top of page
vinnare.png

ÅRETS
HEDERSPRIS
 
FINALISTER 2021

Årets hederspris delas ut till en person som genom sitt uthålliga arbete skapat bestående värde för sin organisation, för offentlig sektor, sina medmänniskor eller för samhället i stort. Personen har med en extraordinär gärning bidragit till en betydande förändring.

Kriterier för att kunna bli nominerad:

Arbetar i offentlig sektor alternativt har gjort något positivt för offentlig sektor

Kategoriägare: Framtidsverket 

BJÖRN LÖFDAHL 

PROGRAMDIREKTÖR, SVERIGES RADIO 

Björn Löfdahl har under sitt yrkesverksamma liv gått från journalist till chef för hela Programenheten inom Sveriges Radio. Sedan 2007 har han arbetat i sin nuvarande roll som Programdirektör. Det var en kris inom SR då och en stor del av ledningen byttes ut. Förtroendet mellan medarbetare och ledning hade helt havererat. När Björn kom in gällde det att bygga förtroende hos både medarbetare och ledare efter en lång tids gnissel och dysfunktionell organisation.

Den fas där organisationen befinner sig just nu handlar mycket om att ta in omvärlden i ett publikt och samhälleligt fokus. För några år sedan upptäckte de att redaktionerna hade tappat publik. Björn startade då ett initiativ där de internt satte igång med att noga lyssna på innehållet och föra diskussion i vad som var bra och dåligt i det. Medarbetarna var i högst grad involverade i det här arbetet. Detta ledde till att SR fick en konsistent utveckling där de planade, och inte tappade ytterligare publik.

Björn brinner för det han gör, är målmedveten och med sitt klokskap driver han organisationen framåt. Han hittar ständigt nya utmaningar och nya infallsvinklar för ständig utveckling. Han är en förebild för medarbetarna och tar sig alltid tid att lyssna och rådgiva. Därför är Björn Löfdal finalist i kategorin Årets hederspris.

Bild_Bjorn_svartvit.jpg

JESSICA SEGERLUND

PLATSUTVECKLINGSCHEF, ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

Jessica_svartvit.jpg

År 2013 inleddes det konkreta arbetet med Jubileumsparken i Göteborg och Jessica har varit med sedan projektet bara var en dröm på papper till att parken nu håller på och byggas och kommer att stå klar år 2023. Syftet med Jubileumsparken har från start varit att inte bara bygga en park utan bygga en plats som gör avtryck i stadskärnan, i personers liv och skapar sammanhang och tillhörighet för alla människor.

Jessica har en bakgrund i kulturell verksamhet och anslöt till stadsutvecklingens värld för att utmana processerna kring att bygga mötesplatser. Jessica och hennes kollegor ville från början skapa ett hjärta i parken, där medborgare var med och byggde platsen tillsammans med professionella utövare, och har därför skapat sammanhang för olika former av deltagande. Hon och hennes team har exempelvis skapat ”Open calls” där medborgarna kan delta i byggnation och bidra till arbetet i konkret byggnation av exempelvis Göteborgs nya bastu och badanläggning i älven. Det med en hammare och såg eller att delta i planeringen eller programsättning av parken. Genom en mix av pensionärsvandringar, seglarläger för barn och traditionell planering skulpteras en plats fram.

 

Frågorna kring hur vi bygger en stad för alla sitter djupt i ryggraden på Jessica. och hon arbetar för att skapa en god livsmiljö för många. Hon gör detta genom att hitta och analysera platsens möjligheter och se individers förmågor, ge dem stöd, ekonomi och tid och sedan driva igenom. Därför är Jessica Segerlund finalist i kategorin Årets hederspris.

IDA TEXELL

KOMMUNDIREKTÖR, UPPLANDS-BRO KOMMUN 

Under Idas 20 år i offentlig sektor har hon drömt stort! Genom Idas mod, handlingskraft och omtanke har hon gjort samhället bättre! Ida och hennes team har lett omfattande förändringsprocesser på lokal, regional och nationell nivå. De har gjort avtryck och enorm skillnad! Idas stora passion för mänskliga rättigheter och samhällsutveckling gör att hon varje dag vaknar övertygad om att det hon och hennes kollegor gör har betydelse för andra människors liv och för samhällets utveckling.

För Ida är offentlig sektor grunden för mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och ett samhälle som är hållbart. Ida har haft förmånen att på olika plattformar kunnat leda visionärt och utöva inflytande över samhällsutvecklingen. Hon leder passionerat och skapar kraftfulla moment som innebär positiv förändring för andra människor.

För sex år sedan stod Ida på Framtidsgalan som Årets Ledare och sade att hon skulle bygga en mer jämlik och jämställd räddningstjänst och leda för en hållbar värld. Hon sade då att ”Det finns saker vi behöver göra även om vi ibland är rädda eller utsätter oss för personliga risker”. Det har blivit en god tur sedan dess, med normbrytande och goda resultat. Därför är Ida Texell finalist i kategorin Årets hederspris.

ida2.jpg

MORGAN JANSSON

INKÖPSCHEF, STOCKHOLMSHEM

Bild_Morgan_svartvit.jpg

Morgan uppskattar verkligen att ”Rättvist byggande” uppmärksammas. Det ger inspiration och bränsle för alla som är delaktiga att arbeta vidare på samma outtröttliga sätt. Stockholmshem har sedan 2017 som organisation varit kompromisslösa i arbetet mot brottslighet på sina byggarbetsplatser. De har utvecklat metoder tillsammans med tillsynsmyndigheter som gör att de hittar fusk och brott och kan åtgärda det. Byggbolagen får i och med detta stå till svars för brister, kontraktsbrott och lagbrott.

I arbetet med Rättvist Byggande har de lyckats driva igenom rättsliga processer i flera instanser med fällande domar till deras fördel som givit eko i branschen och gjort att alla andra upphandlande organisationer nu har helt andra, bättre förutsättningar att arbeta för sund och rättvis konkurrens inom byggbranschen.

 

Med ett stort engagemang och mod har Morgan Jansson tagit initiativet till

Rättvist byggande, ett proaktivt och strukturerat arbete för en sund konkurrens på lika villkor, och schyssta arbetsvillkor. Idag visar Rättvist byggande vägen för hela branschen. Morgan har utmanat, uppmuntrat och inspirerat allt fler aktörer att arbeta mot fusket i byggbranschen. Därför är Morgan Jansson finalist i kategorin Årets hederspris.

ANN-LOUISE BROLIN

VERKSAMHETSCHEF, SANDVIKENS KOMMUN

Ann-Louise arbetar idag som verksamhetschef för ordinärt boende i Sandvikens kommuns omsorgsförvaltning. Det är ca 300 anställda inom verksamhetsområdet, främst inom hemtjänst, och hon har 9 enhetschefer som rapporterar till henne. Ledarskapet och dess betydelse för hur en verksamhet kan utvecklas har alltid intresserat Ann-Louise mycket. Hon drivs av och gläds åt att se andra växa och utvecklas med hennes ledarskap. Vill skapa ett arbetsklimat där medarbetare trivs och vill arbeta och göra sitt allra bästa.

Hon jobbar alltid med tydliga återkopplingar och feedback i syfte att medarbetare och verksamheten ska bli så bra som möjligt. Mod i form av att våga prova nya metoder och arbetssätt, att våga chansa ibland fast de inte har alla svar. Mod att våga stå för det hon tror på men också mod att ändra fattade beslut om dessa visar sig vara hon gjort fel. Mod att visa sårbarhet och att hon inte sitter inne med alla svar. Tillit i form av att lägga besluten där de hör hemma. Hon ger enhetscheferna stor frihet att utföra sina uppdrag inom tydliga ramar.

Ann-Louise har under många år utvecklat hemtjänsten i Sandvikens kommun med ett enormt engagemang och målfokus. Hon får sina enhetschefer fullt delaktiga med tydlighet och finns alltid för sina medarbetare och deras verksamhet. Därför är Ann-Louise Brolin finalist i kategorin Årets hederspris.

Bild.jpg

MAGNUS LINDQVIST

MILJÖHANDLÄGGARE, STOCKHOLMS STAD

Bild_Magnus_svartvit.jpg

Magnus Lindqvist arbetar sedan mer än 30 år som bullerexpert på myndigheter, både inom tillsyn och med samhällsplanering. Magnus insats har gjort avtryck i stadsplaneringen åtminstone de senaste 20 åren. Han är sedan 1990 anställd inom Stockholms stad, och från 2004 även nationellt som anställd på deltid vid Boverket. Vid båda arbetsplatserna har Magnus haft rollen som projektledare och expert inom ljudmiljö, akustik och bullerfrågor vid sidan om arbete med övriga miljöfrågor. Grunden i hans drivkraft är hela tiden att det ska bli bra för invånarna, det är vad arbetet syftar till.

Magnus har hela tiden arbetat kontinuerligt efter att hitta den perfekta balansen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen, dvs miljöintressen och exploateringsintressen i syfte att skapa bra miljö. Då är det viktigt att kunna lyfta fram det positiva med goda ljudmiljöer och att det går att samordna med andra kvaliteter som grönområden eller tillgång till dagsljus.

Magnus har under mer än 30 år byggt upp ett brett kontaktnät både inom Sverige och internationellt. Han håller i föredrag och utbildningar, är handledare för examensarbeten, arrangerar seminarier, skriver artiklar samt har genomfört ett flertal regeringsuppdrag inom området. Magnus är en förkämpe för att du ska leva i en miljö som inte bullrar. Han bryr sig på riktigt och verkligen kämpar för en god ljudmiljö. Han har i Stockholms stad utvecklat och förbättrat ljudmiljön under många års tid. Därför är Magnus Lindqvist finalist i kategorin Årets hederspris.

SUSANNE WALLMARK 

UNIVERSITETSDIREKTÖR, MALMÖ UNIVERSITET

Susanne, som är universitetsdirektör på Malmö universitet, har under coronakrisen sett till att universitet stått väl rustat för att ställa om och klara av att med kort varsel övergå till att bedriva all undervisning på distans. Susannes insatser har därför indirekt lett till att deras studenter kunnat fortsätta ta del av sin utbildning och Malmö universitet har kunnat examinera många lärare, sjuksköterskor, tandläkare och andra viktiga yrkeskategorier.

Susanne drivs av stor tillit till sina underställda chefer och deras personal. Hennes uppdrag är att ge dem de bästa förutsättningarna att genomföra sitt arbete.

Susannes hantering av coronakrisen har inte varit annorlunda jämfört med hur hon leder utvecklingsarbetet i vanliga fall. Tydlighet, framförhållning och direkt kommunikation till chefer kombinerat med information till alla anställda och studenter på webben har skapat trygghet. Alla har vågat bidra till lösningarna och beslutsvägarna har varit enkla att följa eftersom de inte har varit förändrade jämfört med tidigare.

Susanne har på ett tydligt och tryggt sätt lett Malmö universitets corona-anpassade arbetssätt under hela coronaperioden. Därför är Susanne Wallmark finalist i kategorin Årets hederspris.

Bild_Susanne.jpg

UNO JONSSON

TILLVÄXTCHEF, HÄRNÖSANDS KOMMUN

Bild_Uno.jpg

Uno drivs av att vara med och utveckla och gillar utmaningarna och spänsten i en politiskt styrd organisation. Han brinner för Härnösand och för att göra kommunen till en stark och attraktiv plats att bo, besöka och driva företag i.

Uno började på kommunen som näringslivschef 2007 och blev då en av medlemmarna i det näringslivsråd som fanns. På ett möte med rådet framförde företagarna ett stort behov av ett till hotell. De sa att ett till hotell var en viktig faktor för att lyckas med utveckling, etablering och expansion.

I nästan 15 års tid har Uno tillsammans med kollegor på kommunen och företagare drivit frågan om hotelletablering. Att etablera ett destinationshotell på en liten ort är ovanligt och kräver mod och beslutsamhet. Trots långdragna rättsprocesser, som skulle kunna fått vem som helst att ge upp, har Uno tillsammans med näringslivet tålmodigt arbetat vidare. Hela tiden med övertygelsen om att detta är en satsning som skapar nytta för både lokalsamhälle och region när det gäller besöksnäring, arbetsmarknad och handel.

2022 är det äntligen dags för byggstart. Området kommer att andas land och hav och ligger bara ett stenkast från centrum. Det kommer att betyda mycket för många i Härnösand och Höga Kusten och bli en riktig injektion för näringslivet och säkrar många jobb i området framöver.

VEM VINNER?
MISSA INTE FRAMTIDSGALAN 2021

bottom of page