Per Sjödin

FÖRHANDLINGAR MED MEDBORGARNA I FOKUS

Förhandlingar i vardagen sker mer ofta än du tror. Varje dag förhandlar du och det kan handla om inköp till veckans matlista eller vilken film som du och din sambo ska titta på. Allt handlar om att balansera olika intressen. Per är Förhandlingschef i Botkyrka kommun och arbetar varje dag med fackliga frågor utifrån medborgarnas fokus. Att argumentera och förhandla var något som Per fick lära sig tidigt i sin karriär. Efter att ha läst Samhällsvetarprogrammet på Mittuniversitetet och avlagt en

magisterexamen inom sociologi fick Per förfrågan om han ville undervisa på A-nivå i sociologi. Att som 24-åring komma direkt från studierna till att undervisa var en utmaning, speciellt eftersom flera av studenterna var mycket äldre.

 

Under studietiden extrajobbade Per på ett fackförbund och lärde sig därigenom mycket om facklig verksamhet. Per kände att förhandlingar och verksamhetsutveckling verkligen var roligt och något som han ville utvecklas inom. I grunden har Per också alltid känt drivkraften att bidra till samhällsnytta i olika former. Det är därför Per de senaste åren har verkat både inom och mot offentlig sektor. I sin roll som Förhandlingschef lyckas han väldigt bra. Svåra förhandlingslägen hanteras med stort lugn och trygghet, mycket tack vare erfarenheter från både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Målet är att Botkyrka ska vara enkla att förhandla med och för att lyckas med det har Per alltid medborgarens fokus. Dessutom arbetar Per för att dialogen med de fackliga organisationerna ska betraktas som en viktig del i kommunens verksamhetsutveckling. Därför är Per nominerad till Årets Karriär!

Förhandlingschef, Botkyrka kommun