top of page
fg22_nylogo.png

ÅRETS LEDARE
FINALISTER 2023

Årets Ledare är en person som med sitt engagemang motiverar sina medarbetare att arbeta mot samma mål. Årets Ledare är handlingskraftig, modig, målmedveten och en förebild i sin organisation. Årets ledare har bidragit till att lösa problem och möta utmaningar på ett innovativt och inspirerande sätt samt varit uthållig och stabil i sitt ledarskap. 
 

Kriterier för att kunna bli nominerad:
Arbetar i offentlig sektor 

Kategoriägare: Stockholm Stad 

StockholmsStad_logotypeStandardA5_300ppi_vit.png

DENICE SVERLA

BITRÄDANDE REKTOR, EKEBYHOVS GRUNDSÄRSKOLA
EKERÖ KOMMUN

Denice är enastående i sitt arbete med elever med funktionsnedsättning, och hennes pedagogiska kompetens har hjälpt henne att skapa en positiv miljö för dessa elever att utvecklas och växa i.

 

Hon har en särskild förmåga att se potentialen i varje individ och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Genom sin passion och hängivenhet har Denice visat samhället att elever med funktionsnedsättning är kompetenta ungdomar som förtjänar att bli sedda och höjda upp till samma nivå som andra elever. Hon har arbetat hårt för att bryta ner fördomar och stereotyper om denna grupp elever och har därigenom bidragit till att skapa en mer inkluderande skolmiljö.

 

Med sitt tydliga ledarskap har Denice entusiasmerat sina medarbetare att driva projekt som främjar elevernas självkänsla och självförtroende. Genom att skapa samarbeten och engagera eleverna i dessa projekt har hon hjälpt dem att känna sig delaktiga och värdefulla, vilket har bidragit till deras personliga och akademiska framgångar.

 

Denices arbete har inte bara hjälpt eleverna att nå nya nivåer, utan det har också inspirerat personalen att fortsätta att utveckla och förbättra sitt arbete med elever med funktionsnedsättning. Hon har blivit en viktig förebild och mentor för både elever och personal, och hennes engagemang och passion har hjälpt att skapa en mer inkluderande och rättvis skolmiljö. Därför är Denice Sverla finalist i kategorin Årets ledare.

Denice Sverla, finalist till Framtidsgalan som Årets Ledare.

TORE EVANG

VERKSAMHETSCHEF STERILTEKNIK & LOGISTIK, KAROLINSKA SJUKHUSET

1516634132904.jpg

Med ett långsiktigt, inkluderande och närvarande ledarskap har Tore drivit igenom en rad förbättringar i organisationen. Han har infört nya processer för schemaplanering och dagliga avstämningar som har skapat ett positivt arbetsklimat där personalen känner sig uppmuntrade att komma med nya idéer. Tore har också skapat en kultur där alla resurser nyttjas på bästa sätt, vilket har bidragit till en effektivare och mer produktiv verksamhet.

 

Det inkluderande ledarskapet har haft en positiv inverkan på personalen som känner sig delaktiga och engagerade i organisationen. Tore har sett till att personalen har rätt verktyg och resurser för att utföra sitt arbete på bästa sätt, vilket har resulterat i kapade kötider, sänkta kostnader, högre patientsäkerhet och ökad kundnöjdhet.

 

Han har också skapat en arbetsmiljö där personalen känner sig sedda och uppskattade, vilket har bidragit till högre motivation och prestation. Genom att kommunicera organisationens mål och ansvarsområden har Tore skapat klarhet och trygghet i arbetet.

 

Tore är en förebild för ledare som vill skapa en positiv arbetsmiljö och effektiv organisation. Han har lyckats förbättra verksamheten genom att ta tillvara på personalens potential och förmågor. Han har skapat en arbetsplats där alla kan känna sig delaktiga och bidra till organisationens framgång. Tore har visat att ett inkluderande ledarskap kan ha en direkt inverkan på organisationens framgång och att det lönar sig att ta hand om personalen och se till deras trivsel och engagemang.

LINNÉA NILSSON

DRIFTSCHEF, SANDVIKEN ENERGI 

Som ung och ambitiös ledare jobbar Linnéa alltid målfokuserat och strävar efter att utveckla sitt eget ledarskap. Hon är öppen för att lära sig nya saker och samtidigt dela med sig av sin kunskap till andra, vilket har varit avgörande för att driva utvecklingen på arbetsplatsen framåt. I den senaste medarbetarenkäten fick hon höga betyg på just ledarskap och det är tydligt att hon är en uppskattad ledare bland sina medarbetare.

 

Trots att Linnea driver en avdelning som ska läggas ned har hon lyckats skapa en arbetsplats där trivsel, engagemang och glädje genomsyrar arbetsgruppen. Under en turbulent tid har hon skapat trygghet hos sina medarbetare genom att visa öppenhet, transparens och förståelse för deras situation.

 

Linneas ledarskap är inspirerande och har haft en positiv inverkan på arbetsplatsen. Hon har inte bara utvecklat sin egen ledarskapskompetens utan också hjälpt medarbetarna att utveckla sina egna kunskaper och färdigheter. Genom att fokusera på att skapa en positiv arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat har hon lyckats öka produktiviteten och prestationerna inom avdelningen.

 

Linnea är en förebild för andra unga ledare som vill göra skillnad och visa att ålder inte är en begränsning för att ha ett framgångsrikt ledarskap. Hennes framgångar visar att det är möjligt att vara en engagerad och målfokuserad ledare som samtidigt sätter medarbetarna i centrum och skapar en positiv arbetsplatskultur.

Linnea Nilsson, finalist i framtidsgalan i årets ledare

NADIA DALA

ENHETSCHEF KONTAKTCENTER, SERVICEFÖRVALTNINGEN
STOCKHOLM STAD 

Nadia Dala Ledare_edited.jpg

Med Nadia som ledare har arbetsmiljön för hennes medarbetare förbättrats på ett enastående sätt. Hennes passion för att utveckla sin personal och stärka deras förmågor har skapat en arbetsplats där medarbetarna känner sig respekterade och uppskattade.

 

Tidigare hade hennes arbetsgrupp många utmaningar, men genom Nadias ledarskap har hon skapat strukturer och processer som har skapat en mer hållbar arbetsmiljö för alla. Istället för att fokusera på medarbetarnas svagheter har hon istället valt att fokusera på deras styrkor, och att utveckla dessa. Genom att fokusera på medarbetarnas styrkor har hon lyckats skapa en välbalanserad arbetsgrupp som mår bra och som tror på sina egna förmågor.

 

Nadia har en unik förmåga att skapa en positiv och stärkande arbetsmiljö som stödjer medarbetarnas utveckling och välmående. Hon är en inspirerande ledare som ständigt söker nya sätt att utveckla och förbättra sitt team.

 

Genom att ha en öppen och prestigelös kommunikation skapar hon en miljö där alla känner sig delaktiga, vilket har lett till en starkare känsla av samhörighet och gemenskap. Nadia är en enastående förebild för alla ledare som vill skapa en positiv och stärkande arbetsmiljö för sina medarbetare.

PAYAM ABDULKARIM

ENHETSCHEF FUNKTIONSNEDSÄTTNING & PSYKISK OHÄLSA, ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLM STAD 

Payam är en inspirerande ledare som verkligen lever efter sitt motto "Ingenting är omöjligt". Hon är öppen, nyfiken och flexibel och tar sig an utmaningarna med mod, nytänkande och kärlek. Payam leder en enhet som arbetar med att få personer med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa att komma ut i arbetslivet, och genom sitt agila ledarskap har hon skapat en kultur där personalens välmående står i fokus samtidigt som verksamheten har utökats och nått fantastiska resultat.

 

Payam är en ledare som tror på samarbete och delaktighet. Hon uppmuntrar sina medarbetare att dela med sig av sina idéer och kunskaper och har skapat en kultur av öppenhet och samarbete. Detta har gjort att alla känner sig delaktiga och har möjlighet att växa och utvecklas. Genom att skapa en sådan kultur har Payam också skapat en enhet där medarbetarna trivs och arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

 

Payams agila ledarskap och fokus på personalens välmående har gjort en verklig skillnad. Hon är en förebild för sina medarbetare och en uppskattad ledare. Genom att se möjligheter och tänka utanför boxen har hon hittat lösningar på problem som har gjort det möjligt att nå fantastiska resultat. Hennes ledarskap har gjort en verklig skillnad för hennes medarbetare och för de personer som enheten arbetar med att få ut i arbetslivet. Payam visar verkligen att ingenting är omöjligt när man har engagemang, mod och öppenhet.

Payam Abdulkarim Ledare.png

VEM VINNER?
MISSA INTE FRAMTIDSGALAN 2023

bottom of page