Omvärldsbevakarna

 

Utvecklingsstrategier och verksamhetsutvecklare, Örnsköldsviks kommun

OLIKHETERNA KOMPLETTERER VARANDRA 

Efter att i flera år fått sina utvecklingsförutsättningar beskrivna för sig av utomstående konsultbolag ville Örnsköldsviks kommun själva ta kommandot över platsens omvärldsanalys. För att kunna genomföra detta krävdes ett team med flera olika kompetenser och helt skilda bakgrunder.

All denna fantastiska kunskap fanns inom organisationen och Omvärldsanalysteamet skräddarsyddes utifrån uppdragets behov.

Omvärldsanalysteamet består av Utvecklingsledaren Frida, Statistikern Johan, Utvecklingsstrategen Clas och Verksamhetsutvecklaren Ellen. Genom att låta kreativitet, olika kompetenser och nyfikenhet mötas i arbetet har de lockat fram det bästa hos varandra. I samarbetet har det varit viktigt att välkomna varandras idéer och utforska dem med gemensam nyfikenhet. Lika viktigt har det varit att ha roligt när jobbet görs. Det gäller både för Omvärldsanalysteamet och för övriga medarbetare som deltar i framtagandet av omvärldsanalysen varje år. Genom sitt gedigna arbete och grund tanken om att bygga på nyfikenhet och många skratt, har de lyckats skapa en unik metod och process där många blir delaktiga. Nu är det tredje året som Omvärldsanalysteamet genomför sitt arbete och de har verkligen

nått strålande resultat. Omvärldsanalysen som genomförs är aktuell och relevant för Örnsköldsviks kommun och kommunen behöver inte betala dyra pengar till utomstående konsultbolag. Dessutom har teamet verkligen lyckats med att involvera hela organisationen. Nu ser medarbetarna fram emot att få ta del av arbetet samt att de faktiskt förstår och har nytta av arbetet. Därför är Omvärldsbevakarna nominerade till Årets Team!