan ni profilera er samt visa upp vad just ni erbjuder som arbetsgivare.

Nätverket

Nätverket på offentligsektor.nu är ett kompetensutvecklingsnätverk för dig som arbetar med kompetensförsörjning inom offentlig sektor. Använd den digitala mötesplatsen för kunskapsdelning och få snabba och relevanta svar på just dina utmaningar i vardagsarbetet

Våra varumärken

EBP logga.jpg
digital studio_logo.png