top of page
  • Writer's pictureJohanna Lagerquist

4 Långsiktiga & Hållbara Employer Branding-Strategier!

Updated: Nov 17, 2022

Har du eller din organisation inte satt några konkreta eller långsiktiga mål för er employer branding strategi? Vilken tur att du hittade hit, för detta kan vara starten på din organisations succéresa! Här presenterar vi 4 värdefulla punkter för att utveckla en långsiktig och hållbar Employer Branding-strategi.1. Du måste förstå värdet i organisationen.

Oavsett om du jobbar inom offentlig eller privat sektor, myndighet eller ideell organisation så behöver ni ställa dig frågan: vad/vilka är våra kärnämnen och hur vill vi som arbetsgivare stå ut jämfört med andra arbetsgivare? Varför ska man välja oss? Här måste ni ringa in era specifika organisationskultur, era värderingar och hitta era unika USPar, för risken är att ni annars förlorar organisationens mening och syfte. När ni har skapa er ett tydligt syfte och värdegrund och har hållbara byggstenar och komponenter att falla tillbaka på, då kan du känna dig trygg i ert organisationsbyggande och sikta högt!


2. Den röda tråden.

När ni har satt er värdegrund för er organisation, se till att underhålla och fullfölja den i alla led i verksamheten. Det är extremt viktigt att alla i organisationen förstår vad den röda tråden är, vilka värderingar ni vill stå för, för risken är att om dina medarbetare inte förstår eller inte fått information om detta, så kommer er organisations arbetsgivarvarumärke vara oklart både för er internt, men även för de ni vill attrahera och resten av marknaden. Det är viktigt att komma ihåg att era medarbetare även är era ambassadörer och ert ansikte utåt, så ge förutsättningar för att er organisation ska kunna växa sig stark – tillsammans.


3. Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Era medarbetare är som sagt även ert ansikte utåt, därför är det viktigt att ni är måna om dem. Det bör ligga i ert intresse att ge dem goda förmåner genom att exempelvis kulturbärande eller sociala aktiviteter. Det kan vara att du lyfter din medarbetares goda egenskaper i utvecklingssamtal, lyssna och låta medarbetarna komma med feedback, gå på webinar, lyssna på intressanta talare, anordna teambuidling aktiviteter för alla inom organisationen, eller mindre sociala aktiviteter som att alltid ha fredagsfika.

Det viktiga är inte exakt vad ni gör för aktiviteter, utan det viktiga är att ni låter era medarbetare få känna sig sedda och att dom är en viktig del utav organisationen. Applicera och lev efter det enkla ordspråket “behandla andra som du själv vill bli behandlad” så kommer du och ditt team större framgångar tillsammans!


4. Knyt ihop säcken.

Nu när teamet och organisationen har samma riktning och verkligen har förutsättningarna för att lyckas med employer branding, se till att knyta ihop säcken! Genomför aktiviteterna och följ upp kontinuerligt vad som gått bra och mindre bra. Säkerställa att ni arbetar mot organisationens mål och förväntningar. Har ni hållit fast i den röda tråden eller behöver den revideras om? Utveckla och var alltid öppen för feedback!

Är du redo att ta er organisation till nya nivåer, eller skulle du behöva mera hjälp? Vi hjälper dig gärna med att bygga upp ert arbetsgivarvarumärke och aktiva arbete kring employer branding! Kolla in våra case och kontakta oss på info@framtidsverket.com!

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page