TJÄNSTER.

Framtidsverket grundades med syftet att nyansera och kommunicera bilden av jobben inom den offentliga sektorn. Vår vision är att framtidens professionella, studenter och nyexaminerade, känner till sina karriärmöjligheter inom den offentliga sektorn och ser offentlig sektor som ett självklart karriäralternativ. För att nå vår vision arbetar vi dagligen med att nyansera bilden av jobben inom offentlig sektor för framtidens professionella. 

Vi har tjänster inom tre olika områden som du kan läsa mer om här. Det som är gemensamt för alla våra tjänster är att de har samma syfte: att öka attraktionskraften för jobben inom offentlig sektor. 

Stockholm

Göteborg

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Namnlöst-12.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Fakturaadress:

Framtidsverket AB

Kund-id LKH 1780

FE 108

105 69 Stockholm

Org.nummer 556887-0611