Susanne Ågren

 

Enhetschef Enskede- ÅrstaVantör, stadsdelsförvaltning, 

Stockholms Stad

LYFTER DET SOM INGEN PRATAR OM

Susanne jobbar som enhetschef på Socialpsykiatrin i Stockholm och har dedikerat hela sitt yrkesverksamma liv åt att hjälpa personer med funktionsnedsättningar och problem. I Sverige lider 2% av befolkningen av ett samlarberoende, ett problem som ingen pratar om. Susanne såg problemet, hur man ofta kommer in försent i bilden vilket ledde till att dessa människor ofta blev vräkta och hemlösa. Det skapade ett stort mänskligt lidande för personerna men innebar även stora kostnader för samhället.Nu kände Susanne att det var dags att lyfta på locket.

Susanne började arbeta tillsammans med två forskare på Karolinska Institutet i Samlarprojektet för att hjälpa dessa personerna. Tillsammans, underbyggt av forskning, arbetade de fram kunskap och metoder. Med Samlarprojektet hittar Susanne nya sätt att ta sig an problemet, vilket gör att kommunen får möjlighet att bemöta personer med ett samlarberoende innan det gått för långt.

Med Samlarprojektet gör Susanne dessa personers röst hörd, hon lyfter på locket som varit stängt så länge. Idag kommer Susanne och Samlarprojektet in i tid och förhindrar att dessa personer hamnar på gatan. Nu sprider projektet ringar på vattnet och fler kommuner vill lära sig och ta del av deras

metoder. Därför är Susanne nominerad till Årets Nytänkare!