top of page
Framtidsgalan 2024 (3).png
fg_transparent bkg_png.png

NOMINERING 2024

FRAMTIDSGALAN
VI HYLLAR INDIVIDER & ORGANISATIONER INOM OFFENTLIG SEKTOR 

På Framtidsgalan har vi sedan 2015 lyft personer inom offentlig sektor som på olika sätt gör skillnad för andra. Bland de tidigare vinnarna på Framtidsgalan finns allt från lärare, akutsjuksköterskor till forskare och räddningstjänst. Nu är det dags igen!
Känner du en person som inspirerar sina kollegor eller vågar tänka nytt? En god ledare eller kanske en hel arbetsgrupp som verkligen lyfter varandra? En organisation som kan agera föredöme för hela Sverige inom hållbarhet, samhällsutveckling eller näringsliv? Då ska du såklart vara med och nominera dem till Framtidsgalan 2024.
Nedan kan du läsa mer om varje kategori.

 

NOMINERINGSPROCESSEN I KORTHET

Nominera någon i din organisation, ett team, en kollega, en leverantör eller någon annan inom offentlig sektor som du tycker förtjänar att hyllas! Framtidsgalan är en helt unik chans att kunna lyfta alla de personer och organisationer som varje dag gör skillnad för samhället, så missa inte chansen att nominera någon redan idag!

Nomineringsprocessen i korthet

1 mars 2024 |  Nomineringar startar
1 aug 2024  |  Nomineringen stänger

Sept 2024  |  Nominerade får besked om huruvida de gått vidare
Okt 2024  |  Jurygruppsmöten där vinnaren bestäms
Nov 2024  |  Framtidsgalan går av stapeln och vinnarna presenteras


 

Vill du veta mer?
Om du har några frågor eller vill veta mer om nomineringen är du välkommen att kontakta Framtidsverket VD Lina Högemark på lina.hogemark@framtidsverket.com eller Projektledare för Framtidsgalan Dejan Smiljanic, Dejan@framtidsverket.com

KATEGORIER 2024

  Personkategorier  

ÅRETS LEDARE

Årets Ledare är en person som med sitt engagemang motiverar sina medarbetare att arbeta mot samma mål. Årets Ledare är handlingskraftig, modig, målmedveten och en förebild i sin organisation. Årets ledare har bidragit till att lösa problem och möta utmaningar på ett innovativt och inspirerande sätt samt varit uthållig och stabil i sitt ledarskap. 
 
Kriterier för att kunna bli nominerad:
Arbetar i offentlig sektor 

 

ÅRETS HJÄLTE

Definitionen av en hjälte är någon som gjort en tapper eller avgörande insats under svåra omständigheter. Dag ut och dag arbetar många inom offentlig sektor med livsavgörande uppgifter för medmänniskor i Sverige – något som inte minst märks under kriser så som Covid-19-pandemin eller när flyktingströmmar kommer från humanitära katastrofområden. Årets Hjälte är en person som aktivt sökt lösningar i svåra situationer och lyft andra i arbetet för samhället och för individen. Det är en modig person som i sin övertygelse har stått för stabilitet, positivitet och medmänsklighet.


 
Kriterier för att kunna bli nominerad:

Arbetar i offentlig sektor, alternativt har gjort något positivt för offentlig sektor. 

ÅRETS TEAM

Årets Team har med gott samarbete och gemensam kraft bidragit till synbara goda resultat för verksamheten. I Årets Team har varje person använt sin unika kompetens och personlighet på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens framgång.
 
Kriterier för att kunna bli nominerad:
Teamet består av 3-7 personer och arbetar i offentlig sektor 

 

ÅRETS INSPIRATÖR/INSATS

Årets Inspiratör/Insats går till en person som genom en särskild insats i sin organisation har bidragit till en positiv utveckling i samhället eller för en medmänniska och inspirerat andra i sin närhet. 

Kriterier för att kunna bli nominerad:
Arbetar i offentlig sektor 

ÅRETS KOMMUNCHEF

Årets Kommunchef ska ha förmågan att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team stor eller liten: en förebild för andra i branschen. Hen ska inneha en affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum. Resultat ska kunna påvisa att hens agerande leder till långsiktigt god tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hen leder.

  Kommunkategorier  

ÅRETS HÅLLBARHETSKOMMUN

Mer info och kriterier kommer inom kort, men du kan redan nu nominera.

ÅRETS NÄRINGSLIVSKOMMUN

Utmärkelsen Årets Näringslivskommun tilldelas den kommun som utmärkt sig allra mest positivt. I kriterierna ingår statistiken över den allmänna företagsutvecklingen i kommunen kopplat till näringslivets syn kring faktorer som service och nöjdhet. 

 

Juryn kommer dessutom att se över om kommunen arrangerat eller deltagit i olika typer av aktiviteter, arrangerat mötesplatser, nätverksträffar eller deltagit på seminarier eller andra typer av konferenser kopplat till det lokala näringslivet. Dessutom kommer den medborgerliga synen av företagsklimatet utgöra en del av omdömet för att utse Årets Näringslivskommun 2024/2025

ÅRETS KULTUR & EVENEMANGSKOMMUN

Utmärkelsen Årets Kultur- och Evenemangskommun kommer att tilldelas den kommun som erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och evenemang som göder kreativiteten, skaparglädjen och tillgängligheten för alla kommuninvånare.

 

Kommunen ska ha en långsiktig kulturpolitik, som gäller både i hög- och lågkonjunktur och satsar på egna kommunala ekonomiska medel. Juryn kommer även ta hänsyn till den kulturella mångfalden, arrangemang av egna eller partnerskaps- evenemang samt marknadsföringen och kommunikationen av kultur och evenemangsutbudet ut mot kommuninvånarna. 

ÅRETS STADSUTVECKLINGSKOMMUN 

Utmärkelsen Årets Stadsutvecklingskommun kommer att tilldelas den kommun som under 2023/2024 inspirerar, bidrar eller bidragit till att skapa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande. 

 

Kommunen ska ha en helhetssyn och långsiktighet i både planering och genomförande. Särskild vikt läggs vid de sociala, ekologiska ekonomiska hållbarhetsprinciperna som tex, förbättring av tillgänglighet, trygghetsskapande åtgärder, låg klimatpåverkan i byggskedet, infrastruktur, energieffektiva byggnader, samverkan mellan olika aktörer och cirkulär ekonomi

ÅRETS INTEGRATION- & MÅNGFALDSKOMMUN 

Utmärkelsen Årets Integration- & Mångfalds kommun ska uppmärksamma och tilldelas den kommun som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap. 

 

Integration och mångfald ska vara ett naturligt perspektiv i kommunens verksamheter och samhällsområden. Juryn sätter stort värde och strävar efter att kommunens insatser ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiva effekter och synbara resultat. Utmärkelsen ska ges till den kommun där alla kan känna sig välkomna oavsett ålder, kön, ursprung, trosuppfattning, sexualitet eller social tillhörighet. 

  Bolagskategorier  

ÅRETS KOMMUNALA BOSTADSBOLAG

Priset för årets kommunala bostadsbolag delas ut till det kommunala fastighetsbolag som gjort betydande förbättringar av sin service. Producerat eller planerar att producera flera och betydelsefulla stadsutvecklingsprojekt, haft en positiv ekonomisk utvecklingskurva samt aktivt arbetar för en mer hållbar framtid för att minska branschens klimatpåverkan. 

ÅRETS KOMMUNALA ENERGIBOLAG

Utmärkelsen Årets kommunala energibolag ska ha siktet inställt på att få ner förbrukningen av el för konsumenterna. Insatserna ska även kunna generera en tydlig skillnad och ha en avgörande skillnad för morgondagens klimatpåverkan. Juryn lägger dessutom en stor vikt på kommunikationen till kunder, tillgänglighet av smarta laddlösningar samt planeringen och åtgärderna för morgondagens fossilfria värld.  

ÅRETS VÅRD & OMSORGSGIVARE 

Årets Vård & Omsorgsgivare är en utmärkelse som ges till en kommun eller företag som på ett föredömligt sätt har förbättrat och utvecklat hälso- och sjukvården för såväl personal och patienter. De ska ha en stark organisation som med stark vision och engagemang har förbättrat samhällets välfärd som bidragit eller kan bidra till en positiv skillnad inom vårdverksamheten.

ÅRETS REKRYTERINGSFÖRETAG
FÖR OFFENTLIG SEKTOR 

Årets Rekryteringsföretag ska med engagemang för utbildning, utveckling, samarbete, innovation, samhällsengagemang vara en god representant för branschen. Bolaget ska utmärka sig genom sin höga kvalitet, kundnöjdhet och låg personalomsättning i branschen, där principen att kvalité går före lönsamhet är av stor vikt. 

  Kategorier inom skola  

Årets Förskola ska med tydlighet arbeta för att utveckla verksamheten till att arbeta för en ökad måluppfyllelse hos barn. Förskolan ska även arbeta systematiskt sitt kvalitetsarbete som gör att alla medarbetare förstår vart de ska, varför de ska dit och hur de når dit­ tillsammans. Årets Förskola ska vara ett föredöme för övriga verksamheter i sitt bemötande, sin pedagogik och trygghet för barn, kollegor och föräldrar. 

ÅRETS FÖRSKOLA

ÅRETS GRUNDSKOLA

Årets Grundskola ska på ett föredömligt sätt visa hur man genom kvalitativt arbete, god planering och nytänkande initiativ kan bidra till framtidens grundskola. Skolan ska ha utvecklat och implementerat nya arbetssätt utifrån läroplanen och skapat en organiserat en stödjande miljö för lärande. Skolan och dess ledarskap ska ha gjort skillnad för barnens, elevernas och medarbetarnas utveckling och lärande

ÅRETS GYMNASIESKOLA

Årets Gymnasieskola ska sätta den enskilda eleven i fokus där varje elev ska känna sig sedd och bekräftad. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg ska alltid stå i fokus. 

 

Skolans ledarskapet ska vara professionellt, tydligt och stöttande och lärarna ska ha rätt utbildning, kompetens samt vara legitimerade i de ämnen som de undervisar i. Årets Gymnasieskola ska föredöme i att lyfta fram undervisningen och undervisningsutveckling som med högsta kvalitet förbereder eleverna för högre studier och den framtida arbetsmarknaden.

Nominering 2024
bottom of page