top of page
  • Writer's pictureElla Sjöström

Hur du lockar millenials till din arbetsplats


Våra ungdomar är arbetskraftens framtid och det betyder att dom är allra viktigast att attrahera till din arbetsplats. Frågan många arbetsgivare ställer sig är vad det egentligen är som den yngre generationen lockas av och på vilket sätt de ska gå till väga för att dra till sig dessa millenials. Här kommer några tips som kan vara till hjälp för att på bästa sätt uppnå detta!


Visa att ni är en trygg arbetsplats

Många i den yngre generationen har en medveten syn på framtiden och karriären. Ungdomar är idag mer pålästa och uppdaterade angående stora frågor såsom klimatet, ojämlikheter och arbetslöshet. Detta gör i sin tur att de ser med kritiska ögon samt har ett lägre förtroende för företag och dess ledare. Var därför noga med att förklara varför just er arbetsplats är trygg gällande exempelvis lön, möjligheter samt flexibilitet.


Berätta om era värderingar

Många inom den yngre generationen är även medvetna samt tar värderingar och samhällsansvar på stort allvar. Att ett företag prioriterar jämställdhet samt lägger stort fokus på värderingar inom arbetsmiljön och affärsmetodiken är idag en viktig aspekt när det kommer till vilka arbetsplatser ungdomar väljer att intressera sig för. Var därför tydliga med vart ni står gällande dessa frågor under arbetsintervjuer och rekryteringar.


Var tydliga med vad ni kräver

Något som den yngre generationen även uppskattar är tydlighet. Att vara rak och tydlig med vad rollen kräver, och därmed vad ni kräver av personen, är en viktig komponent när ni vill locka dem till er arbetsplats. Misskommunikation och otydligheter kommer möjligtvis göra att personen tröttnar och hen kommer därmed söka sig till andra platser där rakare direktiv framförs. För att få mycket info från personen ni rekryterar gäller det att ge lika mycket tillbaka.


Var tydliga med vad ni har att erbjuda

För att locka till sig den yngre målgruppen kan det även vara till hjälp att framföra vad personen får ut av att jobba hos er. Varför är ni en bra och givande arbetsplats och vad ger ni personen för dyrbara erfarenheter. Att visa på att det finns mycket att hämta samt lära av er arbetsplats, kommer göra att dessa ungdomar ser en framtid hos er och att dem kommer få något ut av att ha jobbat hos er.


Ge feedback

Något som alltid uppskattas hos den yngre generationen är feedback. Oavsett om feedbacken är positiv eller negativ så kommer detta ses som värdefullt för personen. Det är viktigt att ge positiv feedback kontinuerligt för att personen ska känna att hens jobb uppskattas och bidrar. Men det är lika viktigt att ge konstruktiv kritik för sådant som personen behöver utveckla. Detta kommer få personen, oavsett positiv eller negativ feedback, att känna att hens arbete är en viktig del av arbetsplatsen.


Nätverka med studenter

Sist men inte minst, stå ut ur mängden! Att nätverka med den yngre generationen så mycket som möjligt kommer att öka medvetenheten hos dem samt få er att komma närmre varandra. Detta kan ni förslagsvis göra under deras studietid genom olika events eller dylikt. Ett tips är att kolla in Framtidsverkets rekryteringsevents där ni får möjligheten att connecta med framtida stjärnor. Några av våra mest kända event är Framtidsmässan – Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor, samt Framtidsgalan – en kompetensutvecklande dag som lyfter medarbetarna och vardagshjältarna inom offentlig sektor.

29 views0 comments

Comments


bottom of page