top of page
vinnare.png

VINNARE 2021

Tusen tack till er alla som gjorde Framtidsgalan 2021

till en otroligt inspirerande och givande dag!

Stort grattis till alla finalister och till alla vinnare! 
Vi ses igen nästa år!

ÅRETS LEDARE:
MARJO SAVELIUS 

FÖRVALTNINGSCHEF, OMSORGSFÖRVALTNINGEN HEDEMORA KOMMUN

När Marjo blev erbjuden tjänsten som Förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen hade Hedemora Kommuns barn - och ungdomsenhet fått massiv kritik från Inspektionen för vård - och omsorg, som är kommunens tillsynsmyndighet. Det var ett minst sagt utmanade uppdrag men Marjo bestämde sig för att anta denna utmaning. En stark anledning till att hon vågade var att de största bristerna och problemen fanns inom just individ - och familjeomsorgen, inom vilken hon hade så stor erfarenhet sedan tidigare och kände sig mycket trygg med.

Marjo har nu arbetat som Förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen och har med sina 850 medarbetare drivit utvecklings- och kvalitetsfrågor i två år. När hon tittar tillbaka på resan har det varit viktigt att bygga en gemensam bas där alla har samma bild av situationen. Att med ärlighet våga säga precis som det är, berätta att vi ska göra en resa tillsammans och vad som krävs för att göra det, både som grupp och individ. Det har krävts mycket mod och beslutsamhet för att kunna se och lyfta problemen, ta tag i jobbiga saker , och inte vara rädd för de problem som dyker upp.

Marjo har med mod och beslutsamhet tagit sig an ett mycket utmanande uppdrag. Idag kan man se tydliga förbättringar, förtroendet har byggts upp och en utvecklingsresa är påbörjad. Därför är Marjo Savelius vinnare i kategorin Årets ledare.

922A3511.JPG

ÅRETS INSATS:
MONZER EL-SABINI 

922A3496.JPG

REKTOR BERGSJÖSKOLAN, GÖTEBORGS STAD 

Monzer är sedan 2014 rektor för Bergsjöskolan som är en kommunal grundskola inom Göteborgs Stad. Skolan som har ca 500 elever ligger i ett extra utsatt område och har en hög andel elever som kom från krigets Syrien. Sedan Monzer började arbeta som rektor på Bergsjöskolan har skolan lyfts upp ur ett kaos och utvecklats enormt. Från stora problem med våld och frånvaro, där ca 18 procent av eleverna klarade betygsnivåerna har nu skolan genomgått en transformation där 61,8 procent av eleverna idag klarar betygsnivåerna.

Monzer har själv bakgrund från flyktingläger, vilket har gjort att han känner att han vill göra skillnad i samhället. Rektorstjänsten är ett jobb, men Monzer går helhjärtat in för det, tar det på allra högsta allvar och kommer inte att ge upp.

 

Skolan har nu med Monzer i spetsen fokuserat mycket på värdegrundsarbete och att involvera eleverna i det. De skapade ett system tillsammans där eleverna var väldigt viktiga i arbetet. Monzer beskriver att de fått mycket hjälp och samarbetat med flera andra skolor och organisationer. Monzers styrka är att han möter alla medmänniskor med respekt och får människor att växa. Därför är Monzer El-Sabini vinnare i kategorin Årets insats

ÅRETS TEAM:
SÖDRA ÖLANDS DEMENSTEAM 

Södra Ölands demensteam har tagits fram genom samverkan mellan Mörbylångas kommun och Region Kalmar i syftet att skapa den bästa kommunen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga att leva i.

Efter att teamet nu jobbat tillsammans i tre år har de byggt upp en stark kultur där de utvecklar varandra, har släppt all prestige och litar på varandra och de andras kompetenser. Andra delar som teamet jobbar mycket med är att få bort skämsstämpeln kring demenssjukdom, skapa en individanpassad vård, involvera anhöriga och skapa en trygghet i att det alltid finns någon att vända sig till.

Genom stort engagemang och god samverkan har ett multiprofessionellt team skapats. Teamets mål är att skapa den bästa kommunen att leva i för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Därför är Södra Ölands Demensteam vinnare i kategorin Årets team.

922A3548.JPG

ÅRETS HJÄLTE:
MERITA XHAKA

VÅRDBIDRÄDE, FALKENBERGS KOMMUN

922A3516.JPG

Meritha har varit en klippa när hela samhället gungade. Hon tog ensam på sig att vårda de smittade på äldreboendet för att minska antalet personer som var i kontakt med de äldre. Hon såg till att föreskrifter följdes och sanerade rum och avdelningar för att hålla smittan isolerad. 

 

När smittan Covid -19 kom in på boendet under sommaren 2020 var hon den enda av ordinarie personal på plats då övriga 11 ut styrkan antingen var på semester eller sjukskrivna. Många var rädda för den nya smittan och även Meritha blev rädd då hon själv hade ett barn i en riskgrupp. Ändå var det ett självklart val för Meritha att fortsätta vårda de äldre. Hon lärde själv upp alla sommarvikarier och tog på sig att vårda de äldre så att de som inte ville slapp göra det. På så vis var det så få personer som möjligt som kom i kontakt med de äldre.

meritha har genom sin utbildning inom vården, och som utbildad barnmorska tidigt lärt sig vikten av att hålla god basalhygien för att hålla smittan borta. Hon var hela tiden noggrann med skyddskläder, att tvätta händerna och att varje morgon och kväll sanera och sprita av rum, möbler, dörrkarmar – allt. Två personer på boendet smittades av covid – 19 och Meritha vårdade dem, men blev aldrig smittad själv och hon lyckades genom sin sanering och goda basala hygien begränsa så att smittan inte spred sig till fler personer.

 

Meritha drivs av att hon älskar sitt arbete – hon älskar att jobba med människor. Hon gör allt för brukarna på boendet. Hon ger dem mer än vad som står i en normal arbetsbeskrivning för ett vårdbiträde. Hon lyssnar på de gamla, samtalar med dem, ger dem kärlek och kramar. Hon vill att de ska känna sig som hemma på deras boende, de ska få känna kärlek och trygghet under deras sista tid i livet. Meritha brinner verkligen för sitt jobb; att ge alla äldre en fin och njutbar sista tid i livet på Solhaga äldreboende. Hon gör stor skillnad för människorna runt omkring henne. Hon sprider glädje och positivitet runt omkring sig, både bland kollegor och brukare på boendet. För brukarna som bor här är Meritha hela deras värld. Därför är Merita Årets Hjälte. 

ÅRETS HEDERSPRIS: 
JESSICA SEGERLUND 

PLATSUTVECKLINGSCHEF, ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

År 2013 inleddes det konkreta arbetet med Jubileumsparken i Göteborg och Jessica har varit med sedan projektet bara var en dröm på papper till att parken nu håller på och byggas och kommer att stå klar år 2023. Syftet med Jubileumsparken har från start varit att inte bara bygga en park utan bygga en plats som gör avtryck i stadskärnan, i personers liv och skapar sammanhang och tillhörighet för alla människor.

Jessica har en bakgrund i kulturell verksamhet och anslöt till stadsutvecklingens värld för att utmana processerna kring att bygga mötesplatser. Jessica och hennes kollegor ville från början skapa ett hjärta i parken, där medborgare var med och byggde platsen tillsammans med professionella utövare, och har därför skapat sammanhang för olika former av deltagande. Hon och hennes team har exempelvis skapat ”Open calls” där medborgarna kan delta i byggnation och bidra till arbetet i konkret byggnation av exempelvis Göteborgs nya bastu och badanläggning i älven. Det med en hammare och såg eller att delta i planeringen eller programsättning av parken. Genom en mix av pensionärsvandringar, seglarläger för barn och traditionell planering skulpteras en plats fram.

 

Frågorna kring hur vi bygger en stad för alla sitter djupt i ryggraden på Jessica. och hon arbetar för att skapa en god livsmiljö för många. Hon gör detta genom att hitta och analysera platsens möjligheter och se individers förmågor, ge dem stöd, ekonomi och tid och sedan driva igenom. Därför är Jessica Segerlund vinnare i kategorin Årets hederspris.

922A3551.JPG

SPECIALPRIS: ÅRETS HJÄRTA 

Under juryarbetet med att utse en vinnare i kategorin Årets Insats, stötte vi på en person som berörde oss så starkt att vi på Framtidsverket valde att ta fram ett specialpris med titeln "Årets Hjärta". Nasrola vann våra hjärtan med sin godhet. Med sitt otroliga engagemang och generositet gör han stor skillnad för många i sin närhet.
Såklart ska han prisas för sitt stora hjärta. Ett stort grattis till Nasrola! 

ÅRETS HJÄRTA:
NASROLA KHOSHDEL

VAKTMÄSTARE, SOLHEMSSKOLAN I SPÅNGA, STOCKHOLM STAD

Nasrola har berikat Solhemsskolan i Spånga med några ståtliga vägg- och golvmålningar med naturvetenskapligt tema. Han färdigställde det hela under sommarlovet. Nasrola arbetar på Solhemsskolan sedan tre decennier tillbaka. Han vill lämna någonting efter sig innan han går i pension. Han vill lämna ett avtryck och göra skillnad.  

Nasrolas initiativ genom hans skapande konst har bidragit till ett kunskapslyft inom ämnena matematik, fysik och kemi på Solhemsskolan. Någonting som har gynnat både elever och lärare. En av väggmålningarna visar alla grundämnen (periodiska systemet) och en golvmålning visar multiplikationstabellen. Andra målningar handlar både om geometriska figurer och fysikaliska måttenheter. Samtliga målningar har ett tydligt didaktiskt syfte. Barnen och lärare tycker att målningarna är instruktiva. De tycker om dem för att de är att ett bra stöd för dem i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Det är tydligt och pedagogiskt.

Hans arbete har snabbt gett goda resultat framför allt när det gäller att väcka nyfikenhet och lust att söka djupare kunskap i olika ämnen. En före detta elev uttryckte det som att hon hade lärt sig mer i korridorerna än vad hon hittills gjort på lektionerna i de naturvetenskapliga ämnena efter att ha börjat på högstadiet. Han menar på att barn tar till sig saker på̊ ett annat sätt och Nasrola vill medverka till denna utveckling. 

 

Med ett engagemang långt utanför sin arbetsbeskrivning och otroliga omtänksamhet, blev Nasrola Koshdel finalist i kategorin Årets Insats, men vinnare av priset Årets Hjärta.

922A3517.JPG
fg19_nylogo.png
bottom of page