Skärmavbild 2019-03-06 kl. 16.22.32.png

Utbildningsfilmer för Region Kalmar län

Vi har skapat tio ambassadörsfilmer samt en animerad film på uppdrag av Region Kalmar län, med syfte att på ett enkelt och pedagogiskt visa upp hur regionen fungerar som arbetsgivare för grundskolelever. 

Uppdrag

Region Kalmar län vände sig till oss med ett behov av material för att kunna underlätta undervisningen för grundskoleelever kring hur Region Kalmar styrs och hur det fungerar att arbeta inom regionen. På så sätt ville de kunna etablera arbetsgivarvarumärkesarbetet för elever redan i ung ålder. 

Lösning

Vi har för Region Kalmar läns räkning genomfört ett omfattande filmuppdrag som inkluderar tio utbildningsfilmer och en animerad film. Filmerna används för att skapa förståelse om Region Kalmar län som arbetsgivare för elever i grundskolan. I varje utbildningsfilm medverkar en ambassadör från ett specifikt yrke såsom sjuksköterska, psykolog, medicinsk tekniker och IT-projektledare. I den animerade filmen visas alla yrken upp och hur dessa yrken samarbetar för att tillsammans kunna ge bästa möjliga service inom regionen.

Två filmer Framtidsverket producerat för Region Kalmar län

..