Av 400 nomineringar togs 24 finalister fram, för att sedan bli fem vinnare.

Här är årets vinnare och juryns motivering till vinsten!

 

VINNARNA.

Årets Karriär | kategoriägare:

 

Anna Edlund|
Ekonomichef, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad

 

Årets Karriär har med uthållighet, engagemang, ambition och passion gjort karriär i sin organisation. Årets Karriär ser möjligheter när andra ser hinder och tror på att framgång nås genom hårt arbete och arbetsglädje. Med tydlig målmedvetenhet har Årets Karriär avancerat och nått uppsatta mål. Årets Karriär är en glädjespridare som med stor kämpaglöd ständigt strävar efter att ta organisationen framåt.

Årets Insats | kategoriägare:

 

Azadeh Pendari|
Arbetsmarknadschef, Mjölby kommun

 

Årets Insats har litat på sitt ledarskap och har genomfört en insats som bidragit till en positiv utveckling i samhället och för ett stort antal medmänniskor. Med stort mod och stort hjärta har Årets Insats gjort ett otroligt arbete där det strategiska tänket varit lysande, samtidigt som medmänniskorna varit första prioritet. Årets Insats har med stort civilkurage och prestigelöshet löst en komplicerad situation och även fått andra att fortsätta det arbetet.

Årets Nytänkare | kategoriägare:

 

Lisa Söderlindh|
Initiativtagare och ansvarig MIG Talks, Migrationsverket

Årets Nytänkare är engagerad, kreativ och fångar nya perspektiv som både breddar och fördjupar det arbete som utförs. Årets Nytänkare är ihärdig och strävar efter att hitta nya vägar för att ta arbetet framåt. Vinnaren har utvecklat organisationen genom att utmana gamla strukturer. Priset går till en person som har gjort stora framsteg när det gäller att nyansera sättet att tänka kring vilket värde som finns bakom statistiken. 

Årets Ledare | kategoriägare:

 

Josefine Åhrman|
Chef för särskild kollektivtrafik, Uppsala kommun

Årets Ledare har med stor kompetens och tro på sitt ledarskap nått resultat. Årets Ledare är ödmjuk och får medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål genom sitt trygga ledarskap. Genom stor kunskap och förståelse för verksamheten lyckas Årets Ledare ständigt utveckla verksamheten. Årets Ledare är en förebild genom det sätt att lyckas motivera och engagera sina medarbetare.

Årets Inspiratör | kategoriägare:

 

Liza Yngström|
Samhällsplanerare, Gällivare kommun

Årets Inspiratör inspirerar genom att våga tro på och följa sina idéer. Personen bidrar till en trivsam arbetsplats genom att våga komma med nya infallsvinklar och därigenom inspirera andra att våga dela med sig av sina idéer. Årets Inspiratör har ett engagemang som inte bara påverkar arbetsplatsen. Engagemanget påverkar även hela samhället och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Stockholm

Linnégatan 87A
115 23 Stockholm

Göteborg

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Namnlöst-12.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Fakturaadress:

Framtidsverket AB

Kund-id LKH 1780

FE 108

105 69 Stockholm

Org.nummer 556887-0611