top of page
  • Writer's pictureElla Sjöström

Enkla tips för att skapa goda studievanor


Det kan ofta vara svårt och kännas oöverkomligt att sätta i gång med alla skoluppgifter som ska ”plöjas igenom” veckovis. Hemligheten är att skapa sig goda studievanor och studierutiner som du sedan kan använda dig av i vardagen. Detta kommer att göra det lättare för dig att komma i gång.


Organisera din tid

Det är inte alltid lätt att komma ihåg alla olika uppgifter som ska genomföras. Här är det viktigt att du organiserar din studietid. Starta alltid veckan med att skriva ett schema för varje dag där du organiserar och planerar när du ska genomföra uppgifterna. Detta kommer att göra att du hinner med allt du ska göra i god tid och kommer även att göra att du inte glömmer bort någon uppgift.


Plugga för hand

För att på ett smidigare sätt kunna minnas det en studerar på samt läser kan det vara till stor hjälp att studera för hand. Vi lär oss ofta mer av att skriva för hand och minns det vi studerar på lättare därigenom. Det är bra att anteckna när du läser för att sedan på ett smidigt sätt kunna gå tillbaka till anteckningarna när du exempelvis ska skriva en tentamen i slutet av kursen. Glöm inte heller att skriva upp sidnumret för att kunna referera lätt till det du skriver om.


Ta pauser

Vi behöver alltid ta pauser under tiden som vi studerar. Gå ut på en promenad och ta lite luft eller varför inte hämta en kopp kaffe. Ifall vi inte får pauser kommer det bli svårare för hjärnan att ta in all information vi läst. I stället kan hjärnan under pauserna bearbeta all information. Ett tips är att sätta en timer, på förslagsvis 30 minuter, där du aktivt pluggar och sedan tar en kort paus innan du sätter i gång nästa 30 minuters timer. Timer gör det lättare att komma ihåg att ta dessa pauser.


Ta hjälp av dina studiekamrater

Det är alltid givande att diskutera skoluppgifterna med studiekamrater. Detta kommer att göra att du kan placera informationen i ett sammanhang och koppla det till ett minne. Du kommer även kunna se infon ur olika synvinklar och dimensioner när ni diskuterar kring ämnet och får höra andra personers tankar om saken. Det är för många även mycket roligare att plugga tillsammans med någon annan än att sitta själv, även om det också är viktigt att göra ibland. Att diskutera uppgifter och läsning med någon annan kan även vara till stor hjälp om man inte har förstått till fullo.


Belöning

Det kan ofta kännas lättare att studera när du vet att du kommer få en belöning efteråt. Detta kan ge en slags motivation som kommer göra att du pluggar mer effektivt för att snabbare nå detta mål. Spara förslagsvis det nya avsnittet av serien du gillar tills efter att du har haft studietid så blir det som en morot genom alla studietimmarna.

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page