top of page
vinnare.png

VAR MED OCH RÖSTA FRAM

ÅRETS HJÄLTE
FINALISTER 2021

Pandemin Covid -19 lamslog Sverige och hela landet fick ställa om. Under krisen har många heroiska insatser gjorts. Årets Hjälte har i det svåra vi har upplevt under pandemin sökt lösningar och lyft andra i arbetet tillbaka mot ett välfungerande samhälle. Kanske agerat för att bromsa smittspridningen, vårdat de som har insjuknat, eller på annat sätt hjälpt de som drabbats. 
Årets Hjälte är en modig person som i sin övertygelse har stått för stabilitet och medmänsklighet i en osäker tid.
 
Kriterier för att kunna bli nominerad:
Arbetar i offentlig sektor, alternativt har gjort något positivt för offentlig sektor

Kategoriägare: Tre Halländska kustkommuner 

FRIEDER BRAUNSCHWEIG

Som verksamhetschef för kardiologin vid Karolinska leder Frider en stor enhet med ca 200 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och biomedicinska analytiker som i vanliga fall sysslar med högspecialiserad hjärtsjukvård. Pandemin blev en stor och unik utmaning för alla. Särskilt i början fanns det mycket osäkerhet och oro inför det som skulle komma. Hur kan vi hjälpa de svårt sjuka patienterna med den nya sjukdomen? Vad är riskerna för egen och anhörigas liv och hälsa? Kommer det finnas tillräckligt med skyddsutrustning? Hur långt kommer kraft och energi räcka vid ett utdraget pandemiförlopp?

 

Frider har jobbat aktivt för att skapa en arbetsmiljö där både patienter och personal har känt sig trygg och säker. Han har ställt sig på golvet själv, för att leda genom att framstå som ett gott exempel.

 

Rutiner och arbetssätt ändrades i rask takt. Många fick helt nya uppgifter från en dag till annan dag, ansvara för patienter med hittills okänd sjukdomsbild eller bli utlånad till andra enheter som behövde hjälp. Samtidigt fick Friders avdelning inte tappa fokus från huvuduppdraget; att hjälpa patienter med svår hjärtsjukdom. Meningar som ”det är inte min uppgift” eller ”så har vi aldrig gjort” ströks från vokabulären. Karolinska är ett stort sjukhus med många stora och små enheter. Nu fick vi riva ner alla gränser och samarbeta på riktigt, jobba tillsammans som ett sjukhus.

 

Frider var tidig och tydlig med att nöta in regler kring skydd och avstånd för att begränsa smittspridningen på sjukhuset, oavsett vilka regler som gäller i landet.

 

Han höll gnistan och lågan uppe bland personalen som gjorde grovjobbet under hela pandemin. Med humor har han fått folk att skratta för att klara det svåra, och hela kliniken har hela tiden haft en trevlig stämning trots covid.

 

Alla bidrog, var och en på sitt bästa sätt. Det var arbetsglädje trots stor fysisk belastning och psykologiska påfrestningar på arbetet och hemma. Snart framkom även en del positiva erfarenheter av krisen. Som att kärnan i yrkesidentiteten och den genuina drivkraften att jobba inom sjukvården kom fram som sällan förr; att få ta ansvar för andra människor, lindra och bota svår sjukdom, vara bra och bäst på sitt hantverk när det gäller. 

 

Utöver det dagliga arbetet på kliniken har Frieder också sett till att det har forskats mycket om covid – 19. Många forskningsprojekt är startade på grund av honom.

 

Mitt under Corona-pandemin stod Karolinska även inför en stor omorganisation, och trots den höga belastningen har han lyckats hålla igång även den vanliga sjukvården vilket gör att Karolinska Universitetssjukhuset nu inte går in med jättelånga köer. Frider har lyckats bedriva båda verksamheterna parallellt.

"Jag haft förmånen att få leda 200 hjältar som visat engagemang, skicklighet och samarbetsvilja helt utöver det vanliga under kristiden"
åretshjälte1.jpg
FAKTA 

Namn: Frieder Braunschweig

Titel: Verksamhetschef, professor

Organisation: Karolinska Universitetssjukhuset

REFERENSEN SÄGER:

Frider har alltid varit väldigt tydlig och trevlig – han har funnits tillgänglig från tidiga morgnar till sena kvällar och nätter för att svara på frågor. Han har lyckats få alla att känna detta klarar vi. Känslan att ”nu orkar vi inte längre” har aldrig funnits bland personalen på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har lyckats med uppdraget att leda enheten genom pandemivågorna, lyfta och motivera medarbetare och hitta gemensamma lösningar tillsammans med andra.

MATILDA SÖDERQVIST

mathilda.jpg

Matilda slutar aldrig kämpa för målgruppen oavsett om det är att hon ska dra in sponsorer, stötta dem i chatten eller driva strukturella samarbeten. Har alltid nya idéer, hon är en fajter för de unga.  Under pandemin ökade trycket på Tjejjouren Väst. För att hantera den ökade mängden samtal öppnade tjejjouren upp en ordinarie kväll till per vecka och lanserade Digital Storasyster som är en längre samtalskontakt och det blev en nationell tjejjour som tog emot stödsamtal från hela Sverige. Det var mycket tack vare Matilda som tjejjouren kunde öka sin kapacitet då hon var den som stöttade volontärerna för att orka samtidigt som hon hittade extra sponsorer för att kunna hålla chatten öppen.

 

Matildas drivkrafter handlar om rätten till att tjejer och unga kvinnor ska ha samma rätt till stöd som andra i samhället. Hon har själv suttit i chatten som volontär i många år och hon vet att detta kan vara avgörande för liv och död i den stunden. Unga tjejer och kvinnor kommer inte till tals på samma sätt som andra och detta driver Matilda en förändring mot. På tjejjouren har hon lyckats med mycket som ingen har lyckats med tidigare. Hon har till exempel lyckats få igenom bidragsansökningar som Tjejjouren Väst aldrig lyckats med tidigare. Genom bidragen får Tjejjouren Väst pengar till informationskampanjer. Matilda har lyckats samla in enorma summor så att Tjejjouren Väst har kunnat nå ut till fler stödsökande på ett sätt som de inte gjort tidigare så hela organisationen har kunnat växa tack vare Matilda.

 

Alla volontärer i föreningen är verksamma för att de vill stötta och stärka tjejer och unga kvinnor – och Matilda stöttar volontärerna. De har en gemensam bild av att unga kvinnor är en extra utsatt grupp i dagens samhälle som behöver stöd.

 

Matildas egna ord om tjejjourens viktiga arbete:
Volontärerna ger varje stödsökande sin odelade uppmärksamhet, lyssnar på hennes berättelse och stärker henne på de sätt de kan. Under ett par timmar på kvällen är de en livlina, en lyssnande medmänniska och ofta den första som tar emot stödsökandes berättelse utan att döma eller förmana. I chatten berättar de att stödsökande är modiga som söker hjälp, och volontärerna är modiga som vågar prata om tunga ämnen och ställa de där frågorna som en kanske egentligen inte vill veta svaret på, och i alla lägen vara på stödsökande sida. De gör det för att de vill hjälpa andra och bidra till ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

 

De pratar om allt från tankar på att ta sitt liv, lindrar ångestkänslor, svarar på frågor om kroppen eller bara är en kompis för en kväll. De utgår från stödsökandes behov och finns där på deras villkor. När Covid-19 bröt ut hade många stödsökande tankar om framtiden, var oroliga för vad som skulle hända med dem själva och samhället samt upplevde påfrestningar hemma i familjen. Pandemin påverkade även volontärerna, men trots det växlade de upp och fanns där för stödsökande. De bemötte alla frågor så gott de kunde, pratade om känslor som uppstår när samhället är i kris och gav hopp till de tjejer och unga kvinnor som behövde extra stöd i en utmanande tid.

”Du har räddat mitt liv ikväll” – så kan en chatt-dialog med en ung kvinna avslutas efter en intensiv kväll."
FAKTA 

Namn: Matilda Söderqvist 

Titel: Samverkansansvarig

Organisation: Tjejjouren Väst, finansieras och jobbar på uppdrag av bland andra Västra GötalandsRegionen, Socialstyrelsen samt Göteborgs stad

Matilda är ett språkrör för röster som inte hörs i samhället idag och hon tar den uppgiften på största allvar. Hon räds inte att föra deras talan - hon står upp i alla lägen och säger ifrån. Hon utmanar inte bara företagsledare och andra makthavare utan även sig själv och sina egna rädslor. Hon har gått från att inte våga prata inför folk till att hålla egna föredrag och öppet prata om obekväma ämnen.

REFERENSEN SÄGER:

MARITA JOHANSSON

Järvafältet i Stockholm var bland de första i landet som fick in smittan. Då var det viktigt att agera snabbt. Marita tog initiativ till att utbilda hygienombud och tog snabbt fram regler och riktlinjer tidigare än folkhälsomyndigheten. Genom dessa åtgärder fick de snabbt stopp på smittspridningen som var helt borta våren 2020.

Järvafältet i Stockholms län drabbades tidigt mycket hårt av smittspridning av Covid-19. Smittskydd Stockholm konstaterade att det fanns en överrepresentation av smittade i området jämfört med övriga länet. Detta ställde stora krav på chefer som i detta tidiga skede inte hade tillgång till vare sig riktlinjer eller kompetens om viruset och sjukdomen Covid-19. Marita deltar i äldreomsorgens ledningsgrupp och hon tog initiativ till att införa och utbilda hygienombud som skulle fungera som ”en förlängd arm” till chefer i de olika verksamheterna.

 

 

Hygienombuden skulle i sin tur utbilda och bidra till att säkerställa både kompetens och arbetssätt hos personalen för att minska riskerna för ytterligare smittspridning. Marita utbildade själv utvald personal till hygienombud. Hon utbildade i alla nivåer och anpassade utbildningen utifrån olika språkliga behov och baserat på tidigare erfarenheter och kompetens. Under pandemin har Marita haft sitt arbetsfält ute i verksamheterna där hon träffat personal och chefer, observerat hur de arbetat och hur boende och personal rört sig i olika utrymmen. Detta gav henne idéer och tankar på vilka ytterligare åtgärder som kunde vidtas för att minska riskerna för smittspridning. Ett exempel är att hon tidigt tog fram rutiner för personalen att använda visir i allt vårdnära arbete men också i utrymmen där personalen vistades.

 

Alla insatser ledde sammantaget till att verksamheterna inte hade någon smittspridning från april 2020. Man lyckades med vidtagna åtgärder stoppa smittspridningen och trygga patientsäkerheten i verksamheterna. Däremot hade man enstaka fall av bekräftad Covid-19 samt importerade fall som alla vårdades på stadsdelens speciella enhet för smittade. Den uppnådda nivån av god kompetens hos personalen möjliggjorde ett öppnande av en enhet under hösten som enbart vårdade sjuka. Framgångarna har lett till att förvaltningen nu har 50 % ”hygienombud” som fördelats på ett antal tjänster för att öka tillgången över tid under dygnet och för att fördela kompetensen inom verksamheterna.

 

Marita har i sin roll som medicinskt ansvarig sjuksköterska tagit ett stort ansvar inte enbart för patientsäkerheten utan också för kompetensförsörjning och rådgivning till verksamhetens chefer. Detta genom att våga ”tänka utanför boxen” vilket medfört att hon varit en del av lösningen och inte bara av problemen. Detta har hon visat genom idogt arbete under hela pandemin men också genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till oss andra, kollegorna i Stockholms stad.

Bild3.jpg
FAKTA 

Namn: Marita Johansson

Titel: Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Organisation: Rinkeby/Kista sdf Spånga/Tensta sdf

Hela organisationen är glada och tacksamma att vi haft Marita under Pandemin. Hon tar större ansvar än hon har som MAS. Hon gör ett mycket bra jobb, hon är kompetent och lojal och ställer upp i alla lägen. Under pandemin har hon varit till stor hjälp då hon kunde ställa om snabbt och ta fram nya rutiner.

REFERENSEN SÄGER:

MERITA XHAKA

meritha.jpg
Meritha har varit en klippa när hela samhället gungade. Hon tog ensam på sig att vårda de smittade på äldreboendet för att minska antalet personer som var i kontakt med de äldre. Hon såg till att föreskrifter följdes och sanerade rum och avdelningar för att hålla smittan isolerad.
FAKTA 

Namn: Meritha Xhaka

Titel: Vårdbiträde

Organisation: Falkenbergs kommun

Mertiha tog verkligen ansvar för att smittan inte skulle spridas, hon bytte gardiner, sanerade hela boendet för att smittan inte skulle spridas och det gjorde den inte heller.

REFERENSEN SÄGER:

Meritha brinner verkligen för sitt jobb; att ge alla äldre en fin och njutbar sista tid i livet på Solhaga äldreboende.

 

När smittan Covid -19 kom in på boendet under sommaren 2020 var hon den enda av ordinarie personal på plats då övriga 11 ut styrkan antingen var på semester eller sjukskrivna. Många var rädda för den nya smittan och även Meritha blev rädd då hon själv hade ett barn i en riskgrupp. Ändå var det ett självklart val för Meritha att fortsätta vårda de äldre. Hon lärde själv upp alla sommarvikarier och tog på sig att vårda de äldre så att de som inte ville slapp göra det. På så vis var det så få personer som möjligt som kom i kontakt med de äldre.

 Meritha har genom sin utbildning inom vården, och som utbildad barnmorska tidigt lärt sig vikten av att hålla god basalhygien för att hålla smittan borta. Hon var hela tiden noggrann med skyddskläder, att tvätta händerna och att varje morgon och kväll sanera och sprita av rum, möbler, dörrkarmar – allt. Två personer på boendet smittades av covid – 19 och Meritha vårdade dem, men blev aldrig smittad själv och hon lyckades genom sin sanering och goda basala hygien begränsa så att smittan inte spred sig till fler personer.

 

Meritha drivs av att hon älskar sitt arbete – hon älskar att jobba med människor. Hon gör allt för brukarna på boendet. Hon ger dem mer än vad som står i en normal arbetsbeskrivning för ett vårdbiträde. Hon lyssnar på de gamla, samtalar med dem, ger dem kärlek och kramar. Hon vill att de ska känna sig som hemma på deras boende, de ska få känna kärlek och trygghet under deras sista tid i livet.

Meritha gör stor skillnad för människorna runt omkring henne. Hon sprider glädje och positivitet runt omkring sig, både bland kollegor och brukare på boendet. För brukarna som bor här är Meritha hela deras värld.

MONICA SEKELJ

Monika är en sann hjältinna då hon till sitt yttersta gör allt för att de äldre ska få vara med och uppleva så mycket som möjligt. Trots att kunderna är äldre så ska de fortfarande få uppleva sina drömmar och hon ser till att drömmarna förverkligas!

Monika styr upp allt från vardagsaktiviteter som boule & sittgymnastik till pubkvällar & flyga luftballong. Under pandemin har Monica hittat många nya vägar att gå för att arbeta som man från början inte visste hur det skulle funka. Ett exempel är att alla aktiviteter som låg på schemat livesändes via Zoom eller teams så att alla på boendet skulle kunna vara med, och detta medförde att fler på äldreboendet deltog på samtliga aktiviteter. Det finns de som har deltagit digitalt som aldrig tidigare har varit med på en aktivitet! Så det nya tillvägagångssättet visade sig fungera fantastiskt bra och det kommer vi behålla i det nya normala, säger Monica.

Mitt mål under pandemin var att hitta nya arbetssätt, att inte isolera kunderna på äldreboendet. Målet var att ha kvar allt det gamla vi hade men på nytt vis. Alla på äldreboendet har fått en egen Ipad och då har vi kunnat skypa ut aktiviteter som vi har gjort ihop med barn i förskola och skola. Barnen har visat på skype hur de pysslar och Monica har köpt in samma pysselmaterial som barnen har använt. Via paddorna har alla äldre kunnat vara med och pyssla på distans; på sitt eget rum eller i grupp på boendet.

 

Genom att lyfta frågor, och komma med nya idéer som blir verklighet visar Monica att ingenting är omöjligt, och det inspirerar även andra att ta ut svängarna. Monica får också stort gensvar när hon ber om hjälp från kollegor, företag och invånare i byn. Exempel från verkligheten är när en cirkus som var i stan kom förbi äldreboendet med sina kameler och erbjöd de äldre att rida kamel. Kamelridning var populärt – alla äldre kom ut och ville se kamelerna, under ordnade former förstås, i olika omgångar.

 

Kamelridningen är ett exempel på hur Monica anstränger sig för att inte bara ha det vanliga man har på ett äldreboende. Hon vill få till något speciellt minst en gång per månad, och hon får alltid hjälp och uppbackning av både kollegor och sin chef.  

- Om jag behöver jobba helger gör det inget alls - det gör jag så gärna för de äldre. Det ingår inte i mitt uppdrag att lussa för de äldre. men vi sjunger hos var och en som vill varje år. Det är det värt när man ser glädjen i deras ögon. Jag mår också bra av det och kan leva på detta länge.

Monica har under pandemin kämpat för att få våra kunder att ha en så normal vardag som möjligt utan att bli utsatta för smitta. Hon har skapat aktiviteter och sett till att ensamheten inte varit så stor för våra gamla.
monica.jpg
FAKTA 

Namn: Monica Sekelj

Titel: Konceptansvarig

Organisation: Oskarströms Äldreboende, Halmstad kommun Hemvårdsförvaltningen

REFERENSEN SÄGER:

Om Monica kan få upp våra kunder, dvs de boende på vårt äldreboende i en korg att åka luftballong vill jag inte höra från någon att något är omöjligt

NANCY ANDREASSEN PETERS

Nancy med tvättbar[10866].jpg
Kostymenheten ställde snabbt om i början av pandemin från att sy avancerade teaterkostymer till att sy och tillverka skyddsutrustning till stadens äldreboenden.
FAKTA 

Namn: Nancy Andreassen Peters

Titel: Kostymchef

Organisation: Kulturhuset Stadsteatern

Utan Nancys tydliga ledarskap hade denna fantastiska insats inte blivit av. Nancy tog emot förfrågan och förverkligade hela projektet. Förutom att insatsen har betytt jättemycket för samhället och dem som fick ta emot skyddsutrustningen skapade Nancy mening för stora grupper av personalen som fick känna att de gjorde nytta och skillnad i krisen.

REFERENSEN SÄGER:

Nancy har lett arbetet med att skapa skyddsförkläden till vård och omsorgsboenden i Stockholms stad efter en prototyp framtagen av kostymateljén. Den första leveransen

om 260 skyddsförkläden och 9000 engångsförkläden skedde redan den 9 april 2020.

 

De har tillverkat ett tvättbart skyddsförkläde i olika färger efter en prototyp framtagen av kostymateljén.

 

När Nancy fick frågan från Stockholms stad om hennes avdelning Kostymenheten hade möjlighet att ställa om vår produktion till att tillverka skyddskläder påbörjades ett intensivt analysarbete för att se vad vi snabbt kunde bidra med som är användbart, och Nancy tvekade aldrig till att tacka ja till utmaningen. 

 

 

Kostymenheten fick ett tydligt mål vilket gjorde det enkelt att hoppa på projektet. Det var en viktig uppgift och stort problem att lösa på kort tid. Detta tog fram allas bästa sidor – man ville hjälpa till och alla var lika engagerade. Till slut var det 50 praktiskt lagda och kreativa människor som involverades i projektet som Nancy ledde och alla som arbetade med detta gick helt utanför sina arbetsbeskrivningar. Som ledare var Nancy hela tiden väldigt närvarande och synlig för alla som jobbade med projektet, och det såg alla.

 

Nancy leder en stor personalgrupp där hon fokuserar på hur medarbetarna mår. I undersökningar med mätmetoder kring hur man mår på jobbet och trivs med sin chef har det blivit tydligt, svart på vitt att Nancy har en god personalhantering. Sjukskrivningar inom organisationen har minskat drastiskt sedan Nancy tog över ledningen. Genom sitt synliga och engagerade ledarskap får Nancy sina medarbetare att må bättre på jobbet och hålla dem friska. Detta är en betydande och viktig förändring för hela organisationen. Nancy har även lyckats hålla kvar bidrag och budgetar för att hela verksamheten ska kunna verka mer långsiktigt.

 

Kulturbranschen är en utsatt bransch där man hela tiden måste bevisa sitt existensberättigande för att få bidrag– och det händer alltid saker som är stora utmaningar. Men Nancy är inte rädd att ta sig an utmaningar. Att leda projektet med skyddsutrustning innebar ett stort ansvar för en stor summa pengar och investering i mycket tid och för att klara en sådan utmaning krävs både mod, erfarenhet och uthållighet vilket Nancy har bevisat att hon har.

SANNA SLESGÅRD

Sanna har varit en hjälte under pandemin genom att hon sett till att serveringsställen i Stockholm varit säkra ur ett smittskyddsperspektiv samt för att hon erbjudit enskilda personer jobb och utbildning under en tid då många blev arbetslösa. 

Sanna har under detta år skapat en ny unik enhet som under pandemin har till uppgift att genomföra kontrollen av att Stockholms restauranger följer det regelverk som finns för att förhindra trängsel. Inspektioner sker hela tiden på dagar, kvällar och nätter.

 

Innan denna enhet inrättades drog förvaltningens inspektörer det tunga lasset med trängseltillsyn på stadens serveringsställen, jämte sina ordinarie arbetsuppgifter. Sannas uppdrag var att bygga upp, organisera och leda en helt ny enhet som utför trängseltillsyn. Insatsen har bidragit till att Miljöförvaltningens ordinarie inspektörer och chefer kunnat utföra sitt viktiga arbete. För dem är jag en hjälte som möjliggjort detta.

 

 

För att klara uppdraget, innebar det att jag behövde rekryterade många nya medarbetare till enheten, i en tid då många människor miste sina jobb. Tillsammans har timanställda studenter, livsmedelsinspektörer på vikariat och visstidsanställa på heltid utfört ett viktigt uppdrag – se till att serveringsställen i Stockholm Stad varit säkra ur ett smittskyddsperspektiv under pandemin. Många medarbetare har nu rekryterats till andra tjänster inom miljöförvaltningen och även andra förvaltningar i staden. För dem är Sanna en hjälte som gav dem chansen till ovärderliga arbetslivserfarenheter.

 

Sanna hoppas även att alla de verksamheter som fått tillsyn förstår att detta arbete har varit för allas bästa, även deras.

 

Det har krävts hårt arbete och mycket mod för att organisera upp en helt ny enhet. Sanna har ryckt in och stöttat samtliga inspektörer och tillsynspersonal när de blivit dåligt bemötta och stått i svåra samtal. Hon har ställt sig längst fram när det har behövts.

sanna_slesgard.jpg
FAKTA 

Namn: Sanna Slesgård

Titel: Enhetschef på trängselenheten

Organisation: Stockholm Stad

Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen

REFERENSEN SÄGER:

Att Sanna har lyckats starta upp en helt ny enhet på så kort tid, trots att det varit en stor utmaning med stort krav att det ska genomföras samtidigt som det har funnits ett stort motstånd har varit den största bedriften, och det har krävts mycket styrka och mod att genomföra detta. Vem som helst hade inte tagit på sig denna uppgift men Sanna har tagit på sig den och utfört den med bravur.  

LINDA EKELUND & MADELEINE HAGWARD

20211001_134419.jpg
Med checklistor och ett engagerat och synligt ledarskap har Linda och Madeleine begränsat smittspridningen på demensboendet Solbogården.
FAKTA 

Namn: Linda Ekelund & Madeleine Hagward

Titel: Enhetschefer

Organisation: Solbogården Demensboende Strömstad Kommun

Linda och Madeleine kompletterar varandra väldigt bra – de är duktiga på att ta vara på varandras styrkor. De drivs av att skap ett gott resultat som tillför de boende hög kvalitet och en god arbetsplats för medarbetarna. De är orädda och tar de tag i det som behöver tas tag i.

REFERENSEN SÄGER:

Linda och Madeleine har delat på ledarskapet på demensboendet Solbogården i över 2 år. De ställde sig aldrig frågan OM de skulle få in covid-smittan på boendet utan började tidigt tänka på hur de skulle agera NÄR smittan kom.

 

En av de på förhand uttänkta strategierna var att de två skulle fortsätta arbeta på plats hela tiden – aldrig hemifrån vilket har betytt mycket för personalens trygghet. De mötte all personal inför varje arbetspass och de valde att alltid vara kontaktbara för personalen.

 

 

De upprättade en sambandscentral där all personal hade möjlighet att träffa och prata med Linda eller Madeleine varje dag och de var noggranna med att se till att alla medarbetare snabbt fick ta del av all information och alla nya riktlinjer som kom.

Vidare satte de upp checklistor där de höll stenkoll på samtliga tester och provsvar som utfördes på både boenden och personal under tiden. Checklistorna hjälpte till att snabbt spåra upp smittan när den kom och vilka personer som hade träffat den smittade och via sambandscentralen och de ständigt närvarande cheferna kunde de agera snabbt och spärra av avdelningen där smittan först uppstod så att den inte spreds vidare.

Deras tankesätt har hela tiden varit, ensam är inte stark utan vi är starka tillsammans. Vikten av att vara prestigelös och att inte försöka hitta några syndabockar har varit en framgång i arbetet.

Inför varje pass tittade man på en 15 min lång film med instruktioner om hur man tvättar händerna och håller god hygien. De gjorde både stora och små förändringar som gav resultat, som att byta ut alla soptunnor med lock till soptunnor med pedalöppning för att minska smittspridningen. De hittade många sådana bra praktiska lösningar. 

Solbogården var det första boendet i Strömstad som fick in smittan och det har krävts mod att gå i bräschen. De har hela tiden haft ögonen på sig från samhället. När Vårdhygien ringde och ställde frågor om smittspårning och smittspridningen kunde Linda och Madeleine svara på ALLT, precis vilket klockslag och dag varje person hade testats och vad deras resultat var. Efterhand tiden gick och fler fick in smittan delade de gärna med sig av sina checklistor och tips och råd kring hur andra boenden kunde hålla smittspridningen nere

VEM VINNER?


MISSA INTE

vinnare.png
bottom of page