top of page

Personuppgifter

Hej!

 

Du har fått detta mail för att du har/har haft din e-postadress registrerad hos en högskola eller ett universitet i Sverige. Vi har begärt ut en lista innehållande e-postadresser från respektive organisation. Det är endast e-postadressen som vi behandlar och vi innehar inte några andra personuppgifter. Din e-postadress används endast i syfte att informera om våra evenemang och plattformar. Se förtydligande nedan.

 

 

Utdrag ur Dataskyddsförordningen Artikel 6,f

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. 

 

Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.

 

 

Radera min mailadress 

(din mailadress raderas från samtliga listor, observera dock att vi kommer kunna inhämta den igen om du fortfarande är registrerad hos en högskola eller ett universitet eftersom det är en offentlig handling.)

Blockera mig från vidare utskick

(om du väljer detta alternativ sparas din mailadress i en lista med blockerade e-postadresser.)

 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig

Björn Strand

+46 708 49 49 21

info@framtidsverket.com

bottom of page