Samverkansgruppen

 

Samordnare, Polis, Insatsledare Huddinge Kommun

Polismyndigheten, Södertörnsbrandförsvar

TILLSAMMANS FÖR ETT TRYGGARE HUDDINGE

Catarina, Karl, Anna, Anders och Ludvig representerar olika delar av samhället i Huddinge, men tillsammans skapar de en tryggare vardag i kommunen. Ingen kan göra det själv men genom samverkan gör gruppen skillnad. Samverkan kan innebära olika saker, Huddinge ville ta vara på allas olika kompetenser på operativ nivå. I samverkansgruppen som träffas varje vecka, ingår även kommunens olika verksamheter, fastighetsbolag och väktare. Tillsammans skapade polisen, räddningstjänsten och kommunen en levande dialog och samarbete för ett tryggare Huddinge.

För ett tag sedan var det ett flertal mindre bränder runt om i Huddinge, bland annat på en högstadieskola i kommunen. Tack vare att alla olika verksamheter rapporterade in att de uppmärksammat olika mindre bränder så fick gruppen en helhetssyn. Gruppen kontaktade skolan och kunde komma ut och visa en film om skolbränder för eleverna på skolan. Efter det slutade bränderna.

– Vi lägger ihop allt som hänt, ser mönster och problem i området. Tillsammans kan vi snabbt bestämma en åtgärd, förklarar gruppen.

Tillsammans arbetar gruppen med en ständig dialog och nära samarbete i kommunen mot ett gemensamt mål – att öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom den täta samverkan har många stuprör tagit bort och folk använder forumet dagligen. Även kommunens invånare för en vardaglig

dialog med gruppen, även kallat trygghetsdialog. Gruppen lyssnar på invånarna och politikerna lyssnar på gruppen. Tillsammans skapar de ett tryggare Huddinge, varje dag. Därför är Operativa Samverkansgruppen nominerade till Årets Team!