top of page
  • Writer's pictureElla Sjöström

Employer branding trender 2022


Nytt år, vilket betyder nya trender inom Employer branding världen. Det gäller att du har koll på dessa för att ditt företag ska få så goda möjligheter som möjligt detta år. Det gäller även att hänga med i svängarna samt hålla er ständigt uppdaterade kring vad som funkar och inte vilket i sin tur kommer göra att ni kan ta gynnsamma beslut utefter det. Detta kommer att öka chanserna för att just ni blir de attraktiva arbetsgivarna. Kolla in dessa trender!


Mångfald och inkludering

Idag är en av de viktigaste kraven hos arbetssökande att företag tar mångfald och inkludering seriöst och visar det tydligt. Företagens personliga värderingar ska lysa igenom för att öka förtroendet hos de arbetssökande. Denna trend genomsyrar idag många företag vilket har synts tydligt det senaste året. Idag är denna aspekt något som spenderas mycket tid på, vilket har gynnat de företag som har hängt med på denna trend. Lägg därför mer tid på detta vilket kommer gynna dig och ditt företag i längden!


Arbete på distans

I takt med pandemin och dess effekter har allt fler delar av arbetslivet gått över till distans vilket har skapat en alltmer digitaliserad vardag. Digitala möten och arbete hemifrån har blivit en självklarhet för många och denna arbetsform har i många fall visat sig vara smidigare än tidigare arbetsformer på plats. Fördelarna har därmed övervägt nackdelarna för många vilket är något företag nu behöver förhålla sig till. Arbetsplatser som erbjuder dessa möjligheter har nu visat sig vara gynnsamt för att locka nya medarbetare till skillnad från de som inte erbjuder detta. Se därför till att i största mån möjligt kunna erbjuda detta för era anställda.


Socialt ansvarstagande

En ständigt ökande trend som visat sig bli mer och mer viktigt för unga medarbetare är det sociala ansvarstagande som idag bör finnas på företagen. Denna aspekt har visat sig vara väldigt avgörande för huruvida den yngre målgruppen väljer att stanna på arbetsplatsen eller inte. Många kan även tänka sig gå ner i lön för att gå över till en arbetsgivare som visar på detta sociala ansvarstagande. Så ta detta i beaktning och se över vad ni förmedlar ut till era arbetsgivare och nya medarbetare när det kommer till denna aspekt.


Engagemang inför nya medarbetare

För att lyckas med att locka nya medarbetare är det numera viktigare än någonsin att visa sitt engagemang för den enskilda personen som söker jobb hos er. Att endast publicera en jobbannons för att sedan skicka mängder av massutskick fungerar inte i samma utsträckning numera. För att rekryteringar ska gå vägen behöver ni visa att personen som säker är viktig och inte en i mängden av alla jobbsökande. Ni som arbetsgivare behöver ta en större roll inom rekryteringen och våga skapa mer nytänkande arbetsbeskrivningar där ni lyfter de fördelar som finns inom rollen.

29 views0 comments

Comments


bottom of page