Peter Asteberg

Projektledare infrastruktur, Mörbylånga Kommun

INGENJÖREN SOM SER TILL ATT DET FINNS VATTEN PÅ ÖLAND 

I början av 90-talet läste Peter en artikel om att vattenbrist kunde bli en av de stora anledningarna till konflikter i världen i framtiden. Peter är väg- och vatteningenjören som alltid har brunnit för vatten och 2016 fick han och Ölandsborna uppleva vattenbristen på riktigt. Grundvattennivåerna fortsatte

sjunka och de visste att om det inte fylldes på snart skulle vattnet i kranen ta slut. De började skicka vatten i tankbilar över Ölandsbron och det rådde en kriskänsla på ön. Hur skulle detta sluta?

Där kom Peter in i bilden. Han blev inkallad som projektledare för att säkra vattenförsörjningen på lång sikt och för att göra Öland mindre sårbart för torka. Genom att skapa en arbetsmiljö där det välkomnas att tänka nytt och ställa frågor öppnade han upp för lösningar utöver det vanliga. Öland

är omringat av vatten, men det är ju salt. Dessutom finns det på södra Öland en livsmedelsindustri,som använder nästan en tredjedel av allt det dricksvatten som produceras i Mörbylånga kommun. Det vattnet släpps efter rening ut i Östersjön. Kunde de göra något av både det salta vattnet och av industrivattnet? Peter och hans kollegor kom fram till att man med ett vattenverk kunde avsakta havsvatten och göra om processvattnet till dricksvatten i en och samma process. I sommar öppnar vattenverket.

För Ölandsborna innebär det att det alltid kommer att finnas vatten i kranen, men Peters nytänkande kan få större effekter än så. Peter är först i världen med att omvandla processvatten till dricksvatten,och dessutom att kombinera detta med avsaltning. Detta kan vara ett bidrag till lösningen på världens vattenbrist och framtidens konflikter. Därför är Peter nominerad till Årets Nytänkare!