VINNARE OCH NOMINERINGAR TIDIGARE ÅR

GÅ DIREKT TILL TIDIGARE ÅR

loga 17 png.png
framtidsgalan18_logotyp.png
framtidsgalan19_logotyp.png
framtidsgalan20_logotyp.png

ÅRETS HJÄLTE

Hobbe Eriksson.png

Ett stadigt stöd som hjälper många människor

Hobbe leder Resursgruppens fritidsgrupp för människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver arbetsträna. I ett antal år har Hobbe varit ett stadigt stöd och hjälpt många människor på vägen mot ett normalt arbetsliv. Samtidigt ser han och hans gäng till att Härnösandsborna har rena och trevliga bad- och grillplatser med påfylld ved och en välskött skidbacke.

VINNARE

Hobbe Eriksson

Arbetsledare för resursgruppens fritidsgrupp

Härnösands kommun

NOMINERADE

Annica%20Myhr%20Ahron_edited.png
Igge Kabaca.png
Andreas Persson.png
Anna Lund.png

ANNICA MYHR AHRON

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Östermalms stadsdelsnämnd

IGGE KABACA

Lärare, Eiraskolan

Utbildningsförvaltningen

Stockholms stad

ANDREAS PERSSON

Sjuksköterska

Södersjukhuset

ANNA LUND

Rektor, Karlbergs förskolor

Stockholms stad

Materialfunktion.png
Eva-Marie Wendel.png
Lex Femme.png

MATERIALFUNKTIONSTEAMET

Central skyddsmaterialfunktion

Stockholm stad

EVA-MARIE WENDEL

Medicinskt ansvarig

Sjuksköterska

Tomelilla kommun

LEX FEMME

Jourverksamhet

Ideell tjej- och kvinnojour

TechTensta.png
Camilla Eklund.png
Carina_Sikström.png
Anders Uvenberg.png

TECH TENSTA

Projektgruppen

Stockholm stad,

stadsdelsförvaltningen

Spånga-Tensta

CAMILLA EKLUND

Projektledare

Serviceförvaltning,

Stockholms stad

CARINA SIKSTRÖM

Förvaltningsledare och

Projektledare

AB Familjebostäder

ANDERS UVENBERG

Lärare

Elsa Brändström skola

Linköping

Nathalie Anderzon.png
Fredrik Hillelson.png
Siva Arif.png
Peter Sjölund.png

NATHALIE ANDERZON

Administrativ Assistent

Stockholms stad

FREDRIK HILLELSON

VD och Grundare

Beredskapslyftet

Novare Human Capital

SIVA ARIF

Serieentreprenör och 

juriststudent

CoGo-app

PETER SJÖLUND

DNA-specialist och släktforskare

Peter Sjölund AB

Släkt & DNA

Anneli Melander.png

ANNELI MELANDER

Biträdande enhetschef

Utbildningsförvaltningen

Stockholm stad

Handspritsteamet.png

HANDSPRITSTEAMET

Berit Olofsson, Lennart 

Bergström, Hanna Gustavsson, Tamara Church

Forskare

Stockholms universitet 

ÅRETS INSPIRATÖR

Ewa Skoog Haslum.png

VINNARE

EWA SKOOG HASLUM

Marinchef

Försvarsmakten

En stor inspirationskälla inom Försvarsmakten

Ewa är ett namn och ansikte som de flesta inom Försvarsmakten känner till. Anställd i över 30 år och kvinna i ett traditionellt mansyrke. Allting hon gör syns. Både det bra och det mindre bra. Men Ewa har valt att inte fästa särskilt stor uppmärksamhet vid sin synlighet, hon tror på att mångfald berikar och att godhet och ärlighet lönar sig i längden. Genom denna syn har hon inspirerat många till att söka sig till Försvarsmakten och varit en individ som har gjort stor skillnad inom organisationen. Trots att Ewa har hållit huvudet högt har det inte varit lätt att alltid vara sedd. I början av karriären tyckte hon att det var skönt att gå ur uniformen och bara vara en kvinna.  

 

Ewas karriär har inte varit utstakad från början, i princip hela hennes yrkesliv har varit inom marinen. Fokus har varit på att hon ska göra ett bra jobb och inte klättra i karriärstegen, det har kommit på köpet. Ewa har handlat efter hjärta och vågat gå sin egen väg. Med småbarn hemma patrullerade hon under 2007 Libanons kust, en av höjdpunkterna under karriären. Att vara ute till sjöss under lång tid ger insikt i både sig själv och andra. I Ewas ögon är hon en kvinna som vill göra ett gott jobb, men för många utomstående är hon en individ som banar nya vägar, som skapar möjlighet och inspirerar fler kvinnor till en karriär i Försvarsmakten. Ewa visar att genom att vara en ärlig och modig person kan en kvinna ta sig till toppen i en av de mest mansdominerade organisationerna.  

 

Ewa är stolt över att arbeta i Försvarsmakten. Organisationens felaktigheter ser hon som drivkraft till förbättring. För henne är ett yrkesliv inom Försvarsmakten en möjlighet att arbeta för hela landet och alla Sveriges invånare.

NOMINERADE

Jamila Boccaccio.png
Emma_Kapusta_Rönnberg.png
Paula Olsson.png
Lenah Kvarnlind.png

JAMILA BOCCACCIO

Sjuksköterska

Region Dalarna

EMMA RÖNNBERG

Chef kompetenscenter

Sigtuna kommun

PAULA OLSSON

Stödpedagog på 

servicebostad inom LSS

Tomelilla kommun

LENAH KVARNLIND

Samordnare

Spånga Tensta SDF

Stockholm stad

Erik Johansson.png
Jenny Borg.png
Stefan Österström.png

ERIK JOHANSSON

Fastighetsanalytiker/Projektledare

AB Familjebostäder

JENNY BORG

Kommunikatör

Sotenäs kommun

STEFAN ÖSTERSTRÖM

Socialdirektör

Jönköping kommun

ÅRETS INSATS

Mikael Ribbenvik.png

VINNARE

MIKAEL RIBBENVIK

Generaldirektör

Migrationsverket

Öppnar dörrar för samverkan i hela den svenska offentliga sektorn

Mikaels karriär inom Migrationsverket började redan under studietiden på Lunds universitet. Då extrajobbade han som handläggare och fann kärleken till jobbet. Att få uppleva hela världen inne på sitt kontor och samtidigt få hjälpa människor som verkligen behövde hjälp var någonting som Mikael fastnade för. Sedan dess har Mikael arbetat sig från det lilla kontorsrummet i Skåne och idag är han generaldirektör för Migrationsverket.  

Tack vare att Mikael har bra kontakt och ett stort nätverk inom den offentliga sektorn kunde han redan tidigt i Corona-krisen se att Migrationsverket skulle komma att få lägre arbetsbelastning och andra myndigheter betydligt mer att göra.

 

Utan att tveka gick Mikael ut och sa att han kunde låna ut sin personal till de myndigheter som behövde. När Mikael sträckte ut en hand till andra myndigheter kom det kritik från olika håll. Det var inte så man brukade arbeta och det var inte meningen att personal inom en myndighet skulle skola om sig och börja arbeta för en annan myndighet. Det var några av de saker som Mikael fick höra. Tack vare Mikaels syn på att genom samarbete kommer man längre så slutade det med att 800 anställda på  Migrationsverket frivilligt anmälde sig till att hjälpa till på andra myndigheter under krisen.

Tack vare Mikaels insats med att sträcka ut handen till andra myndigheter under en kris har han öppnat en dörr för framtiden där myndigheter lättare och bättre kan samarbeta utan stora hinder. En ökad samverkan inom den offentliga sektorn är vad Mikaels insats blev resultatet av. En samverkan som är extremt viktig inom den offentliga sektorn i Sverige för att som land ska kunna få ut så mycket som möjligt av just den offentlig verksamhet.

NOMINERADE

Ulrika Paulsen.png
Lovisa Berglund.png
Anna_Strömblad.png
Sara Lei.png

ULRIKA PAULSEN

Arbetsmiljöingenjör

Sandviken Energi AB

LOVISA BERGLUND

Silviasyster/Undersköterska

Vansbro kommun

ANNA STRÖMBLAD

Kommunikationsdirektör

Region Skåne

SARA LEI

Sektionschef internmedicin

Karolinska Universitet sjuk.

Region Stockholm

Jan Frisk.png
Faouzie Shamali.png
Roger Ticolau.png

JAN FRISK

Enhetschef IT-avdelning

Kronofogden

FAOUZIE SHAMALI

Modersmålslärare i Arabiska

Malmö stad

ROGER TICOALU

Avdelningschef för evenemangsavdelningen

/ kulturförvaltningen

Stockholm stad

ÅRETS LEDARE

Magnus_Duvnäs_lessMB.png

VINNARE

MAGNUS DUVNÄS

Rektor Husbygårdsskolan

Rinkeby-Kista SDF 

Stockholm stad

Engagemang är Magnus andranamn och med sitt driv når han goda resultat

En bra skola är viktig för alla elever i Sverige, men för eleverna i Husbygårdsskolan kan en bra skolgång på många sätt vara helt avgörande. De senaste åren har Magnus arbetat för ett värderingsstyrt förhållningssätt, som bygger på kärlek och omtanke samt där han är inlyssnande mot eleverna.  

 

Det har varit många tuffa utmaningar som präglats av den repressiva kulturen i stadsdelen. Men med mod, uthållighet och en förmåga att hitta nya lösningar har Magnus fått samsyn i både arbetslaget och elevgrupperna. Något som har resulterat i trygghet, studiero och goda kunskapsresultat. På Husbygårdsskolan är målet att skapa balans mellan tydliga gemensamma strukturer och frihet för medarbetare att ta ansvar och utvecklas. Här ligger Magnus ansvar i att skapa förutsättningar för sin personal att klara ansvaret och hjälpa till att lyfta skolan. Han sätter upp tydliga förväntningar, arbetar med positiv förstärkning och ger stöd för utveckling.  

 

Husbygårdsskolan med Magnus i spetsen har vänt en trend och har förbättrade resultat för läsåret 19/20. En av de viktigaste förändringarna är att elevantalet har ökat från 417 till närmare 500 stycken på tre år. Vidare har meritvärdet två år i rad varit över 200 poäng och ökat markant mellan årskurs 8 och 9. Det finns ett större engagemang bland vårdnadshavare och fler samarbeten har växt fram med externa organisationer. Idag visar även Husbygårdsskolan höga resultat i vad gäller trygghet och studiero. Men vad som gör Magnus stoltast är att eleverna svarar i hög grad att de upplever att skolan gör allt för att de ska lyckas.

NOMINERADE

Agneta Elovsson_lessMB.png
Ebba Gierow_lessMB.png
Erik Ryding_lessMB.png
Mehmeti Lumnije_lessMB.png

AGNETA ELOFSSON

Verksamhetschef, kost- och städservice

Falkenberg kommun

EBBA GIEROW

Sektorschef Arbete, trygghet

och omsorg

Ale kommun

ERIK RYDING

Verksamhetschef

Arlandagymnasiet och 

Arlanda komvux

Sigtuna kommun

LUMNIJE MEHMETI

Utvecklingsledare

Botkyrka kommun

Louise Flygt_lessMB.png
Jomana Darwish_lessMB.png
Angela Riffo Alexandraki_lessMB.png

LOUISE FLYGT

Kommunikationsdirektör

Norrköping kommun

JOMANA DARWISH

Funktionschef LSS

Sävsjö kommun

ANGELA ALEXANDRAKI

Chef kundtjänst & Fastighetsskötselenhet

Tornberget

Fastighetsförvaltning AB

ÅRETS TEAM

Folkhälso_stab.png

VINNARE

FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGENS STAB

Utredare, förvaltningssekreterare, kommunikatör, verksamhetsutvecklare

Karlskoga kommun och Degerfors kommun

Teamkulturen är grunden

Hur viktigt är kulturen för framgång? Folkhälsoförvaltningens stab, vars uppdragsgivare är Karlskoga kommun, samarbetar för Degerfors kommun, har kommunens bästa resultat på HMR, hållbart medarbetarengagemang, som mäter index för motivation, ledarskap, styrning och totalindex. Teamet trivs ihop och skapar goda resultat. Tillsammans arbetar teamet systematiskt, med struktur, flexibilitet och en ständig strävan att förse deras verksamheter med toppkvalitativt stöd och styrning.  

 

Vad är det som gör att teamet trivs så bra ihop och även kan prestera för verksamheterna? De har gemensamt byggt upp en kultur som präglas av prestigelöshet där de snabbt identifierar styrkor och svagheter hos varandra för att gemensamt kunna leverera bästa resultat. Genom ett tillitsbaserat arbete har de blivit bättre på att även föra vidare sin kunskap ut i organisationen.  

 

Genom stödet och styrningen från staben har verksamheten under de senaste tre åren uppnått: sjukfrånvaro som gått från 13,54 % till 6 %, införande av heltid genom dialogmodellen och gått från 45 % till 85 % i reell arbetstid. Vidare har gruppen arbetat mycket för att ge bättre förutsättningar och status för de yrkena som utförs inom folkhälsoförvaltningen, såsom städ- och kostverksamhet. 

 

Förutom att alla fyra trivs med att gå till jobbet varje dag är de väldigt stolta över att deras arbete har bidragit till att två kvinnodominerande yrken i kommunen har fått en ökad ekonomisk jämställdhet och att medarbetarna inom yrkena mår bättre.

NOMINERADE

Team Vattnedal.png
Individsstöd_A.png
Globala_Närningslivet_Ystad.png
Bosamordningsenheten Huddinge.png

VÄTTNEDALSSKOLAN

Pedagoger

Vättnedalsskolan,

Göteborgs stad

INDIVIDSTÖD A

Härnösands kommun

GLOBALA NÄRINGSLIVET 

SYDÖSTRA SKÅNE

Tvärorganisatoriskt, majoritet

Ystad kommun

BOSAMORDNING

Bosamordningsenhet

Huddinge kommun

Bibliotekarieteamet.png
Kontaktcenter Vallentuna.png
Digit or die.png

BIBLIOTEKARIETEAMET

Karlstad kommun

KONTAKTCENTER

Vallentuna kommun

DIGIT OR DIE

Kulturförvaltningen Stockholm

ÅRETS FÖRBÄTTRINGSRESA

Johan%20Ekstrand_edited.jpg

VINNARE

JOHAN EKSTRAND

Demenssamordnare

Tibro kommun

MOTIVERING

Priset Årets Förbättringsresa tilldelas en person som bidragit till långsiktigt förbättrade resultat. Pristagaren är modig, har vågat driva förändring och har genom små medel nått fantastisk framgång. Årets Förbättringsresa går till en person som är engagerad och som sätter bemötande i fokus. Pristagaren har ett arbetssätt som innefattar kontinuitet och lugn, och personen är en stark förebild även för andra avdelningar.

 

Priset Årets Förbättringsresa på Framtidsgalan 2019 tilldelas en person med ett mycket stort och varmt hjärta – Johan Ekstrand, demenssamordnare på Tibro kommun!

NOMINERADE

Ida%2520Danielsson_edited_edited_edited.
Erica%2520Rosenqvist_edited_edited.jpg
Angelica%20Ekholm_NY_edited_edited.jpg
Mia Jungefors_edited_edited.jpg

IDA DANIELSSON

Projektledare, Kultur- och

fritidsförvaltningen

Hudiksvalls kommun

ERICA ROSENQVIST

Rektor Vialundsskolan

Kumla kommun

ANGELICA EKHOLM

Näringslivschef

Borlänge kommun

MIA JUNGEFORS

Employer branding manager

Karolinska Universitetssjukhuset

Sanna_Ahlstr%25C3%25B6m_edited_edited.jp
Sara%20Lauri_edited_edited.jpg
August%20och%20Beatrice_edited.jpg

SANNA AHLSTRÖM

Skolsköterska, Sjötorpsskolan

Huddinge kommun

SARA LAURI

Kanslichef

Upplands-Bro kommun

AGUST WADSTRÖM & BEATRICE SABLONE

Projektledare ÖDIS

Stockholms stad/StorSthlm

ÅRETS INSPIRATÖR

Jennie%2520Vidal_NY2_edited_edited.jpg

MOTIVERING

Genom mod och nytänkande har Årets Inspiratör nått strålande resultat. Årets Inspiratör sätter laget före jaget och sprider god energi vidare i organisationen. Pristagaren hyllar sina medarbetare och inspirerar hela förvaltningen till att arbeta gemensamt. Att vara inspiratör OCH chef är inte lätt, men årets pristagare gör det med bravur.

 

Priset Årets Inspiratör på Framtidsgalan 2019 går till Jennie Vidal, förvaltningschef i Halmstads kommun!​

VINNARE

JENNIE VIDAL

Förvaltningschef, Hemvårdsförvaltningen

Halmstads kommun

NOMINERADE

Hanna%20Sundqvist_edited.jpg
Johan%20Axell_edited.jpg
Josefin%20Sejnelid_NY_edited.jpg
Mathias%20Back_edited.jpg

HANNA SUNDQVIST

Enhetschef, social- och omsorgsförvaltningen

Oxelösunds kommun

JOHAN AXELL

Processledare, Hållbart resande Västra Gästrikslands samhällsbyggnadförvaltning

Sandvikens komun

JOSEFIN SEJNELID

ANDTS och föräldrarstödssamordnare, Länsstyrelsen 

Örebro Län

MATHIAS BACK

Koordinator Konsultationstekniker Hjälpmedelscenter

Västra Götalandsregionen

Maud%20Johansson_edited.jpg
Minna_Fagerstr%C3%B6m_edited.jpg
Tomas%20Edman_edited.jpg

MAUD JOHANSSON

Undersköterska

Sandvikens kommun

MINNA FAGERSTRÖM

Städsupport, butik Sandviken Systembolaget

TOMAS EDMAN

Grundare och verksamhetsansvarig Experio Lab

Region Värmland

ÅRETS KARRIÄR

Amra%20Salihovic_edited.jpg

MOTIVERING

Årets Karriär går till en person som genom stor drivkraft har bidragit till positiv verksamhetsutveckling. Pristagaren har vågat ifrågasätta gamla rutiner och har satt upp tydliga och synliga mål för såväl organisationen som sig själv. Årets Karriär har med stor framgång lyckats införa nya arbetssätt, och har på ett naturligt sätt fått med sig medarbetarna. Årets pristagare arbetar på ett modernt sätt med hållbarhet i fokus för en långsiktig samhällsnytta.

Det är med stor glädje som vi vill tilldela priset Årets Karriär på Framtidsgalan 2019 till Amra Salihovic, avdelningschef i Gislaveds kommun!

VINNARE

AMRA SALIHOVIC

Avdelningschef,

avdelningen för arbete och utbildning

Gislaveds kommun

NOMINERADE

Anna%20Keskitalo_edited.jpg
Daniel_Franz%C3%A9n_edited.jpg
Gustav%20Fridlund_edited.jpg
Patrik%20Reman_edited.jpg

ANNA KESKITALO

Bygg och miljödirektör

Norrtälje kommun

DANIEL FRANZÉN

Förvaltningsledare IT

Region Stockholm

GUSTAV FRIDLUND

Näringslivschef

Botkyrka kommun

PATRIK REMAN

HR-specialist, rekrytering

Linköping kommun

Robin%20Rahman_NY_edited.jpg
Victoria%20Fors_edited.jpg
William%20Friberg_edited.jpg

ROBIN JÄGESTEDT

Utvecklingschef,

Rinkeby-Kista stadsförvaltning

Stockholms Stad

VICTORIA FORS

Bedrägeriutredare

och gruppchef

Polismyndigheten

WILLIAM FRIBERG

Upphandlare, Statens inköpscentral

Kammarkollegiet

ÅRETS LEDARE

Magnus%20Trofast_edited.jpg

MOTIVERING

Årets Ledare har ett djupt engagemang i sitt uppdrag och motiverar sina medarbetare till att arbeta mot samma mål. Pristagaren skapar en prestigelös organisation och river hierarkiska murar genom att sätta medarbetarnas potential i fokus. Årets Ledare lever som hen lär och är en tydlig ledare och förebild. Ledarskapet som årets pristagare tillämpar visar sig genom fantastiska resultat vad gäller låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning samt kliniska resultat.

Det är med stor stolthet som vi tilldelar priset Årets Ledare på Framtidsgalan 2019 till Magnus Trofast, verksamhetschef på Värnamo sjukhus i Region Jönköpings län!

VINNARE

MAGNUS TROFAST

Verksamhetschef OP/IVA-kliniken, Värnamo sjukhus

Region Jönköping län

NOMINERADE

Anders%20Olsson_edited.jpg
Annelie%20Altberg_edited.jpg
Caroline%2520Juneberg_edited_edited.jpg
Hanna%2520Jarl_edited_edited.jpg

ANDERS OLSSON

Enhetschef,

Stadsledningskontoret, Västerås Stad

ANNELIE ALTBERG

Förskolerektor

Sigtuna kommun

CAROLIN JUNEBERG

Rektor Hovåskolan

Göteborgs stad

HANNA JARL

Kriminalvårdsdirektör

Kriminalvården

Martina%20Elofsson_edited.jpg
Seham%20El%20Masry_edited.jpg
Sundus%20Warsame_edited.jpg

MARTINA ELOFSSON

HR-chef, Socialförvaltningen

Helsingborg stad

SEHAM EL MASRY

Projektledare,

Stockholmshem

SUNDUS WARSAME

Gruppledare,

Socialförvaltningen

Stockholm Stad

ÅRETS TEAM

Yrkes-SFI_edited.jpg

MOTIVERING

Priset Årets Team går till en grupp som genom gott samarbete bidragit till synbart goda resultat för verksamheten. Teamet ser sina olikheter som styrkor och tillsammans skapar olikheterna ett framgångsrikt team. Årets Team ser stor stolthet i sitt arbete, och arbetar outtröttligt med ett väldigt svårt uppdrag. Teamets arbete når goda resultat trots att varje dag ser helt olika ut, men viktigast av allt är att teamets arbete skapar en trygg grund för så många människor.

Priset Årets Team på Framtidsgalan 2019 går till teamet Yrkes-SFI från Sjöbo kommun!

VINNARE

YRKES-SFI

Yrkeslärare, Svenska som andraspråks-lärare 

Sjöbo kommun

NOMINERADE

Bemanningscentrum_1_edited.jpg
Charlies_%C3%84ventyr_NY_edited.jpg
Klockarg%C3%A5rdens_f%C3%B6rskoleteam_(T
Kontakt_Kävline_1.png

BEMANNINGSTEAMET

Bemanningsassistent,

administrativ assistent,

enhetschef, rekryterare

Haninge kommun

CHARLIES ÄVENTYR

Polis, räddningsledare, brandingenjör, brandman, ledningsoperatör, skolelev i åk 5

Norrtälje kommun

KLOCKARGÅRDENS 

FÖRSKOLETEAM

Förstelärare, utbildad

barnskötare, förskollärare

Kungsbacka kommun

KONTAKT KÄVLINGE

Kundtjänsthandläggare, 

receptionist, kundtjänstchef

Kävlinge kommun

Larmgruppen_3_edited.jpg
Upphandlingsteamet_edited.jpg
Utvecklingsteamet_edited.jpg

LARMGRUPPEN

Undersköterska, vårdbiträde,

undersköterskastudent

Huddinge kommun

UPPHANDLINGSTEAMET

Upphandlare, upphandlings-

chef, upphandlingsjurist

Lidingö stad

UTVECKLINGSTEAMET

Utvecklingsstrateg, närings-

ivschef, miljöstrateg,

kvalitetsstrateg

Kungsörs kommun

ÅRETS LEDARE

KLEV IN SOM NY CHEF I STOR UTMANING

Elin Brunell.jpg

VINNARE

ELIN BRUNELL 

Enhetschef, enheten för ersättning och skolplikt

Utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad

Elin klev in på enheten för ersättning och skolplikt som helt färsk chef. Men när hon klev innanför tröskeln på enheten möttes hon av en chock. Under sina första två veckor hade hon medarbetarsamtal där nästan alla grät och alla mådde otroligt dåligt av att vara på jobbet. Folk kände sig mobbade av varandra, inte ens hälften kände sig respekterade på jobbet och det fanns svåra konflikter och historik. Hon kände att hon fått en alldeles för stor kostym som färsk chef till en sån tjänst vilket ledde till att hon ifrågasatte sitt eget ledarskap mycket i början. Skulle hon klara av detta?

 

Men Elin gav inte upp utan såg till att lägga stora resurser på att förändra arbetsmiljön och reda ut de konflikter som fanns. Hon lyssnade på medarbetarna, visade tillit till att de var bra på sina arbetsuppgifter, men också tillit i form av att hon visste att de tillsammans skulle de klara det.

 

Tillsammans med Elin i spetsen lyckades enheten vända från misär till framgång och idag känner sig nästan alla respekterade på arbetsplatsen. Elin växte snabbt i sin stora kostym och skapade ett arbetssätt kring arbetsmiljö som andra enheter och organisationer sneglar på idag. Hon vände tårar till skratt och skapade en arbetsplats där man trivs och känner sig respekterad.

NOMINERADE

Andreas_Hinzer_color.jpg
Lena Pettersson.jpg
Sebastian Monell.jpg
Johan_Ahlström.jpg