top of page

ÅRETS INSATS
FINALISTER 2023

Årets insats går till en person som genom en särskild insats i sin organisation har bidragit till en positiv utveckling i samhället eller för en medmänniska. 

Kriterier för att kunna bli nominerad:
Arbetar i offentlig sektor 

fg22_nylogo.png

Kategoriägare: Actea Consulting

logo actea PNG.png

CAROLINE ÖHBERG

ADMINISTRATIV ASSISTENT, HEMTJÄNST ÖSTRA, TIERPS KOMMUN

Under de senaste två åren har personalen kämpat hårt för att upprätthålla basala hygienrutiner och genomföra en enorm omställning, vilket har varit en utmaning för alla inblandade. Som administrativ assistent har Caroline spelat en viktig roll under denna period.

 

Caroline har gått utöver sin arbetsbeskrivning för att se till att allt skyddsmaterial har funnits på plats, att personalen har fått rätt utbildningar och att kunderna har känt sig trygga. Caroline har visat enastående initiativtagande och har arbetat hårt för att minska sjukfrånvaron och öka kundnöjdheten.

 

Genom att ha en god förståelse för hur en god arbetsmiljö påverkar prestationen, har Caroline bidragit till att skapa en arbetsplats som fungerar optimalt trots pandemin. Hon har sett till att personalen har en bra arbetsmiljö och har gjort allt för att stödja sina kollegor så att de har kunnat arbeta på ett säkert och effektivt sätt.

 

Caroline har också visat en enorm kapacitet för att lösa problem och hantera utmaningar. Hennes förmåga att ta tag i problemen och hitta lösningar på dem har varit oerhört viktig för att personalen har kunnat hålla sig smittfria och bidra till sina kunders trygghet.

Caroline Öhberg, Årets insats.jpg

STEFAN PERSSON

VERKSAMHETSUTVECKLARE, TOMELILLA KOMMUN

stefan persson Årets insats.jpg

Med sin introduktion av Munkmodellen i Tomelilla kommun har Stefan haft en betydande inverkan på att främja social och ekologisk hållbarhet i offentlig sektor. Hans passion för att tänka nytt och utmana traditionella arbetssätt har gjort honom till en viktig aktör inom utveckling och innovation. Genom Munkmodellen har Tomelilla kommun möjliggjort nätverksbaserat arbete inom komplexa områden och blomstrat som en modig kommun.

 

Det är uppenbart att Stefans arbete inte bara har haft en positiv effekt på Tomelilla kommun utan även på andra kommuner och organisationer. Projektet har redan påbörjat samverkan med andra kommuner vilket visar att Stefans arbete har en vidare spridningseffekt. Detta kan inspirera andra att också arbeta med social och ekologisk hållbarhet.

 

Stefan har gjort komplexa frågor begripliga och möjliggjort för kommunen att utmana etablerade sanningar och utmana sig själva för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Han har visat att social och ekologisk hållbarhet kan gå hand i hand med en stark ekonomi och att dessa frågor är viktiga att prioritera.

 

Stefans arbete en förebild för andra inom offentlig sektor. Genom att tänka nytt och utmana traditionella arbetssätt kan vi främja social och ekologisk hållbarhet och skapa en ljusare framtid för alla.

KARIN TILLHAGEN

SAMORDNARE FÖR KOMMUNENS AKTIVITETSANSVAR, STOCKHOLM STAD

Karin är en fantastisk eldsjäl som ägnat hela sin karriär åt att förbättra samhället, särskilt för ungdomar. År 2011 grundade hon en särskild verksamhet för Stockholms stads ungdomar mellan 16-20 år som inte påbörjat eller hoppat av sina gymnasiestudier. Idag arbetar hon som samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och har renodlat rollen till en som gör skillnad redan idag, samtidigt som hon fortsätter att sträva efter att förbättra livet för stadens ungdomar och alla som arbetar med denna viktiga uppgift.

 

Karin har gett personalen inom KAA förutsättningarna att ge stadens unga ett stöd i världsklass och uppmuntrar sina kollegor att växa i sina respektive roller. Med en målstyrd och fokuserad inställning tappar hon aldrig bort varför hon arbetar med ungdomar som saknar en röst. Karin vågar ifrågasätta och uppmuntrar andra att göra detsamma. Hon har medverkat till att ta fram riktlinjer nationellt och har utvecklat ett ledarskap som inspirerar till både kompetens och personlighet, kreativitet och skämtsamhet.

 

Även om Karin är relativt okänd för många medborgare, har hennes engagemang och personlighet smittat av sig på alla anställda inom uppdraget. Hennes gedigna och visionära ledarskap har bidragit till att förändra och förbättra livet för tusentals unga stockholmare.

Karin Tillhagen, årets insats.jpg

LINNÉA MONTEIRO

BITR. AVDELDNINGSCHEF EVENEMANGSAVDELNINGEN,
STOCKHOLM STADS KULTURFÖRVALTNING

Linnea Monteiro, Årets Insats.jpg

Stockholms Kulturfestival 2022 var en dag som kommer att stanna kvar i mångas minnen. En explosiv laddning nära festivalområdet gjorde att man snabbt behövde agera för att minimera risken för allmänheten. Som Festivalchef och krisledare var det Linnea som tog ansvar och agerade snabbt, lugnt och rådigt tillsammans med polisen för att leda organisationen på flera hundra personer utifrån polisens instruktioner och samarbete.

 

Linneas erfarenhet av att samarbeta nära med polismyndigheten under större händelser visade sig vara avgörande för att situationen skulle lösas säkert. Hon var trygg i samarbetet med polisen och kunde snabbt ta till sig deras instruktioner och samarbeta för att leda organisationen på ett säkert sätt.

 

Att leda en organisation igenom en speciell händelse går bara smidigt om organisationen fungerar som ett team. Genom att Linnea tidigare lagt stor vikt vid personalens mående visste hon att hon hade en professionell och kompetent personalstab som kunde agera snabbt och korrekt i krisläge.

 

Linneas lugna och fokuserade ledarskap var också avgörande för att skapa trygghet genom hela organisationen. Detta ledde till att alla i organisationen agerade professionellt, lugnade och ledde sina personalgrupper på ett sätt som gjorde att situationen kunde lösas på ett säkert och tryggt sätt för alla inblandade.

SOFIE ERIKSSON

MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA (MAS) 
OMSORGSFÖRVALTNINGEN, SANDVIKENS KOMMUN 

När pandemin och caliciutbrottet drabbade organisationen samtidigt blev det en tuff tid för alla som arbetade där. Personalen behövde hantera två stora utmaningar samtidigt, och det var lätt att känna sig överväldigad och osäker på hur man skulle gå vidare.

 

Som MAS i Sandvikens kommun bidrog Sofie genom att leda personalen och skapa trygghet och stabilitet i verksamheten trots de utmaningar som uppstod. Hennes fokus på att uppmuntra personalen till uthållighet och att ta ansvar för sin egen utveckling och säkerhet har varit avgörande för att upprätthålla en positiv inställning i organisationen.

 

Genom att betona vikten av att samarbeta och stötta varandra har hon bidragit till att skapa en känsla av samhörighet bland medarbetarna. Sofies tillgänglighet och förmåga att lyssna och vägleda har varit viktiga faktorer under denna tuffa period.

 

Hon har kunnat vägleda personalen att hantera de olika utmaningarna på ett effektivt sätt och att arbeta på ett säkert sätt för att skydda både sig själva och patienterna. Genom att visa omtanke och att bry sig om varje individ har hon skapat en atmosfär av tillit och samhörighet i organisationen. Detta är något som varit avgörande för att kunna arbeta effektivt under tuffa förhållanden och för att kunna uppnå de mål som organisationen har.

sofieeriksson.jpg

VEM VINNER?
MISSA INTE FRAMTIDSGALAN 2023

bottom of page