Konferensen för dig som arbetar med HR och kommunikation inom offentlig sektor!

17 mars 2020

Bryggarsalen, 

T-bana Odenplan

Varmt välkommen till VMK 2020!

 

Succén är tillbaka för sjunde året i rad, med fokus på employer branding och arbetsgivarvarumärke!

Den 17 mars kommer succén Varumärkeskonferensen för offentlig sektor tillbaka, för sjunde året i rad! VMK är den självklara konferensen för dig som arbetar med HR, kommunikation eller arbetsgivarvarumärke inom kommun, region, myndighet eller offentliga företag. Årets fokus ligger på hur ni som arbetsgivare inom offentlig sektor kan arbeta för att höja ert arbetsgivarvarumärke, öka stoltheten hos era medarbetare samt framgångsrikt effektivisera er organisation för bli en attraktiv arbetsgivare att räkna med!

 

En blandning av föreläsning och interaktivitet!

VMK genomsyras av interaktion, delaktighet och involvering och belyser viktiga ämnen så som ambassadörskap, intraprenörsskap och employer branding. Allt för att du som deltagare ska få en fullspäckad och inspirerande heldag som ger dig och din organisation de rätta verktygen för att vara en attraktiv arbetsgivare i tiden!

Ordinarie pris!

5495 kr. 

Vid eventuella frågor eller för hjälp med bokning är du

varmt välkommen att kontakta kristin.albinsson@framtidsverket.com

 

Program 17 mars

                   09:00-16:00


08:30-09:00 Frukostmingel

 

09:00 Moderator Klara Blomqvist hälsar alla välkomna och presenterar dagen 

 

09:05-10:15 Inspirationsföreläsning av den mentala rådgivaren Johannes Hansen

Johannes Hansen är Sveriges främsta mentala rådgivare som utmanar dig till att tänka större och bli mentalt starkare för att maximera din potential. Han jobbar dagligen med flera av våra största stjärnor inom sport, musik och näringsliv och är författare till böckerna Fuck Your Fears (2014) och Tough Love (2018).

TV4, Viasat, Swedbank, Ung Cancer, och Electrolux anlitar Johannes Hansen för att utmana chefer och medarbetare. Sveriges gymnasieskolor, universitet och organisationen Ung Företagsamhet använder honom för att inspirera sina studenter till att våga ta steget ut i arbetslivet. Över 150 000 personer har sett hans

föreläsningar.

Med humor och en härlig kontakt med publiken lär Johannes Hansen ut hur viktigt det är att göra det som känns obekvämt, att magkänslan ofta leder oss i fel riktning.

Johannes insatser är mentala träningspass fyllda med tankesätt och kraftfulla verktyg för hur vi kan träna oss själva till att bli modigare och mer handlingskraftiga för att maximera vår potential. Allt levererat med en provocerande kärlek som får dig att vilja ha mer.

 

10:15-10:45 Kaffepaus

 

10:45-11:15 SKR presenterar resultat från olika aktuella studier med fokus på tre strategier som på olika sätt bidrar till att minska behovet av rekryteringar

 

Paola Felicetti

Kommunikationsstrateg 

Sveriges Kommuner och Regioner

 

Johanna Öqvist

Utredare

Sveriges Kommuner och Regioner

 

Paola och Johanna kommer att presentera SKR:s ungdomsundersökning ”Unga om välfärdsjobben” och även berätta vad unga tycker att kommuner och regioner kan göra för att bli mer attraktiva. Dessutom presenterar de nya verktyg som tagits fram inom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb som kan användas i arbetet med att behålla och rekrytera nya medarbetare.

 

 

11:15-12:10 Svante Randlert  

 

Svante Randlert

Författare och föreläsare

 

Författaren och föreläsaren Svante Randler visar hur du rekryterar, utvecklar och motiverar rätt kompetens för din verksamhet båda idag och i framtiden. Processer, idéer och företagsmodeller är enkla att kopiera, medarbetare däremot som är kärnan i organisationen är ovärderliga. De driver verksamheten framåt och är en unik konkurrensfaktor. Anpassa dig och ditt ledarskap utifrån de förändringar som sker, att arbeta i tiden för en bättre morgondag.

 

 

12:10-13:00 Lunch

 

13:00-13:30  Så blev Polisens IT branschbäst inom employer branding i offentlig sektor! 

 

Anna Günther-Hanssen

Biträdande IT-chef och kanslichef

Polismyndigheten 

 

Åsa Månsson 
IT Rekrytering/Employer Branding, 

Traineeansvarig

Polismyndigheten

 

Anna har initierat och tillsammans med sina kollegor drivit kompetensväxlingsuppdraget och det varumärkesbyggande arbetet på Polisens IT sedan 2015. Åsa arbetar med employer branding och är tranieeansvarig på Polisens IT och de fick priset "Årets insats" för Employer Branding-arbetet med Traineeprogrammet i spetsen och med det så blev de även branschbäst i den offentliga sektorn! De kommer att berätta om hur de har arbetat med att väcka en nyfikenhet externt och en stolthet internt för att utmärka sig på en svårrekryterad marknad, allt ifrån omställningsarbete, omfattande satsningar på svårrekryterad kompetens till framgångsrik junior satsning i form av traineeprogram. Alla är med och alla är ambassadörer! De här aktiviteterna satsade vi på och det här blev resultatet.

 

13:30-14:30 Workshop ”Intraprenörsskap – en dold potential i svenska organisationer”

 

Dr. Katarina Blomkvist

Docent

Uppsala Universitet 
 

Intraprenörsskap i välfärdsstaten – Har du intraprenörer som driver förnyelse i din organisation?

Intraprenörsskap är en alltför ofta dold förmåga som måste synliggöras, analyseras och arbetas med systematiskt för att våra offentliga organisationer ska förbli innovativa och konkurrenskraftiga. Snabb teknikutveckling, förändringar i samhälle och miljö gör att ni som arbetar inom offentlig sektor står inför både utmaningar och möjligheter vad gäller nya digitala, sociala och hållbara lösningar.

 

Syftet med workshopen är att sätta intraprenörskapet i fokus. Vem är intraprenören, hur arbetar organisationer med sin förnyelse, och vilka är intraprenörskapets underliggande drivkrafter?

 

Genom att presentera modeller och koncept samt data över hur intraprenörskapet ser ut vill vi skapa en bättre förståelse för och bidra till att ni inom offentlig verksamhet kan börja arbeta mer strategiskt med ert intraprenörskap. Ni ska vara först med att sätta fokus på detta viktiga område, ta till vara på era resurser och bli en attraktiv arbetsgivare att räkna med samt ligga i topp vad gäller morgondagens förnyelse.

 

Workshopen ger dig ny kunskap inom intraprenörsskap i offentlig sektor. Genom att ta till vara på intraprenörsskapet så bidrar det till framgångsrik organisationsutveckling och konkurrenskraft inom bristyrkesrekrytering.

 

 

14:30-15:00 Paus med fika

 

15:00-16:00 Fortsättning workshop ”Intraprenörsskap – en dold potential i svenska organisationer

 

Praktisk information

När: 17 mars 2020

Var: Bryggarsalen i Stockholm 

Norrtullsgatan 12 N, hörnet Frejgatan 

T-bana Odenplan

Prisinformation

I bokningen ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika

Ordinarie 

5495 kr

Vid eventuella frågor eller för hjälp med bokning är du varmt välkommen att kontakta kristin.albinsson@framtidsverket.com

Samarbetspartners

Information om bokning 

Alla priser är exkl. moms. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas inom samma organisation. Vi skickar faktura senast 30 dagar efter bokning. Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in planerad konferens.

Stockholm

Göteborg

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Namnlöst-12.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Fakturaadress:

Framtidsverket AB

Kund-id LKH 1780

FE 108

105 69 Stockholm

Org.nummer 556887-0611