TJÄNSTER.

Framtidsverket grundades med syftet att nyansera och kommunicera bilden av jobben inom den offentliga sektorn. Vår vision är att framtidens professionella, studenter och nyexaminerade, känner till sina karriärmöjligheter inom den offentliga sektorn och ser offentlig sektor som ett självklart karriäralternativ. För att nå vår vision arbetar vi dagligen med att nyansera bilden av jobben inom offentlig sektor för framtidens professionella. 

Vi har tjänster inom tre olika områden som du kan läsa mer om här. Det som är gemensamt för alla våra tjänster är att de har samma syfte: att öka attraktionskraften för jobben inom offentlig sektor.