Pulsgruppen

 ELEVER SKA FÅ BLI SITT BÄSTA MÖJLIGA JAG 

Föreställ dig att du sitter ned vid en hård skolbänk. Rummet är avskalat med tomma väggar. Klockan ringer och det är dags att fokusera på ett ämne som du tycker är ganska svårt. Den obekväma stolen knarrar. Du har suttit stilla väldigt länge och känner hur dina ögonlock blir tyngre och tyngre. Hade

du känt dig inspirerad till att ta in ny kunskap i en sådan lärandemiljö? På Gerestaskolan har ledningen och personalen den gemensamma övertygelsen att lärande och rörelse hänger starkt ihop.

Pulsgruppen från Gerestaskolan består av Carina, Sara, Mathias, Lars, Kristin, Kristina och Erik. De representanter hela skolans personal; allt från lärare, rektorer, idrottslärare, fritidspedagoger, musiklärare och resurspersoner från grundskola och grundsärskola. De har alla känt att det finns en problematik i att skolans miljöer inte är anpassade efter att barn faktiskt har olika förutsättningar för lärande samt att stillasittande blir vanligare och vanligare hos unga. Detta vill Pulsgruppen förändra!

Receptet för att lyckas med lärande, hälsa och miljö enligt Pulsgruppen är tillgängliga lärandemiljöer samt fysisk aktivitet. De har anpassat inlärningsmiljöerna efter elevernas behov genom enkla medel

såsom exempelvis ståbord. Dessutom ser Pulsgruppen till att både elever och lärare samlas fyra gånger i veckan för att tillsammans göra pulshöjande aktiviteter som ger glädje, skratt, puls och energi.

Skolgården har även utformats för att få in mer rörelse och i elevernas scheman finns mer idrott än i timplanen. Eleverna koncentrerar sig bättre på lektionerna och dessutom får både barn och personal ökad energi och glädje i vardagen tack vare Pulsgruppen. Därför är Pulsgruppen nominerade till Årets Team!

Lärare, rektorer och resurspersoner Gerestaskolan Härnösands kommun