top of page

ÅRETS HJÄLTE
FINALISTER 2023

Definitionen av en hjälte är någon som gjort en tapper eller avgörande insats under svåra omständigheter. Dag ut och dag arbetar många inom offentlig sektor med livsavgörande uppgifter för medmänniskor i Sverige – något som inte minst märks under kriser så som Covid-19-pandemin eller när flyktingströmmar kommer från humanitära katastrofområden. Årets Hjälte är en person som aktivt sökt lösningar i svåra situationer och lyft andra i arbetet för samhället och för individen. Det är en modig person som i sin övertygelse har stått för stabilitet, positivitet och medmänsklighet.
 
Kriterier för att kunna bli nominerad:
Arbetar i offentlig sektor, alternativt har gjort något positivt för offentlig sektor​

Kategoriägare: Framtidsverket 

fg22_nylogo.png
FV.logo.transp.vit.png

JENNY SELENIUS

REGIONKOORDINATOR MOT PROSTITUTION & MÄNNISKOHANDEL, SOCIALFÖRVALTNINGEN STOCKHOLM STAD

Jenny arbetar med att skydda de mest utsatta barnen i Sverige. Barn som tvingas leva i en verklighet där prostitution och människohandel är vardag. Det är en fruktansvärd och komplex situation, där barnen i många fall själva inte vet om att de är utsatta för ett allvarligt brott. Tillsammans med sina kollegor kämpar Jenny stenhårt för att dessa barn ska få stöd och skydd, och för att de ska förstå att de inte har gjort något fel.

 

Det är en kris för både barnen och deras familjer. Men Jenny är där för dem, hon kämpar för deras rättigheter och arbetar för att synliggöra situationen. Hon vill skapa förändring, inte bara för individerna utan för alla utsatta barns villkor i allmänhet.

Genom sitt arbete möter hon och kollegorna dagligen barn som inte mår bra och är i behov av stöd. Barn som har tvingats växa upp alldeles för fort och som har tvingats utföra handlingar som de aldrig skulle ha behövt utsättas för.

 

Det behövs samverkan och stöd från alla samhällsaktörer för att kunna hjälpa dessa barn och deras familjer. Jenny kämpar för att skolan och socialtjänsten ska ta sitt ansvar och vara ett stöd när det behövs som mest. Men det är inte alltid enkelt att få omvärlden att förstå hur viktigt det är att agera.

 

Jenny vet att hennes uppdrag är nödvändigt och hon arbetar med hela sitt hjärta för att göra skillnad. Hon kämpar mot en orättvis värld där barnen är de som lider mest och där de som borde skydda dem ibland sviker dem.

Genom sitt engagemang och arbete med att utbilda och förmedla kunskap till aktörer runt barnen, har Jenny och hennes kollegor möjlighet att förbättra och synliggöra situationen för människor som själva inte kan föra den kampen.

Jenny Selenius, hjälte.jpg

ELISABETH KARLSSON

FAMILJEHEMSMAMMA, KRISTIANSTAD FAMILJEHEM BEMANNING

Elisabeth Karlsson, hjälte.jpeg.jpg

Elisabeth är en sann hjälte som ofta kämpar mot alla odds för att ge barnen en bättre framtid. Hon förstår att varje individ är unik och att det krävs tålamod, kärlek och förståelse för att kunna hjälpa dem att övervinna sina trauman och svårigheter.

 

Genom sitt arbete som familjehemsmamma har hon inte bara gett de barn hon tar hand om en trygg miljö och en andra chans, utan hon har också många gånger hjälpt dem att utvecklas till självständiga och självsäkra individer.

 

Elisabeths engagemang och kärlek till de barn hon tar hand om är oändlig. Hon vet att det inte alltid är en enkel uppgift, särskilt när hon stöter på byråkratiska hinder och utmaningar. Men hennes drivkraft att göra skillnad och att se positiva förändringar i barnens liv är starkare än något annat hinder.

 

Genom åren har Elisabeth hjälpt många barn att hitta sin plats i samhället. Det är en tuff och utmanande uppgift, men hon är alltid redo att ge sitt allt för att hjälpa barnen att hitta sin väg i livet. Hennes insatser har inte bara hjälpt enskilda barn utan också bidragit till att skapa en bättre framtid för samhället som helhet.

 

Elisabeths passion för att göra skillnad har gjort henne till en förebild för många andra som vill arbeta inom socialt arbete.

 

Tack vare Elisabeths omsorg och kärlek har många barn kunnat övervinna svårigheter och hitta sin plats i samhället. Hennes arbete som familjehemsmamma är viktigt och att det kan göra en verklig skillnad i människors liv.

MATHIAS BRANNÄS

ARBETSFÖRMEDLARE I KRIMUPPDRAGET, ARBETSFÖRMEDLINGEN

Mathias uppdrag innebär att han arbetar inne på fängelserna och hjälper individer att hitta alternativ till sin tidigare livsstil. Med sitt unika förhållningssätt och kompetens i bemötande har Mathias hjälpt många intagna att hitta en ny väg framåt i livet efter avtjänad tid i fängelse.

Hans kunskaper om samhällets olika aktörer och nätverk av arbetsgivare har varit avgörande för att nå positiva resultat både för individen och samhället. Mathias arbete fungerar som en förebild och är en viktig faktor i att förebygga fortsatt kriminalitet.

 

Genom att stödja de intagna i att våga tro på en framtid och ge dem möjligheten till studier eller arbete lyckas Mathias och hans kollegor i hög grad nå uppsatta mål. Han drivs av att se förändring och att kunna hjälpa människor som befinner sig i svåra livssituationer. Att hitta hållbara lösningar för både individen och samhället är en stor utmaning, men Mathias är engagerad och modig i sitt arbete.

 

Att hjälpa personer att ändra sin livsstil och bidra till samhället genom arbete är livsavgörande för många individer och påverkar både dem, deras familjer och samhället som helhet. Dessutom innebär det enorma ekonomiska besparingar för samhället eftersom varje person som inte återfaller i kriminalitet innebär en besparing på hela 30 miljoner kronor. Arbetet som Mathias och hans kollegor gör är en viktig del i att skapa en bättre framtid för individer och samhället.

Mathias Brannäs, hjälte.jpg

TEAMET PÅ MÅLTIDSSERVICE

KOCKARNA PÅ MÅLTIDSSERVICE, SIGTUNA KOMMUN

Måltidsservice sigtuna.jpg

Sigtuna Måltidsservice är ett helt team med hjältar som har visat på en stor vilja att hjälpa människor vars liv har raserats av krig och konflikter. De har visat att deras hjärtan är på rätt ställe genom att med kort varsel öppna upp ett kök för att ta emot flyktingar för ett tillfälligt boende i Sigtuna kommun när det behövdes som mest.

 

Teamet som sattes ihop från olika kök och bakgrunder fann genast ett nära och effektivt samarbete. Det som drev dem var viljan att hjälpa andra och ge dem en trygg plats i en svår tid. Flera av medlemmarna i teamet kommer själva från krigs- och konfliktdrabbade länder och vet vad det innebär att behöva fly sitt hemland.

 

Att en av medlemmarna i teamet talade språket skapade en trygghet då hon både kunde förmedla och ta emot information samt svara på frågor.

Insatsen från Sigtuna Måltidsservice har fått mycket positiv feedback från flyktingarna, kollegorna på boendet, tjänstemän och politiker på kommunen. Detta har resulterat i en större övertygelse om att de kan klara av mycket mer än vad deras arbetsbeskrivning säger och att deras arbetsgivare litar på dem.

 

Som anställda på Sigtuna kommun och som medmänniskor är det viktigt att hjälpa utsatta människor på alla sätt som är möjliga. Med samma målbild kan många bra saker uträttas, även om man aldrig har arbetat ihop tidigare. Det är ett stort hjärta och synen på alla människors lika värde som har gjort Sigtuna Måltidsservice till en organisation som har kunnat hjälpa så många i deras svåraste stunder.

AKIL AWAD &
LAURA BJÖRNSTRÖM

LÄKARE, SÖDERSJUKHUSET, STOCKHOLM 

Tillsammans startade Akil och Laura Stockholms sjukvårdsupprop och har visat ett enastående engagemang genom att uppmärksamma bristen på resurser på våra sjukhus och vårdcentraler.

 

Som heltidsanställda inom sjukvården har de sett och upplevt de utmaningar som vården står inför varje dag. De har, på sin fritid och utan ersättning, arbetat hårt för att samla information, skriva debattartiklar och träffa politiker och sjukvårdens ledare för att föra sjukvårdens personals talan.

 

Genom att delta i TV- och radiosändningar samt intervjuer i dagspressen har Akil och Laura varit framstående förespråkare för förbättringar i sjukvården. De har – både på sociala medier och i form av en bok - samlat och spridit hundratals vittnesmål om hur patienter farit illa på grund av personalbrist. Deras fokus har alltid varit patientperspektivet och att vara partipolitiskt oberoende.

 

Drivkraften bakom Stockholms sjukvårdsupprop ligger i att ge patienterna så god vård som möjligt, särskilt de som har störst vårdbehov. Laura och Akil har bidragit till att uppmärksamma hur sjukvården styrs och hur bristen på resurser påverkar de sjukaste patienterna. Genom sitt engagemang har de bidragit till att öka medvetenheten i allmänheten om de utmaningar som vårdpersonalen står inför varje dag och hur patienterna drabbas av bristande resurser.

 

Akil och Laura är goda exempel på hur individer kan använda sin röst för att göra en skillnad. Deras engagemang och mod att kämpa för förbättringar inom sjukvården har inspirerat andra att engagera sig och kämpa för förändring inom vården och för samhället som helhet.

Namnlöst-1.jpg

HASRET BOZARSLAN

PROJEKTLEDARE FÖR HBTQI+ MÖTESPLATSEN
RINKEBY-KISTA SDF, STOCKHOLM STAD

Hasret Hjälte_edited.jpg

Hasrets arbete som projektledare för HBTQI+mötesplatsen i Järva är av stor betydelse för ungdomar med HBTQI-identitet i området. Det är en dold plats där ungdomar kan känna sig trygga och hitta stöd och en fristad där de kan vara sig själva. Genom att möta upp dem och ge dem stöd och vägledning hjälper Hasret ungdomarna att hitta både vänner och sig själva. Hon tror på vikten av att vara en god förebild och har själv lärt sig mycket av sina ungdomar genom åren.

Hasrets arbete är inte enkelt, men hon arbetar målmedvetet och långsiktigt för att göra en verklig skillnad i ungdomarnas liv. Trots de motgångar hon möter på vägen, är hon öppen och tydlig i sin roll som projektledare och vågar ta dialoger som många andra kanske inte vågar ta. Hon brinner för att stödja och utveckla barn och ungdomar i Rinkeby-Kista och står alltid till deras förfogande.

Hasret är en innovativ ledare som arbetar utanför boxen för att hjälpa ungdomarna på bästa möjliga sätt. Hon förstår att det är en utmaning att jobba med ungdomar, men hon är inte rädd för utmaningen och ser till att även prata med deras föräldrar för att skapa en inkluderande miljö.

Hasrets arbete är ovärderligt för alla ungdomar med HBTQI-identitet i området. Hon är en inspirerande ledare som visar att det är möjligt att skapa positiva förändringar i samhället genom att arbeta hårt och målmedvetet.

bottom of page