top of page
vinnare.png

ÅRETS TEAM
FINALISTER 2021

Årets Team har med gott samarbete och gemensam kraft bidragit till synbara goda resultat för verksamheten. I Årets Team har varje person använt sin unika kompetens och personlighet på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens framgång.

 

Kriterier för att kunna bli nominerad:
Teamet består av 3-7 personer och arbetar i offentlig sektor 

 

Kategoriägare: Sigtuna Kommun

Integrations- och arbetsmarknadsenheten i Laxå 

Det här teamet samarbetar högt och lågt. Det finns ingen prestige i att vara den i teamet som presterat bäst, utan de kompletterar och släpper det som de tror någon annan kan göra bättre. Hos teamet i Laxå är allas arbete lika mycket värt och uppskattat. Integration-och arbetsmarknadsenheten i Laxå kommun arbetar för att skapa möjligheter inte bara för utlandsfödda, utan alla kommuninvånare från 16 år och uppåt. Oavsett har teamet en förmåga att se det som från början inte finns hos deltagarna, projekten och visionerna, men som med tiden växer fram. De har en stark tro på att varje människa och att en idé kan ta betydelsefulla steg framåt med rätt förutsättningar, stöd och tro på den egna förmågan.

Även när teamet stöter på svårigheter så fortsätter de att bära fanan högt, blicka framåt och ta nya krafttag för att möta nya utmaningar som pandemin har medfört. I grund och botten så vinner arbetsglädjen, viljan att göra bättre och deras vision om att sätta kommuninvånarna allra högst.

Teamet har redan från start visat på fantastiska resultat med mer än 80% självförsörjning för nyanlända. Integrations- och arbetsmarknadsenheten är ett innovativt och lösningsorienterat team som jobbar med att få personer i varaktig anställning. Därför är Integrations- och arbetsmarknadsenheten finalister i kategorin Årets team.

Integration-och arbetsmarknadsteamet.jpg

Vallentunas HR team

HR-team.jpg

Vallentunas HR-team har starkt bidragit till Vallentuna kommuns fantastiska resultat i SKR:s kommunkompassutvärdering 2021 inom områdena arbetsliv, medarbetarskap och ledarskap, och också i kommunens arbete med vision och värderingar. Deras arbete har också legat till grund och bidragit till att Vallentunas kommun i våras fick ett ”all-time-high” indexresultat för kommunens HME-värde (hållbart medarbetarengagemang). Genom ett ömsesidigt beroende av varandra och en vilja att utveckla genom samarbete har teamet bidragit starkt till verksamhetens utveckling.

Teamet har visat på en oerhörd flexibilitet och snabb omställning i pandemitider och hjälpt andra att fortsätta arbetet framåt genom att hålla i digitala utbildningar och workshops, spelat in utbildningsfilmer för att underlätta till medverkan, skapat digitala enkäter/skyddsronder för hemarbete/distansarbete.

 

Vallentunas HR-team har på ett nyfiket, modigt och prestigelöst sätt tillsammans drivit och utvecklat flera aktiviteter inom olika HR-områden under det gångna året för att skapa kvalité, enkelhet, tillgänglighet och engagemang i flera av kommunens processer. Därför är Vallentunas HR team finalister i kategorin Årets team.

Digitaliseringsteamet i Södertälje

Digitaliseringsteamet har på kort tid och med begränsade resurser visat att det går att göra stora förändringar inom digitaliseringsområdet och därmed öka organisationens leveransförmåga och relevans för medborgare, organisationer och företag. Teamets främsta styrka är förståelsen för att förändringen måste ske nu och att de själva, i och med att de har uppdraget att leda förändringen, måste leda den och visa vägen. De har arbetat medvetet med att förändra arbetssätt och själva visat att de vågar arbeta på nya sätt.

Digitaliseringsenhetens uppdrag är att stödja den strategi för digitalisering som kommunfullmäktige i Södertälje tog beslut om 2019. De arbetar mycket med tillgänglighet och för att förenkla för medborgarna i Södertälje Kommun. Teamet har initierat många givande kontakter och samarbeten, och har därmed ett stort nätverk. De har målmedvetet arbetat upp de här kontakterna över tid och understryker vikten av att arbeta tillsammans både nationellt och internationellt i digitaliseringsfrågorna. Därför är Digitaliserings-teamet finalister i kategorin Årets team.

Digitaliseringsteamet.png

Expresslovsteamet i Lomma

Expresslovsteamet.jpg

Expresslovsteamet är en del av Byggenheten i Lomma kommun. Byggenheten som i sig är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen är en myndighet som bland annat arbetar med hantering av bygglov, byggnadsinspektion och tillsyn av att plan- och bygglagen efterlevs.

Byggenheten arbetar i en miljö där tuffa beslut måste levereras, men också där positiva och önskvärda beslut ska fattas. Teamet ska se till att lagkrav följs och om inte att rättelse sker. Arbetet med att fatta beslut och att se till att lagkrav uppfylls hanterar teamet parallellt med högt satta interna mål och önskningar om god service till kommuninvånarna.

Teamet har under det gångna året arbetat med en ny satsning på Expresslov. Genom att tillsammans se möjligheterna har teamet lyckats genomföra omställningen. De arbetar konstant med teamkänslan, att skapa samsyn, ge stöttning till varandra och att ge varandra förutsättningar att utvecklas och att inspirera varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter.

Teamets arbete har uppmärksammats av både media och andra kommun som blivit inspirerade av deras insats. Därför är Expresslovs-teamet finalister i kategorin Årets team.

Försörjningsstödsenheten i Tomelilla

Försörjningsstödsenheten jobbar aktivt och målmedvetet med att få självständiga invånare i egen försörjning. De drivs av en vilja att förändra och göra sitt bästa för medborgarna, med stort fokus på den enskilda individen. Det är någonting de hela tiden faller tillbaka på, vem det är de vill förändra och förbättra för.

Teamet har ett stort fokus på att samverka med alla parter som är inblandade i en individs situation, som arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården. De har på så sätt också genom gemensamma krafter lyckats sänka utgifterna för försörjningsstödet.

 

Försörjningsstödsenheten är måna om att utvecklas och ligga i framkant, och under de senaste åren har arbetsgruppen också gjort en resa med fokus på den digitala utvecklingen. Dom har tillsammans stor kunskap och erfarenhet, vilket gör att de vågar och är trygga i sina roller och arbetar rättssäkert. Teamet är sammansvetsat med olika kompetenser, bakgrund och erfarenhet och man lyfter och stöttar varandra. De har en vi-känsla och bra gemenskap, ställer upp för varandra och hittar samverkan.

Försörjningsstödsenheten hittar samverkan, har individen i fokus och vill göra sitt bästa för att få Tomelilla kommuns invånare i egen försörjning. De arbetar aktivt för att höja kvaliteten i arbetet på enheten, vilket resulterat i en ökad trygghet i hur de ska arbeta, att de gör lika och att rättssäkerheten är hög. Därför är Försörjningsstödsenheten finalister i kategorin Årets team.

Försörjningsstödsteamet1.jpg

Hemtjänst-teamet i Tierp 

Hemtjänst Östra.jpg

Hemtjänst Östra i Tierps kommun representeras av fyra personer från vår arbetsgrupp. De har olika professioner och arbetar tillsammans för att skapa en så bra hemtjänst som möjligt. Både för våra kunder och för sig själva som medarbetare.

Teamets uppgift är att med delaktighet, kundfokus och respekt göra helheten för kunden komplett. Teamet jobbar även med att närstående ska känna sig trygga med det stöd som deras anhörige får. Detta innebär att de arbetar med flera externa kontakter, men framförallt gentemot kund och övriga medarbetare på arbetsplatsen. Teamet har inte låtit pandemin stoppa dem utan de har fortsatt att jobba i ett målmedvetet tempo. I arbetet bidrar alla med god energi och hög tillit, där ingen är rädd for att komma med nya idéer eller ställa frågor. De har gått igenom pandemin med mod och framtidstro!

Det här är ett sammansvetsat team med hög energi, god kommunikation och tillit till varandra. Teamet kompletterar varandra med att låta alla få bidra med det man är bäst på och ser alltid till att stötta varandra och alla runt omkring dem. Deras främsta fokus är alltid kundnöjdheten och att man som medarbetare ska må bra på jobbet. När medarbetare mår bra på jobbet så tar man ansvar för arbetsplatsen och gör det lilla extra för kunderna! Med deras olikheter så kompletterar de, och tar fram det bästa hos varandra. De låter alla få ta sin plats efter sina behov, erfarenheter och styrkor. Det gör dem till ett starkt och stabilt team. Därför är teamet i hemtjänsten finalister i kategorin Årets team.

Samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla 

Till år 2032 kommer Järfälla Kommun att bygga både tunnelbana och 14 000 bostäder. Det är mer än 1000 bostäder per år och det är därmed viktigt med ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar mycket aktivt med dessa frågor och kommer att göra det även framöver.

Samhällsbyggnadsavdelningen vill bygga ett samhälle som har mycket att erbjuda. Inte bara bostäder, utan även naturupplevelser, kulturupplevelser, restauranger och liknande, allt för att skapa ett inbjudande levande samhälle.

Som arbetsgrupp litar de på varandra och den kompetens de olika personerna i gruppen besitter, med både exploateringsbakgrund och miljöbakgrund. De träffas frekvent för att få till ett bra och nära samarbete. Samhällsbyggnadsavdelningen tror på att allting är möjligt om viljan finns och ger varandra utrymme att ständigt utvecklas.

Samhällsbyggnadsavdelningen har utvecklat verksamheten genom rekordmånga överenskommelser med samarbetspartners om stadsutvecklingsprojekt och nya arbetssätt för att växa med kvalitet och uppnå koldioxidneutralitet i intensiv tillväxt redan till 2030. Därför är Samhällsbyggnadsavdelningen finalister i kategorin Årets team.

ledningsgrupp_samhallsbyggnad.jpeg

Södra Ölands Demensteam

teams.JPG

Södra Ölands demensteam har tagits fram genom samverkan mellan Mörbylångas kommun och Region Kalmar i syftet att skapa den bästa kommunen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga att leva i.

Efter att teamet nu jobbat tillsammans i tre år har de byggt upp en stark kultur där de utvecklar varandra, har släppt all prestige och litar på varandra och de andras kompetenser. Andra delar som teamet jobbar mycket med är att få bort skämsstämpeln kring demenssjukdom, skapa en individanpassad vård, involvera anhöriga och skapa en trygghet i att det alltid finns någon att vända sig till.

Genom stort engagemang och god samverkan har ett multiprofessionellt team skapats. Teamets mål är att skapa den bästa kommunen att leva i för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Därför är Södra Ölands Demensteam finalister i kategorin Årets team.

VEM VINNER?
MISSA INTE FRAMTIDSGALAN 2021

bottom of page