top of page
fg22_nylogo.png

VINNARE 2023

Framtidsverket vill rikta ett stort tack till er alla som gjorde Framtidsgalan 2023

till en otroligt inspirerande dag!

Stort grattis till alla finalister och till alla vinnare & såklart till våra kategoriägare som gjorde dagen möjlig - Stockholm Stad, Sigtuna kommun och Actea! 
 

ÅRETS LEDARE:
TORE EVANG 

VERKSAMHETSCHEF STERILTEKNIK & LOGISTIK, KAROLINSKA SJUKHUSET

Genom ett uthålligt, inkluderande och målmedvetet ledarskap och med ett skiftat tankesätt har Tore Evang drivit en utvecklingsresa på ett strukturerat och inspirerande sätt.  

Med hjälp av nya processer och genom ett tillåtande arbetsklimat har han lyckats att skapa effektivitet samt kvalité för slutanvändarna. Med sin metod att införliva arbetssätt från andra branscher och genom att frigöra utrymme för chefer att fokusera på kärnverksamheten, har Tore bidragit till en banbrytande utveckling med långsiktiga lösningar och leveransfokus.  

Tore är Årets Ledare eftersom han är modig, en förebild för sin verksamhet och en visionär. Genom samarbete med sin ledningsgrupp har han bidragit till ett arbetsklimat där personalen vågar tro på den egna kompetensen och komma med egna idéer vilket bidragit till en framgångssaga som räddar liv.    

Kategoriägare:

Vinnare2_tore.jpg
Logo_Stockholm_genomskinlig.png

ÅRETS INSATS:
STEFAN PERSON 

stefan persson Årets insats.jpg

VERKSAMHETSUTVECKLARE, TOMELILLA KOMMUN

Vinnaren i kategorin Årets Insats har en modig och nytänkande inställning som har gett betydande resultat inom offentlig sektor. Dessa resultat har en effekt som inte bara förbättrar i den egna organisationen, utan som även sträcker sig bortom den egna sfären och har potential att skalas upp och uppmuntra andra. 

Stefan Perssons förmåga att inspirera andra är en central del av hans insats, och genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper kan han bidra till en ljusare framtid för hela samhället.  

Som förebild för andra inom offentlig sektor har Stefan visat att genom att tänka nytt och utmana traditionella arbetssätt kan vi skapa hållbarhet som ger både kortsiktiga och långsiktiga resultat. 

Kategoriägare:

actea.jpg

ÅRETS TEAM:
TUBEN UNGDOM 

FRITIDSLEDARE TUBEN UNGDOM 
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Årets Team har samarbetat på ett föredömligt sätt och uppvisat en stark laganda, utifrån en gemensam vision om målgruppens bästa. Tuben Ungdom har visat en imponerande nivå av kreativitet, mod att tänka utanför boxen och en imponerande förmåga att anpassa sig till förändringar, vilket har hjälpt dem att effektivt hantera de olika utmaningar som uppstår i deras vardag. 

Teamets kreativa tillvägagångssätt har lett till en enorm utveckling där verksamhetens mål inte bara uppfyllts utan överträffats långt över förväntan. De har inspirerat och engagerat både deltagare och andra organisationer, och har tillsammans bevisat att en öppen och respektfull kultur, där varje individ uppmuntras att använda sina styrkor, är nyckeln till framgång. 

Med en enastående sammanhållning, en tro på att alla vill väl och ett tydligt målfokus har Tuben Ungdom gjort en betydande skillnad genom att placera målgruppens behov i centrum. Med mänskliga rättigheter som ledstjärna har de tillsammans bidragit till att skapa en trygg och säker miljö där deltagarna ges möjlighet att utveckla sig själva och sina drömmar. 

Kategoriägare:

vinnare3_tuben.jpg
sigtuna_vit.png

ÅRETS HJÄLTAR:
AKIL AWAD &LAURA BJÖRNSTRÖM

LÄKARE, SJUKVÅRDSUPPROPET, SÖDERSJUKHUSET STOCKHOLM

vinnare_akillaura.jpg

Årets vinnare har gjort en hjälteinsats som har gått bortom vad som förväntas av dem och visat på ett engagemang långt utöver sin arbetsbeskrivning. De har tagit stora risker för att hjälpa andra på ett sätt som få andra vågar eller kan, och har genom det blivit starka förebilder och talespersoner för många människor.  

  

Med stort mod och envishet har de under en längre tid gjort en extraordinär insats, inte för egen vinning utan för att förändra systemfel, och skapa förändring som ger stor påverkan för många individer och även för samhället i stort.  

  

Årets vinnare är goda förebilder på hur vi alla kan använda vår röst för att göra skillnad. Att engagemang och mod kan leda till förändring och även om det ibland kan vara svårt och innebära stora risker kan vi alla bidra till en bättre framtid genom att stå upp för det som vi tror på.

Det gör en sann hjälte. 

Kategoriägare: 

FV.logo.380x168.png

ÅRETS HJÄRTA:
ELISABETH KARLSSON

FAMILJEMAMMA

FAMILJEHEM BEMANNING AB, KRISTIANSTAD

Vinnare av Årets Hjärta är en person som har dedikerat sitt liv till att hjälpa andra. Hon har en oändlig passion för att göra skillnad i människors liv och kämpar med hela sitt hjärta för att skapa en bättre framtid för de som bär på tungt bagage och fötts i en värld utan hopp.  

Genom sitt engagemang och sin kärlek har hon bidragit till att skapa trygga vuxna och nya förutsättningar för de som behöver det som mest. Det här är en sann förebild för oss alla, som visar hur mycket man kan åstadkomma genom att ge av sin tid, sitt engagemang och sitt hjärta.  

Därför är vi stolta över att kunna tilldela Elisabeth Karlsson specialpriset Årets Hjärta. Hon har gjort en verklig skillnad i många människors liv och vi hoppas att hon fortsätter att inspirera och skapa förändring för de små, och för samhället i stort.  

Vinnare4_elisabeth.jpg

SPECIALPRIS: ÅRETS HJÄRTA 

När juryn arbetade med att utse vinnare i kategorin Årets Hjälte, hittade vi en kandidat som berörde oss så djupt att vi valde att tilldella henne specialpriset med namn Årets Hjärta!

Elisabeths arbete för barn i utsatta situationer inspirerar många hjärtan till att agera med osjälviskhet, engagemang, generositet och kärlek. 

 

Därför får hon priset i Årets Hjärta!
Ett stort grattis till Elisabeth!

bottom of page