top of page
vinnare.png

ÅRETS LEDARE
FINALISTER 2021

Årets Ledare är en person som med sitt engagemang motiverar sina medarbetare att arbeta mot samma mål. Årets Ledare är handlingskraftig, modig, målmedveten och en förebild i sin organisation. Årets ledare har bidragit till att lösa problem och möta utmaningar på ett innovativt och inspirerande sätt samt varit uthållig och stabil i sitt ledarskap. 
 
Kriterier för att kunna bli nominerad:
Arbetar i offentlig sektor 

Kategoriägare: Stockholm Stad 

ANNA STRAND

SEKTIONSCHEF, ARBETSFÖRMEDLINGEN 

När det är förändringsarbete på gång står Anna i spetsen med sitt innovativa tänkande och stöd till alla runt omkring sig. Anna har en bred utbildning inom journalism, marknadsföring, ledarskap,civilingenjör, tjänsteutveckling, UX, beteendevetenskap och digital kommunikation. Hon började sin resa inom den privata sektorn för ca 30 år sedan och har sedan dess haft roller så som förändringsledare, affärsutvecklare och rådgivningschef. 

När Anna 2016 fick möjlighet att börja på Arbetsförmedlingen kände hon direkt att det fanns många möjligheter för henne och för organisationen. De senaste tre åren har Anna gjort stor betydelse hos Arbetsförmedlingen med sitt tydliga, målinriktade och glädjespridande ledarskap.  De senaste åren har Anna stått stadig som ledare genom de nya projekt de tagit fram. Hon har alltid satt människorna i fokus för att skapa starka samarbeten, men också jobbat mycket med att kunskaps utveckla medarbetarna för att få fram deras fulla potential.

Anna är aldrig rädd för att testa nya idéer och finns där som en trygg punkt från början till slut för sina medarbetare för att se till att de når sitt mål.

Med ett stort hjärta skapar Anna ett innovativt klimat där hon förmedlar massor av energi och lyfter alla runt omkring henne. Därför är Anna Strand finalist i kategorin Årets ledare.

CLAES HAVIMÄKI

KULTUR- & FRITIDSCHEF, FORSHAGA KOMMUN

Claes har sitt ursprung som ledare inom föreningslivet och kommer närmast från positionen som rektor i Forshaga kommun innan han tog uppdraget som Kultur - och fritidschef. Claes största drivkraft är att möta och leda andra människor och finnas där för att hjälpa dem att växa. Han jobbar utefter olika värdegrunder som alltid är hans utgångspunkt.

När Claes sätter sin fot på en ny arbetsplats förvandlas den till en plats där medarbetarna känner värme, trygghet och meningsfullhet när de går till jobbet. Han tror på en prestigelös arbetsplats där alla ska finnas till för att stötta och hjälpa varandra framåt för att nå målen.

Claes har förmågan att se helheter och möjligheter i både verksamheten och individen. Han får människor att känna sig sedda och lyssnar in deras unika behov för att skapa de bästa förutsättningarna. Detta gör att hans medarbetare känner sig betydelsefulla för arbetet men också att de betyder mycket för varandra.

Med Claes förmåga att se möjligheter lyssnar han in sina medarbetare, skapar de bästa förutsättningarna och stärker lagkänslan. Därför är Claes Havimäki finalist i kategorin Årets ledare.

CAROLINE STRAND

VD, VISIT STOCKHOLM 

Carolines främsta drivkraft är att få bidra till samhällsnytta. Att få jobba med någonting viktigt är det som motiverar henne framåt och det är exakt därför som hon idag jobbar inom offentlig sektor. Carolines styrka som ledare ligger i att se möjligheter och stimulera medarbetare och organisationer till ökad samverkan. Hon har en förmåga att staka ut vägen, se flera steg framåt och på ett kreativt sätt locka individer och verksamheter till utveckling.

Innan pandemin påbörjade verksamheten en förändringsresa med syftet att förnya Visit Stockholms roll. Detta skulle ske genom ett antal omställningar så som att lära sig agera utefter snabba omvärldsförändringar, bygga en ny kultur, öka samverkan med andra parter och hitta nya arbetsmöjligheter. Caroline har visat ett stort mod i omställningsarbetet, trots den utsatta situation besöksnäring befunnit sig i och organisationens ökade arbetsbelastning.

Hon är en inspiration och förebild för alla sina medarbetare och samarbetspartners att aldrig ge upp, utan alltid hitta nya möjligheter.  Därför är Caroline Strand finalist i kategorin Årets ledare.

Bild_Caroline (svartvit).jpg

MAGNUS ASPEGREN

VD, RIKSTEATERN

Magnus.jpg

Scenkonsten har under senare år varit utsatt får två omvälvande händelser, pandemin och #tystnadtagning. Under pandemin har Magnus haft stort fokus på att hålla kulturlivet igång samtidigt som personalens säkerhet upprätthållits. Coronapandemin drabbade scenkonsten något enormt då konstformen bygger på mötet mellan människor. Med stort engagemang har Magnus tagit debatten om kulturens överlevnad.

Att leda en stor institution som Riksteatern handlar för Magnus om att med utgångspunkt i en välorganiserad och välstrukturerad verksamhet kunna skapa  rum för kreativitet och medskapande. Under Magnus år på Riksteatern har de därför ägnat mycket tid till att se över olika processer. Utifrån tydliga mål i en bestämd verksamhetsplanering som utgår från kongressens beslut och statens riktlinjer, har man jobbat hårt med att ge både chefer och medarbetare tydliga mandat och tydliga personliga mål.

För Magnus är uppdraget det viktigaste. Allt utifrån Riksteaterns vision – scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse,  för alla överallt. När man som ledare brinner för uppgiften känner medarbetarna att det är äkta och vill vara en del av detta arbete och verka i detta sammanhang. Magnus hoppas att ett sådant här pris kan bidra till att sätta ljuset på inte bara Riksteaterns, utan hela scenkonstens viktiga roll i samhället. Därför är Magnus Aspegren finalist i kategorin Årets ledare.

MARJO SAVELIUS 

FÖRVALTNINGSCHEF, OMSORGSFÖRVALTNINGEN HEDEMORA KOMMUN

När Marjo blev erbjuden tjänsten som Förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen hade Hedemora Kommuns barn - och ungdomsenhet fått massiv kritik från Inspektionen för vård - och omsorg, som är kommunens tillsynsmyndighet. Det var ett minst sagt utmanade uppdrag men Marjo bestämde sig för att anta denna utmaning. En stark anledning till att hon vågade var att de största bristerna och problemen fanns inom just individ - och familjeomsorgen, inom vilken hon hade så stor erfarenhet sedan tidigare och kände sig mycket trygg med.

Marjo har nu arbetat som Förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen och har med sina 850 medarbetare drivit utvecklings- och kvalitetsfrågor i två år. När hon tittar tillbaka på resan har det varit viktigt att bygga en gemensam bas där alla har samma bild av situationen. Att med ärlighet våga säga precis som det är, berätta att vi ska göra en resa tillsammans och vad som krävs för att göra det, både som grupp och individ. Det har krävts mycket mod och beslutsamhet för att kunna se och lyfta problemen, ta tag i jobbiga saker , och inte vara rädd för de problem som dyker upp.

Marjo har med mod och beslutsamhet tagit sig an ett mycket utmanande uppdrag. Idag kan man se tydliga förbättringar, förtroendet har byggts upp och en utvecklingsresa är påbörjad. Därför är Marjo Savelius finalist i kategorin Årets ledare.

Bild_Marjo.png

RANA NOEL 

BITRÄDANDE ENHETSCHEF VUXENUTBILDNING, STOCKHOLM STAD

Bild_Rana.jpg

När Rana kom till Sverige som 20 - åring från Irak valde hon snabbt att läsa till studie - och yrkesvägledare och efter det jobbar med utbildning och arbetsmarknadsfrågor inom offentliga verksamheter. Hon driver sedan 2019 två arbetsgrupper inom vuxenutbildningen där fokus ligger på att bland målgruppen nyanlända. I hennes team arbetar de nära varandra med fokus på mål och resultat. Hon leder även sedan årsskiftet en större arbetsgrupp efter att verksamheten fått utökat uppdrag med inriktning på att se till att de som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer ut i utbildning tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Hon har stått stabilt när det blåst och alltid visat vägen för sina medarbetare. Med hennes mod i att snarare lyfta diskussioner innan det går till konflikt har hon kommit långt. Under våren 2021 fick de i uppgift att fylla ett antal utbildningsplatser, och gjorde då en gemensam punktinsats med Rana i spetsen. Trots hög arbetsbelastning lyckades de slå alla förväntningar.

Varje morgon när Rana vaknar, tänker hon att hon ska göra skillnad. Hon har medarbetarna med sig och de lever efter devisen ”kund och samhällsnytta” i allt de levererar. Därför är Rana Noel finalist i kategorin Årets ledare.

STAFFAN STAFSTRÖM

MILJÖCHEF, HUDDINGE KOMMUN

Miljötillsynsavdelningen på Huddinge kommun hade under många år haft problem med att klara tillsynsplanen och hade medarbetare som inte kunde samarbeta för att göra en förändring. År 2016 blev Staffan inkopplad i teamet som miljöchef med målet att vända avdelningen till att klara tillsynsplanen och skapa en bättre arbetsmiljö. Staffan är inte personen som backar utan han kastade sig rakt in i utmaningen.

Idag, fem år senare har verksamheten gått från 16 medarbetare till 27 medarbetare där det även tillsatts enhetschefer för att medarbetarna ska få ett närmare och stöttande ledarskap. Avdelningen har även de två senaste åren nått sina mål och klarat tillsynsplanen.

Staffan kom in som en ny kraft och var inte rädd för att ta tag i de problem som fanns. Med sitt driv och tro på människor med arbetskulturen i fokus har han vänt hela verksamheten till den fina, trygga och växande verksamhet den är idag. Staffan är en lojal och stark förebild för sina medarbetare, står för ett utvecklingsorienterat ledarskap och låter varje medarbetare skina för sina insatser. Därför är Staffan Stafström finalist i kategorin Årets ledare.

staffan.jpg

ANNELI MÅRDH

HR-CHEF, UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, BOTKYRKA KOMMUN

Bild_Annelie.jpg

När det kommer till arbetsmiljö och att utveckla medarbetare står Annelie alltid redo med ett ledarskap där hon låter alla runt omkring henne växa med hjälp av hennes stöd. Annelie har alltid haft ett stort intresse i personalfrågor och att utveckla organisationer genom att utveckla och ta hand om de anställda. Idag jobbar hon som HR chef på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun där HR avdelningens viktigaste uppdrag är att  stödja förvaltningens chefer i HR processerna

Annelie är en kreativ, drivande och initiativrik ledare som alltid jobbar hårt för att nå uppsatta mål och förväntat resultat. Hon är en person som går helhjärtat in för sina arbetsuppgifter och hon är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.

Annelie tror starkt på att medarbetare som tillåts att ta ansvar och fatta egna beslut, växer och utvecklas i sin roll. Alla kan ofta mer än vad de tror. Annelie anser att den viktigaste delen i hennes uppdrag som HR chef är att coacha, stödja, motivera och engagera sina medarbetare så att de arbetar med rätt saker i rätt tid. Annelie är en ledare som ställer upp i både med - och motgångar med arbetsmiljöfrågorna i fokus. Därför är Annelie Mårdh finalist i kategorin Årets ledare.

VEM VINNER?
MISSA INTE FRAMTIDSGALAN 2021

bottom of page