top of page

ÅRETS TEAM
FINALISTER 2023

Årets Team har med gott samarbete och gemensam kraft bidragit till synbara goda resultat för verksamheten. I Årets Team har varje person använt sin unika kompetens och personlighet på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens framgång.

 

Kriterier för att kunna bli nominerad:
Teamet består av 3-7 personer och arbetar i offentlig sektor 

 

Kategoriägare: Sigtuna Kommun

fg22_nylogo.png
sigtuna png.png

TEAMET PÅ TUBEN UNGDOM

FRITIDSLEDARE TUBEN UNGDOM 
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Tubens arbete med att skapa en meningsfull fritid för Stockholms unga är verkligen en viktig insats för samhället. Ungdomar idag står inför många utmaningar och risker, och det är lätt att hamna i trubbel eller kriminalitet om man inte har tillräckligt med meningsfulla aktiviteter att engagera sig i.
 
Det är fantastiskt att se hur Tuben har skapat en trygg och säker plats där ungdomar kan vara sig själva och uttrycka sig kreativt. Genom att fokusera på kultur och medieinriktning har man också lyckats locka en bred målgrupp av ungdomar som har olika intressen och bakgrunder. Det är verkligen en imponerande bedrift att skapa en gemensam plats där ungdomar från olika delar av staden kan träffas och ha kul tillsammans.
 
Att drömmar ska bli till verklighet på Tuben är också en fantastisk vision. Det är viktigt att ungdomar känner att de kan utforska och utveckla sin kreativitet och att de har stöd och resurser för att göra det. Genom att erbjuda en plattform för musikproduktion, filmklippning och andra kreativa aktiviteter ger Tuben verkligen ungdomar en möjlighet att uttrycka sig och uppfylla sina drömmar.
 
Tuben är verkligen en viktig och positiv insats för Stockholms unga och samhället i stort. Genom att skapa en trygg och kreativ plats för ungdomar att vara på ges de möjlighet att utveckla sig själva och sina drömmar.

Finalist tuben arets team.jpg

INFORMATIONSENHETEN I KALIX

KOMMUNIKATÖRERNA PÅ INFORMATIONSENHETEN, KALIX KOMMUN

Informationsenheten Kalix, årets team.jpeg

När Kalix kommun drabbades av en av Sveriges värsta IT-attacker lamslogs stora delar av verksamheten och kommunikationskanalerna som var nödvändiga för att driva kommunen framåt fungerade inte längre. Informationsenheten i Kalix kommun visade på stor kreativitet, kunskap och mod genom att tänka utanför boxen och hitta nya sätt att kommunicera med både invånare och anställda.

 

Tack vare en stark tilltro och tillit till varandra kunde teamet samarbeta effektivt och ta itu med utmaningarna på ett konstruktivt sätt.

Genom att vara öppna och transparenta kunde teamet bygga förtroende hos invånarna och visa att de gjorde allt som stod i deras makt för att återställa kommunens funktioner och ge löpande uppdateringar om vad som hände.

 

Det arbete som teamet gjorde visade sig ge positivt gensvar, inte bara hos Kalixborna utan i hela Sverige och runt om i världen. Deras mod att ta itu med problemet och deras förmåga att kommunicera på ett öppet och ärligt sätt fick stor uppmärksamhet i media och många andra kommuner i Sverige och utomlands har sedan sett till Kalix som en förebild när det gäller att hantera en IT-attack.

HUNDTEAMET I HÄRNÖSAND

TERAPIHUNDAR OCH SKÖTARE, HÄRNÖSANDS KOMMUN

I över 12 år har Hundverksamheten har varit en viktig del av vården, men det är fortfarande många som inte känner till dess fördelar och möjligheter. Hundarna är tränade för att arbeta inom vården och fungerar som en komplementär terapi till traditionell vårdverksamhet.

 

Det som gör hundarna så speciella är deras förmåga att skapa en unik relation med vårdtagarna, oavsett om det är på ett äldreboende, personer med psykiska problem eller barn på sjukhus.

 

Denna relation mellan hund och människa har visat sig vara otroligt värdefull inom vården. Hundarna har en förmåga att snabbt skapa en känsla av trygghet och tillit som kan ta många veckor eller till och med månader att bygga upp med traditionella vårdmetoder. Genom att hundarna är tränade för att arbeta inom vården kan de hjälpa till med att minska beteendemässiga och psykiska symtom som ångest och oro, samtidigt som de ger vårdtagaren en meningsfull vardag.

 

Forskning har också visat att hundar kan bidra till en högre livskvalitet för äldre personer och personer i livets slutskede. Hundarna har en förmåga att lugna och ge tröst i en tid av osäkerhet och oro, vilket kan ha en positiv inverkan på såväl vårdtagare som deras familjer och vänner.

 

Samtidigt skapar hundarna en bättre arbetsmiljö vilket kan leda till minskad stress och ökad arbetsglädje. Detta i sin tur kan ha en positiv inverkan på vårdpersonalens hälsa och prestation.

Hundteamet-harnosandskommun-team-02.jpg

TEAMET PÅ JOBBSKJUTSEN I RINKEBY-KISTA

MEDBORGARSERVICE JOBBSKJUTSEN, RINKEBY-KISTA, STOCKHOLM STAD 

medborgarservice rinkeby-kista.jpg

Rinkeby-Kista är en av Stockholms förorter med högst arbetslöshet, särskilt bland kvinnor födda utanför Europa. Detta är en stor utmaning för samhället eftersom arbetslöshet kan leda till social och ekonomisk utsatthet samt ökad risk för psykisk ohälsa.

 

För att möta denna utmaning sattes ett team ihop med målet att utveckla nya arbetssätt för att nå dessa kvinnor och hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden. Projektgruppen bestod av individer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser, vilket visade sig vara en viktig faktor för att kunna ta fram en heltäckande och effektiv lösning.

 

Genom att arbeta tillsammans och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter har projektgruppen lyckats stärka förståelsen för hur samhället och arbetsmarknaden fungerar i Sverige. De har också bidragit till en ändrad syn på utbildning och jobb, vilket har varit avgörande för att hjälpa kvinnor att komma in på arbetsmarknaden.

 

Resultatet av projektet har varit mycket positivt och har bidragit till en minskning av arbetslösheten bland kvinnor i Rinkeby-Kista. Detta har inte bara positiv effekt på individerna själva utan också på samhället som helhet, eftersom en minskning av arbetslösheten leder till ökad tillväxt och minskad social och ekonomisk utsatthet.

AVHOPPARTEAMET I STOCKHOLM 

JOBBTORG STOCKHOLM, STOCKHOLM STAD

På ett framgångsrikt sätt har Jobbtorg Stockholm, Avhopparteamet, hanterat en av de största utmaningarna inom kriminalitet - att hitta arbete och studier till personer som hoppat av kriminell verksamhet och som har tvingats byta ort på grund av hot. Genom att använda nya metoder, rutiner och samverkansformer har teamet lyckats nå en imponerande resultat där hela 75% har kunnat erbjudas arbete eller studier.

 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att teamet har lyckats skapa en stark delaktighet från individen i samhället. Detta har visat sig vara en viktig faktor för att minska kostnaderna kopplade till kriminalitet. Att bli delaktig i samhället ger individen en starkare självkänsla och ger dem en andra chans att skapa en ny start.

 

Genom att erbjuda arbete eller studier till personer som tidigare har varit involverade i kriminell verksamhet bidrar Jobbtorg Stockholm, Avhopparteamet till att skapa ett mer inkluderande samhälle. Detta är ett viktigt steg för att minska kriminaliteten och att ge individer en ny chans att komma på fötter igen. Samtidigt minskar kostnader för samhället i form av rättsväsende, hälsa och socialt stöd.

 

Jobbtorg Stockholm, Avhopparteamet har visat att det är möjligt att bryta en negativ spiral och hjälpa personer att hitta en ny väg i livet. Genom att använda nya metoder, rutiner och samverkansformer har teamet skapat en modell som kan användas av andra organisationer och myndigheter för att bryta kriminalitet och skapa ett mer inkluderande samhälle.

AVHOPPARTEAMET.JPG

VEM VINNER?
MISSA INTE FRAMTIDSGALAN 2023

bottom of page