Sara Nordström

Studie- och yrkesvägledare, Timrå Kommun

BRYTER NY MARK INOM VÄGLEDNING

Sara möter varje dag dagens ungdomar, vårt samhälles framtid, och vägleder dem i livets vägval. Hon jobbar på Arenaskolan i Timrå och är inte som alla andra studie- och yrkesvägledare. Hon såg att eleverna i årskurs nio skulle göra ett gymnasieval grundat på för lite information och kunskaper och kände att det fanns mer att göra för att ge Sveriges ungdomar en bättre väg in i livets svåra val. Hon såg även att många studie- och yrkesvägledare satt i informationsmöten istället för vägledningssamtal, vilket inte gav så mycket för varken eleverna eller samhället. Sara ville kämpa för elevernas framtid.

Sara kom på att för att göra detta skulle hon fylla elevernas ryggsäckar med erfarenheter och kunskap om hur samhället fungerar så att de kommer förberedda till vägledningssamtalet och där kan ta beslut i livets viktiga vägval. Men hur kunde hon göra skillnad för fler än eleverna på Arenaskolan? Hon förstod snabbt att hon var tvungen att påverka på ett politiskt och strategiskt plan. Idag utbildar hon väldigt många; politiker, förvaltning, pedagoger, personal och elever i vikten av detta. Sara har utformat en specificerad syvplan på kommunens alla grundskolor som tillsammans med hennes föreläsningar är uppskattade inslag på skolorna.

Sara är studie- och yrkesvägledaren som bryter ny mark. Hon får människor att lyssna på henne och hon gör skillnad för Sveriges framtid och framförallt gör hon eleverna till behöriga samhällsmedborgare, behöriga för livet. De får mer kunskap om hur samhället är uppbyggt och deras del i det, att alla är

en del av ett större sammanhang. Genom nytänk hjälper hon dagens elever ta kloka beslut i livets svåra vägval och förändrar därmed framtiden för Sverige. Därför är Sara nominerad till Årets Nytänkare!