VINNARE OCH NOMINERINGAR TIDIGARE ÅR

GÅ DIREKT TILL TIDIGARE ÅR

loga 17 png.png

ÅRETS LEDARE

KLEV IN SOM NY CHEF I STOR UTMANING

VINNARE

ELIN BRUNELL 

Enhetschef, enheten för ersättning och skolplikt

Utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad

Elin klev in på enheten för ersättning och skolplikt som helt färsk chef. Men när hon klev innanför tröskeln på enheten möttes hon av en chock. Under sina första två veckor hade hon medarbetarsamtal där nästan alla grät och alla mådde otroligt dåligt av att vara på jobbet. Folk kände sig mobbade av varandra, inte ens hälften kände sig respekterade på jobbet och det fanns svåra konflikter och historik. Hon kände att hon fått en alldeles för stor kostym som färsk chef till en sån tjänst vilket ledde till att hon ifrågasatte sitt eget ledarskap mycket i början. Skulle hon klara av detta?

 

Men Elin gav inte upp utan såg till att lägga stora resurser på att förändra arbetsmiljön och reda ut de konflikter som fanns. Hon lyssnade på medarbetarna, visade tillit till att de var bra på sina arbetsuppgifter, men också tillit i form av att hon visste att de tillsammans skulle de klara det.

 

Tillsammans med Elin i spetsen lyckades enheten vända från misär till framgång och idag känner sig nästan alla respekterade på arbetsplatsen. Elin växte snabbt i sin stora kostym och skapade ett arbetssätt kring arbetsmiljö som andra enheter och organisationer sneglar på idag. Hon vände tårar till skratt och skapade en arbetsplats där man trivs och känner sig respekterad.

NOMINERADE

ANDREAS HINZER

Då: Utvecklingschef

Gällivare kommun

LENA PETTERSSON

HR-chef, socialförvaltningen

Jönköpings kommun

SEBASTIAN MONELL

Chef Bygglovsavdelningen

Linköpings kommun

JOHAN AHLSTRÖM

Riskingenjör

Västerås stad

MAGNUS NYBERG BLIXT

Rektor, Glömstaskolan

Huddinge kommun

CHRISTIN TJÄRNHEDEN

Då: Utvecklingschef

Enköpings kommun

SARI SIIRILÄ OCH HANNA SVANSTRÖM

Då: Vårdenhetschefer,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

Västra Götalands regionen

ÅRETS INSPIRATÖR

VINNARE
NADJA KARADEMIR 

Undersköterska,

Hemskogens äldreboende

Sigtuna kommun

RICKARD NORDSTRÖM

Lärare åk 4-6,

Stora Hammars skola

Vellinge kommun

MARIA FORSBERG

Socialsekreterare

Falun kommun

KATARINA FUNSETH HORNAY

Pensionshandläggare

Region Uppsala

PETRA VON SETH

Då: Strategisk utvecklare

Regionservice, Region Skåne

SARA SVENSSON

Kock, Slottskolan

Vingåker kommun

RODOLFO ALVAREZ

Då: Kommunikatör

Södertälje kommun

Hemskogens äldreboende är ett Särskilt boende där människor som är i olika stadier av exempelvis demens bor. Demenssjuka kan ibland uppleva oro eller förvirring och det är personalen som har den tuffa uppgiften att lugna, stötta och se till att de boende får en meningsfull vardag. 

 

Undersköterskan och teamledaren Nadja ser varje dag som en möjlighet att göra skillnad för såväl de äldre på boendet som för sina kollegor. Nadja sprider sin glädje på arbetsplatsen och frågar dagligen både sig själv och sina kollegor; Hur skapar vi bästa förutsättningar för våra äldre? Hur använder vi vår kunskap tillsammans? Medskapande medarbetare är nyckeln och kommunikation är

därmed av ytterst vikt. 

 

Nadja driver även flera projekt för att skapa mer utbyte mellan de äldre, personalen och andra i kommunen. De senaste åren har boendet exempelvis fått besök av gymnasieelever kring jul som lagar mat, serverar och umgås med de äldre. Även om brukarna kanske glömmer detta så vet Nadja att hennes kollegor kommer ihåg, och att om hon lyckas att inspirera dem till att fortsätta kämpa i sitt yrke så upprätthålls löftet om att ge de boende en meningsfull vardag

NOMINERADE

BRUKARNA GLÖMMER MEN MEDARBTERNA MINNS

ÅRETS NYTÄNKARE

NYTÄNKANDE VANN ÖVER SVÅRSLÄCKTA ELDEN

JOHAN SZYMANSKI

Då: Räddningsledare

Mora kommun

NINA FROM

Projektledare

Arbetsförmedlingen, Västerås

THERESE SJÖBERG

Innovationsledare

Karolinska Universitetssjukhuset

SARA NORDSTRÖM

Studie-och yrkesvägledare

Timrå kommun

PETER ASTEBERG

Projektledare Infrastruktur

Mörbylånga kommun

SUSANNE ÅGREN

Enhetschef, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Stockholm Stad

CATHARINA MELANDER

Doktorand omvårdnad

Luleå Tekniska Universitet

ANDREAS HAGSTRÖM

Idrottsutvecklingschef

Linköpings kommun

NOMINERADE

Brandkåren är normalt sett en väldigt konservativ verksamhet som bygger på gamla traditioner och en tröghet i att utvecklas. Något som Johan, Sveriges yngsta brandchef, inte gillar i alla aspekter - förutom de av säkerhetsskäl. Under den varma och torra sommaren 2018 drabbades Sverige av många svåra bränder. En av de mest svårsläckta bränderna bröt ut i Älvdalen och nådde ett militärt skjutfält som var fyllt med skarpladdad ammunition, granater och bomber.

 

Johan var räddningsledare och ytterst ansvarig för ungefär 300 personer per dygn. Riskområdet för branden var extremt stort och det var en för stor risk att låta brandmän komma närmare elden än en kilometer, så vattenbombning från helikopter och andra konventionella metoder var omöjligt. Johan och hans team kämpade hela tiden mot klockan, branden spred sig otroligt snabbt.

 

Nytänkande kräver en kultur som tillåter öppenhet och detta kämpade Johan för att skapa. Utifrån detta kom idén att släcka elden med hjälp av en bomb, vars syfte är att genom tryckvågor ta bort syre ifrån elden och släcka den. JAS 39 Gripen släppte bomben på Johans order och elden släcktes. 

ÅRETS TEAM

VINNARE
BUSSGRUPPEN

Stödassistent och daglig verksamhet

Huddinge kommun

TECHTENSA

TechCoacher för ungdomar

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 

Stockholm Stad

SAMVERKANSGRUPPEN

Samordnare, Polis, Insatsledare Huddinge kommun, Polismyndigheten, Södertörnsbrandförsvar

HR-GRUPPEN

Personalavdelningen

Strålsäkerhetsmyndigheten

OMVÄRLDSBEVAKARNA

Utvecklingsstrateger och verksamhetsutvecklare Örnsköldsviks kommun

FAMILJESUPPORTEN

Fältassistenter och familjebehandlare

Östra Göinge kommun

IT-PROJEKTGRUPPEN

Förvaltningsöverskridande projektgrupp

Sandviken kommun

PULSGRUPPEN

Lärare, rektorer och resurspersoner

Geresta skolan

Härnösands kommun

Daniel, Erik, Adam, Esteban, David och Kristoffer har alla sina styrkor och förutsättningar utifrån sina olika diagnoser. De jobbar i Daglig verksamhet i Huddinge kommun och när Uffe tog ett vikarie jobb som arbetsledare såg han en grupp individer med härliga personligheter och stora förmågor. Men de fick inte göra så mycket nytta. De jobbade allesammans med att hålla fint vid ett hus där de plockade fimpar. Det var som att ingen förväntade sig någonting av gruppen, att de inte hade kapacitet att kunna göra någon verklig nytta.

 

Uffes egenskaper kompletterade de som redan fanns i gruppen – han såg en fantastisk drivkraft i gruppen och därför hörde han med kommunens olika verksamheter om de kanske inte behövde någon hjälp? Och jo – hjälp behövdes – överallt. Gruppen började åka runt i sin van i hela kommunen och hjälpa till med allt möjligt. Bussgruppen var skapad!

 

Från att ha varit en grupp utan viktiga arbetsuppgifter och framtidsutsikter utför Bussgruppen nu över ett tusen uppdrag per år! Bussgruppen bidrar till att rädda miljön och inte minst sparar de enormt mycket pengar genom att Huddinge kommun inte behöver köpa in dessa tusen tjänster. Men framförallt ger Bussgruppen en betydelsefull arbetsplats till de som jobbar där genom en tro på att varje individ kan göra nytta efter sin egen förmåga.

NOMINERADE

SYSSELSÄTTNING SOM GÖR SKILLNAD

VÄSTKUSTBON SOM HITTADE HEM TILL SJÖN

ÅRETS KARRIÄR

ANNA BJÖRKLIND

Inköpsdirektör

Sjöfartsverket

MARJETTA LEIJONHUFVUD

Kommunikationsdirektör Region Örebro län

SIA BAYGI

Analytisk driftsutvecklare

Systembolaget AB

ALMA HODZIC

Ekonomichef, Serviceförvaltningen

Lunds kommun

SOFIA JOHANSSON

Chef  VD-stab

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB

SORAN AMIN

Byggchef

Östhammars kommun

PER SJÖDIN

Förhandlingschef

Botkyrka kommun

Anna växte upp i Kungsbacka, på Västkusten. Hon har alltid haft en naturlig och stark koppling till havet och arbetade till och med på fartyg ett tag. Vissa känner sig hemma när de kliver in i familjehemmet, men för Anna var det sjön som gav harmoni och kallade. Men det fanns faktiskt andra intressen i Annas liv, den offentliga förvaltningen och politik och när hon skulle börja plugga bar det av långt från Västkusten.

I Stockholm fick hon både plugga och arbeta med den offentliga sektorn som hon alltid velat men hon kände att det var något som saknades. Hon klättrade inom det offentliga och fick snabbt chefspositioner på både Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Hennes framgångsrecept har varit stark passion och tro på det hon gör samt på sina medarbetare. Men den där sista lilla ingrediensen saknades. Skulle hon hitta den?

En dag låg den där framför hennes fötter: tjänsten som Inköpsdirektör på Sjöfartsverket, Annas drömjobb. Hon var tvungen att söka tjänsten! Det var stora skor att fylla och det var med skräckblandad förtjusning som hon tog sig an jobbet. Kombinationen var ultimat, inköp för offentlig sektor och en bransch som ligger varmt om hjärtat för Anna. Äntligen hade hon hittat den där sista ingrediensen

NOMINERADE

ÅRETS KARRIÄR

JOHANNES RÄMNEGÅRD

Områdeschef Boende och personligt stöd Västa Hisingen

Göteborg stad

EMMA LUNDBERGH

Samhällsbyggnadschef och biträdande kommundirektör

Knivsta kommun

JESSICA AHMBERG

Enhetschef måltid

Göteborgstad

SOMA ARENANDER

 Tf. rektor, Finnstaskolan

Upplands-Bro kommun 

SUAD ALI

Expert, Sveriges flyktiningkvot

Migrationsverket

NOMINERADE

På 13 år har Johannes gått från att var personlig assistent till områdeschef. Han har skapat strukturer och ordning som möjliggör goda förutsättningar för brukare. Han har sett utvecklingsmöjligheter inom organisationen och tagit stort ansvar för att genomföra dessa. Johannes inspirerar både genom sin personliga utveckling, men även genom att vara en viktig glädjespridare bland sina medarbetare och får verksamheten att drivas framåt. I jobbet som områdeschef uppskattar Johannes möjligheten att coacha människor som i sin tur kan hjälpa andra människor. Johannes har inte bara gjort karriär för sin egen skull utan för att situationen ska bli bättre för brukarna

FRÅN PERSONLIG ASSISTENT TILL OMRÅDESCHEF

ÅRETS NYTÄNKARE

HAN REVOLUTIONERAR HUR VI SER PÅ ANITBIOTIKARESISTENS

BJÖRN RÖNNERSTRAND

Forskare

Högskolan Väst

Björn har lyckats att lyfta fram ett stort samhällsproblem och gjort det på ett sätt som fått genomslag och som bidrar till utveckling och inspiration för andra. Han har bedrivit forskning som handlar om konsumtion av antibiotika och dess samband med antibiotikaresistents. Med engagemang och skicklighet fångar han nya perspektiv som både breddar och fördjupar det arbete som utförs.

 

Antibiotikaresistens, som drivs fram av överkonsumtion av antibiotika, är i grunden ett medicinskt problem. Tillsammans med min kollega Victor Lapuente vid Göteborgs universitet har Björn kunnat visa att användning av antibiotika hänger samman med graden av korruption i samhället. Det är viktigt kunskap eftersom det visar att samhällsinstitutionernas kvalité är en viktig faktor att ta hänsyn till för alla som vill motverka antibiotikaresistens. Han är en god förebild som kan inspirera andra att korsbefrukta forskningsområden för att få nya resultat.

NOMINERADE

ANNA BJÖRKLUND

Då: Projektledare, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Stockholms stad

SARAH JIGLAND

HR-generalist

Militärhögskolan Karlberg

MÅRTEN HAFSTRÖM

Kulturutvecklingschef

Linköpings kommun

ELIINOR HAGLANDER

Då: Förskolechef

Gällivare kommun

ÅRETS INSATS

ANNA OCH PHILIPS LÄRARPODCAST

DE SPRIDER GODA EXMPEL FRÅN SKOLVÄRLDEN

Philip Hjalmarsson och Anna Sterlinger Ahlring driver ”Anna och Philips lärarpodcast”. Philip är utbildad MA/SV och ID lärare som brinner för gruppdynamik och ledarskap och vill få elever att växa som individer. Philip har bland annat drivit Friends-projektet  ”Schysst på nätet” och mänskliga rättighetsprojektet "Kuben" på Raoul Wallenberg Academy. Anna är utbildad 4-9 SO/ SV lärare som jobbar på mellanstadiet sedan 14 år tillbaka och har i många år parallellt föreläst med sitt läraryrke. 2014 vann hon pristet som årets grundskollärare i entreprenöriellt lärande och 2016 som årets grundskolelärare i Huddinge.

 

I podcasten samlar de lärare, pedagoger, utvecklingsledare, politiker och andra inspirerande människor, som på ett eller annat sätt gör skillnad. De välkomnar nytänk och modet att stå ut från mängden, eller de som är en i mängden men vågar att stå ut! Genom att lyfta goda exempel och öka stoltheten för yrket bidrar de till att i förlängningen inspirera framtida lärare och skapa en positiv bild att läraryrket. 

NOMINERADE

IDA LINDGREN

Kock, Rösekullens förskola

Lerums kommun

MIA KARLSSON

Projektledare för Praktikantprojektet

Länsstyrelsen Gävleborg

MIKAEL LINDBERG

Grundskolerektor, Björngårdsskolan

Stockholms stad

VIKTORIA LENANDER

Specialistsjuksköterska, Ambulanssjukvården

AISAB Ambulanssjukvården

ÅRETS INSPRATÖR

FERHAT BAYSAL

Ambulanssjukvårdare

Samariten ambulans

HAN NYANSER BILDEN AV SJUKVÅRDEN

Ferhat startade sitt Instragramkonto för att öka förståelsen för sjukvården, framförallt inom ambulanssjukvården. Genom att dela med sig av sin vardag vill han inspirera andra att söka sig dit och förändra bilden av hur det är att arbeta inom sjukvården. I dagsläget har han nästan 13 000 som följer hans vardag på Instagram. Med sitt engagemang och sin positiva inställning är han ett föredöme och en god förebild  för andra. Genom sin starka drivkraft och att på ett inspirerande sätt nå ut med sitt budskap till många olika målgrupper medverkar Ferhat till att sprida kunskap om arbetet inom svensk sjukvård. 

NOMINERADE

ELIN ÖSTEBO

Lärare och bitr. rektor

Assaredsskolan, Göteborg

REBECCA HEDENSTEDT

SIP-samordnare,

utredningsenheten

Barn & ungdom Stockholms stad,

Hässelby-Vällingby stf

ANNE ALAMAA

Samordnare/informatör

Köpings kommun

JENNY JOHANSEN

HR-konsult

Tornberget

Fastighetsförvaltning

ÅRETS LEDARE

EN TRYGG KLIPPA I STORMEN

CAJSA LINDBERG

Då: Kanalansvarig P3

Sveriges Radio​

Cajsa Lindberg har en bakgrund på flera P3-redaktioner och P4-kanaler. Hon var med och startade och projektledde Muskhjälpen, och har varit chef för P3 och P3 Din Gata i Malmö. Hon har som kanalansvarig för P3 drivit ett stort omställningsarbete som handlat om att utveckla innehållet både i FM-kanalen P3 liksom socialt och digitalt. 

 

Cajsa är en väldigt smart, ambitiös och driven publicis som har en stor kunskap om den stora beteendeförändring hos publiken som digitaliseringen för med sig. Hon är trygg klippa i det ständiga förändrade medielandskapet. 

 

I juni 2018 befordrades Cajsa till utbudsdirektör på Sverige Radio. Utbudsdirektören är chef för utbudsavdelningen och har ansvar för att driva utvecklingen av Sveriges Radios kanaler och utbud med sikte på framtiden. Det innebär ansvar för utveckling av form, format och innehåll.

NOMINERADE

MINNA HOLM

Då: Biträdande rektor SFI

Sandvikens kommun

LINDA PALMGREN

Enhetschef

Kalmar kommun

THERESE MYBECK

Då: Enhetschef neuro- och rebabiliteringsklinik

Västra Götalands Regionen,

Södra Älvsborgs sjukhus

ANDERZ BERGHOLTZ

Verksamhetschef/rektor

Sjukhusskolorna

och resursskolorna i Linköpings kommun

ÅRETS TEAM

STARK INTERN KULTUR BIDRAR TILL GODA RESULTAT

Jessica, Emma, Kristina, Lena och Daniella arbetar alla som socialsekreterare i Sundbyberg. Deras starka feedbackkultur bidrar till arbetsglädje och minskad personalomsättning. Denna starka kultur är ryggraden i teamet och grundar sig i att de är engagerade och positiva till arbetet. Teamet har en väldigt god sammanhållning och trovärdighet då de metoder som det arbetar med i vardagen med sina brukare och klienter är också de metoderna som använder internt. Det finns en tydlig och stark trygghet i teamet som sprider positivitet, och som syns i resultaten för teamets arbete.

SOCIALSEKTRETERARNA

Socialförvaltningen

Sundbybergs stad

NOMINERADE

HÄLSOSKYDD UTE

Miljö & Hälsoskydds förvaltningen,

Kungsbacka kommun

LIVSMEDELSINSPEKTÖRERNA

Stadsbyggnadsförvaltningen

Uddevalla kommun

IT-GIS

Stadsbyggnadsförvaltningen

Helsingborgs stad

KRISGRUPPEN

Socialförvaltningen

Stockholms stad

VÅRDPROJEKTGRUPPEN

Projektgruppen

Högskolan i Skövde,

Sophiahemmet Högskola

ÅRETS KARRIÄR

ANNA EDLUND

Ekonomichef 

Stadsbyggnadskontoret

Stockholms stad

EN AV STOCKHOLMS STADS YNGSTA CHEFER

På bara några få år har Anna Edlund skapat en ekonomienhet inom Stockholms stad som gått från att släcka bränder till att arbeta proaktivt. Under tre år har hon och gått från rollen som controller, till t.f ekonomichef och sedan januari 2016 är hon ordinarie ekonomichef. Hon har lyckats vända en ansträngd ekonomi till en ekonomi i balans. Hon har jobbat mycket med rutiner och en effektivare uppföljning. Dessutom har hon fått den stora förmånen att rekrytera hela sin enhet, och är i dag chef över fem medarbetare. 

 

Anna har med uthållighet, engagemang, ambition och passion gjort karriär inom Stockholm S. Hon ser möjligheter när andra ser hinder och tror på att framgång nås genom hårt arbete och arbetsglädje. Med tydlig målmedvetenhet har Anna avancerat och nått uppsatta mål. Dessutom är hon en glädjespridare som med stor kämpaglöd ständigt strävar efter att ta organisationen framåt

NOMINERADE

VICTOR KILÉN

Kommundirektör

Vallentuna kommun

LISELOTT DREJSTAM

Fokusbibliotekarie

Hjulsbroskolan, Linköpings kommun

MALIN RUTHSTRÖM

Vård- och omsorgschef

Nordanstigs kommun

PARISA LILJESTRAND

Kommunstyrelseordförande

Vallentuna kommun

ÅRETS NYTÄNKARE

LISA SÖDERLINDH

Då: Initiativtagare och
ansvarig för MIG Talks 

Migrationsverket

HON FÅNGADE UPP HISTORIERNA BAKOM STATISTIKEN

Liza Söderlindh är initiativtagare och ansvarig för kommunikationssatsningen MIG-Talks vid Migrationsverket. Idén till MIG-talks grundar sig i det ökade behovet av att främja kunskapen om migrationen till Sverige. Syftet med MIG-Talks är att lyfta personerna och berättelserna som finns bakom statistiken. Genom sitt initiativ, utvecklande och genomförande av kommunikationssatsningen MigTalks har Liza bidragit till en kunskapsbaserad kommunikation i migrationsfrågan. Hon har genom sitt nytänkande gett migranten en röst, gett media en tankeställare och visat hur migranter förvandlas till siffror och hur det är makthavare som berättar om migranter istället för migranter som berättar om sin erfarenhet.

 

Liza är engagerad, kreativ och fångar nya perspektiv som både breddar och fördjupar det arbete som utförs. Hon är ihärdig och strävar efter att hitta nya vägar för att ta arbetet framåt. Hon har utvecklat Migrationsverket genom att utmana gamla strukturer.

NOMINERADE

MARTIN LAVIN

Samordnare/projektledare 

Stockholms stad

LINUS HOLMGREN

Rekryteringsansvarig

Vallentuna kommun

MIKAELA ÖSTEBRO

Kommunikatör

Gällivare kommun

FREDRIK NORMAN

Förstelärare Bessemerskolan 

Sandvikens kommun

ÅRETS INSATS

AZADEH PENDARI

Då: Arbetsmarknadschef

Mjölby kommun

HUMANITÄRT PERSPEKTIV I TUFF SITUATION

Azadeh tog ett stort ansvar och initiativ i en situation då kommunen skulle ta emot ett stort antal flyktingar på 72 timmar. Hon var drivande i ett ge de humanitära perspektivet på boendet och samordnade bland annat kring språkutbildning och sjukvård. Personer som motstridigt klev av bussen när de kom till boendet klev lika motstridigt tillbaka på bussen då de fått sina kommunplaceringar runt om i Sverige. Detta till följd av allt det arbete som Azadeh samordnat för att få flyktingarna att trivas på boendet. 

 

Hon litade på sitt ledarskap och har genomfört en insats som bidragit till en positiv utveckling i samhället och för ett stort antal medmänniskor. Med stort mod och stort hjärta har Azadeh gjort ett otroligt arbete där det strategiska tänket varit lysande, samtidigt som medmänniskorna varit första prioritet. Hon har med stort civilkurage och prestigelöshet löst en komplicerad situation och även fått andra att fortsätta det arbetet.

NOMINERADE

CHRISTOFFER FORSBERG

Säkerhetsstrateg 

Västerås stad

MARIA MIKAELIAN

Projektledare 

Sandvikens kommun

SOFI LIND

Lärare

Huddinge kommun

LINDA HELLBERG

Naturvårdare

Helsingborg stad

ÅRETS INSPRATÖR

LIZA YNGSTRÖM

Då: Samhällsplanerare

Gällivare kommun

VINTERN BLEV DERAS VÄN

Liza hade länge en idé om att de som bor uppe i nytt behöver jobba mer med snön. Idén handlade om att använda snön som ett stadsbyggnadselement på ett bättre sätt än tidigare. Detta förverkligades genom en plan som heter ”En vit plan” som Liza tillsammans med kommunen har genomfört. Genom sin entusiasm och inspiration har hon fått sina kollegor att betrakta snö och vinter som en tillgång snarare är en nackdel.

 

Hon inspirerar genom att våga tro på och följa sina idéer. Liza bidrar till en trivsam arbetsplats genom att våga komma med nya infallsvinklar och därigenom inspirera andra att våga dela med sig av sina idéer. Hennes engagemang påverkar inte bara arbetsplatsen utan även hela samhället och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

NOMINERADE

MARIA KARNELL

HR-Strateg

Stockholms stad

OSCAR ARNELL

Då: Chefsjurist

Västerås stad

AMMAR HADDAD

Lärare 

Huddinge kommun

ÅRETS LEDARE

MODIGA LEDARE FÅR MODIGA MEDARBETARE

JOSEFINE ÅHRMAN

Då: Chef för särskild kollektivtrafik

Uppsala kommun

Josefine Åhrman blev chef för särskild kollektivtrafik våren 2015. Hon tillträdde under en period när färdtjänsten fick ta emot mycket kritik efter en omläggning i januari 2015. Hon visade tidigt att hon kunde leda medarbetarna i en tuff situation. Hon lyckades skapa en stark laganda och samtidigt erbjuda de som behöver färdtjänst bra service.

 

Hon är en förändringsledare som drivs av utveckling och nytänkande med resultat och samhällsnytta i fokus. Genom stor kunskap och förståelse för verksamheten lyckas hon ständigt utveckla verksamheten och är en förebild genom det sätt att lyckas motivera och engagera sina medarbetare. Josefin tror att modiga ledare får modiga medarbetare. För Josefin behöver inte ett misstag av en medarbetare enbart innebära någonting dåligt, hon tror att man måste våga göra misstag efter att det är misstagen som till slut kommer leda till framgångar.

NOMINERADE

MEHMED HASANBEGOVIC

Socialchef

Eskilstuna kommun

ELIN SOBCZAK

Då: Enhetschef

Försvarets materielverk

EMMA HOLMGREN

Då: Enhetschef/Utvecklingschef 

Stockholms stad

HANNA BJÄRGÅRD

Lokalpolisområdeschef

Polismyndigheten

ÅRETS LEDARE

IDA TEXELL

Då: Förbundsdirektör

Brandkåren Attunda

LYCKAT FÖRÄNDRINGSARBETE I TRADITIONELL MILJÖ

När Ida Texel tog över som Brandchef för Brandkåren Attunda var det många som tänkte det här kommer aldrig bli bra. Ida var allt det en brandchef inte brukade vara. Hon är ung och kvinna och fick uppdraget att förändra en organisation som jobbat på samma sätt länge och där attityden satt i väggarna. Med hårt jobb och med hjälp av sällan skådad energi och glöd till sitt jobb så har Ida lyckats att skapa fantastiska resultat genom sitt förändringsarbete. 

Ida har genom sin förmåga att vara nyskapande lyckats konkretisera och förtydliga verksamhetens uppdrag och mål. I en traditionell miljö har hon använt såväl kompetens som sin färgstarka personlighet till att utveckla verksamheten och inspirera sina medarbetare till att göra sitt bästa varje dag. Med energi, glädje och intelligens har Ida fokuserat på såväl helheten som de enskilda medarbetarna i arbetet med att inspirera, leda och rusta organisationen för framtidens utmaningar.

NOMINERADE

PAYAM ABDULKARIM

Då: Biträdande enhetschef Spånga Tensta stadsdelsförvaltning

Stockholm stad

ELLEN STRANDBERG

Distrikschef

Trafikverket Färjerederiet

ÅRETS INSPRATÖR

MIKHAEL MIKALIDES

Lärare

Södertälje kommun

LÄRARE SOM SPRIDER GOSPELN OM ORDETS MAKT

Mikhael jobbar som lärare på Wasaskolan i Södertälje kommun och har tillsammans med sina elever skrivit boken ”Konsten att skriva dikter”. Hans engagemang sträcker sig utöver det förväntade och han brinner för språket och språkets makt. Genom sitt inspirerande sätt och starka engagemang är han en god förebild för andra. Med sin starka drivkraft inspirerar Mikhael inte bara sina elever och närmsta kollegor utan han har även lyckats nå ut med sitt budskap till en mycket större publik - både på lokal och nationell nivå.

NOMINERADE

CHRISTIAN OLARS

Metod- och kvalitetsutvecklare

Ovanåkers kommun

MARTINA ROSLUND

Teamledare asylprövningen

Migrationsverket Uppsala

ÅRETS KARRIÄR

CHRISTINE TOUMA
T
f. biträdande enhetschef

Stockholms stad

LYCKAT FÖRÄNDRINGSARBETE I TRADITIONELL MILJÖ

Christine har genom sin karriär bidragit till att skapa en väl fungerade verksamhet som har en viktigt funktion i samhället. Hon inledde sin karriär som socialsekreterare i stadsdelsförvaltningen, gick sedan vidare till blir samordnare och i september 2015 tog hon över rollen som tillförordnad biträdande enhetschef inom enheten ekonomiskt bistånd. 

 

Med en tydlig strävan att göra skillnad – på riktigt – och en målmedvetenhet utöver det vanliga, har Christine gjort en snabb karriär i en arbetsmiljö som till stora delar utgörs av kollegor som har lika många års anställning som pristagaren är gammal. Genom mod, hög energi och stenhårt arbete har Christine med glimten i ögat uthålligt tagit sig framåt och uppåt i organisationen. Inte för sin egen skull, utan för att i ett större perspektiv kunna påverka och bidra till det verksamheten är till för. Dessutom besitter hon ett ledarskap som har den perfekta balansen mellan hjärta och hjärna.

NOMINERADE

KARWAN SAEED FOAD

Då: Rektor Fredriksbergsskolan

Västerås stad

FANNY WAHLQVIST

Översiktsplanschef
Linköpings kommun

ÅRETS NYTÄNKARE

ELIN KÄLLSTRÖM
Då: Enhetschef

Sigtuna kommun

Elin arbetar som Enhetschef för särskilt boende och där har hon bidragit med ny livsglädje till brukarna. Det är många som imponeras av den glädje hon skapar hos de äldre, exempelvis genom att låta de ha snöbollskrig inomhus och genom att anordna pyjamaspartyn. Ytterligare en aktivitet som var mycket uppskattad hos de äldre var när Elin och hennes kollegor arrangerade rullator-marathon i samband med OS:

 

Genom stort mod, omtanke och genom att utmana gamla strukturer och normer, har Elin lyckats genomföra det som få trodde var möjligt. Genom att se det stora i det lilla har hon gjort stor skillnad i vardagen, ingett hopp och uppfyllt mångas drömmar. Med sin kreativitet har Elin visat att det går att nå framgång genom nytänkande – utan att det måste kosta något extra.

NORMBRYTANDE LIVSGLÄDJE

NOMINERADE

KRISTINA ANDERSSON

Dietist och enhetschef
Skärholmens stadsdelsförvaltning Stockholms stad

EVA LAGO UNNESTAM

Lärare
Wallbergsskolan

ÅRETS INSATS

KATRIN BARTFAI
& JOHANNA JONEKLAV

Läkare och kurator

Nära Cancer

GEMENSKAP I MÖRKA STUNDER

Att leva med någon som har cancer är jobbigt och att dessutom vara barn eller ungdom kan många vara ännu jobbigare. Unga behöver någon att prata och dela sina känslor med under denna svåra tid och här såg Katrin och Johanna ett stort behov. De ville skapa ett forum där unga kunde hitta den information de sökte och förstod. Samtidigt ville de skapa en plats för trygghet och gemenskap för de anhöriga till någon cancersjuk. Genom Nära cancer har de skapat den platsen och deras insats har gjort en stor skillnad.

 

Med  stort hjärta och mycket klokhet har Katrin och  Johanna betytt mycket för väldigt många. Unga anhöriga till cancerpatienter kan nu få rådgivning, stöttning och kunskap från vårdpersonal var de än finns och när de än behöver. Samtidigt får de dela sina känslor och tankar med andra i samma situation. De har skapat en mötesplats som genomsyras av kunskap, gemenskap och omtanke.

NOMINERADE

CHARLOTTA GRANATH

Då: Lärare Viksjöskolan

Järfälla kommun

MATTIAS HERTZ

Idrottslärare Hummelstaskolan
Enköpings kommun

 
 
 

Stockholm

Göteborg

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Namnlöst-12.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Fakturaadress:

Framtidsverket AB

Kund-id LKH 1780

FE 108

105 69 Stockholm

Org.nummer 556887-0611