top of page
  • Writer's pictureElla Sjöström

5 tips för att lyckas med Employer Branding


Dina anställda är de viktigaste komponenterna för att ditt företag ska gå runt. Därför är det viktigt att de har en god uppfattning om arbetsplatsen och att det är ett ställe som attraherar. Du vill också ha trogna medarbetare som vill stanna på arbetsplatsen. Med dessa fem tips kan du komma en bit på vägen!


Tips 1 - Ge en ärlig bild av företaget

Något som är viktigt när du ska locka anställda till företaget är att ge en så ärlig bild av företaget som möjligt. För att personen ska kunna anpassa sig och känna att hen passar in behöver du exempelvis informera om hur kulturen på arbetsplatsen ser ut. Vad är era speciella rutiner? Det är också viktigt att framföra vad ni har för värderingar samt vad som är ok och inte. Detta för att personen ska kunna känna sig trygg på arbetsplatsen men även för att veta vad som inte är acceptabelt om exempelvis någon behandlas illa.


Tips 2 - Skapa ett syfte

För att dina anställda ska känna att arbetsplatsen känns lockande gäller det att kunna erbjuda dem något tillbaka. Fundera över varför personen bör jobba hos er? Därigenom kommer du kunna skapa ett syfte som du i sin tur kan framföra för personen under era rekryteringar. Vad får en person tillbaka som anställd?


Tips 3 - Identifiera målgruppen

För att kunna anpassa syftet för arbetsplatsen gäller det att ni har identifierat vilken målgrupp ni främst bör rikta er mot. Denna målgrupp kan ni sedan ha i åtanke och låta genomsyra företaget och dess uppbyggnad. En arbetsplats som är anpassad efter en specifik målgrupp kommer säkerligen locka anställda ur dessa målgrupper då de kommer känna en identifiering med vad ni har att erbjuda. Detta leder oss härmed in på nästa punkt.


Tips 4 - Kommunikationsmål

Efter att ha identifierat just er målgrupp är det en god idé att sätta upp kommunikationsmål för att nå ut till den specifika målgruppen. Dessa mål kommer ni sedan kunna se över och gå tillbaka till när ni ska anställa nya medarbetare.


Tips 5 - Uppföljningar med medarbetarna

Sist men inte minst. Se till att ha en öppen konversation med era anställda där ni kan följa upp och se vad de känner funkar bra samt vad som bör förbättras på arbetsplatsen. Det är viktigt att de också får känna att deras röst blir hörd vilket bara kommer att gynna företaget och locka fler anställda. Se även till att nämna det faktum att de anställda alltid får utrymme att säga vad de känner på arbetsplatsen under rekryteringar, då detta är något som får den anställda att känna sig prioriterad och inte som en i mängden. En viktig uppföljning är med anställda som lämnar. Ta reda på hur de haft det, vad de saknat och uppskattat som anställda.

34 views0 comments

Comments


bottom of page