Den offentliga sektorn står inför en stor utmaning då en halv miljon människor måste rekryteras fram till år 2025. Det är utifrån denna utmaning som Framtidsverket grundades.


Vår vision är att de vi kallar för framtidens professionella, studenter och nyutexaminerade, känner till sina karriärmöjligheter inom den offentliga sektorn och ser offentlig sektor som ett självklart karriäralternativ. För att nå vår vision arbetar vi dagligen med att nyansera bilden av jobben inom offentlig sektor för framtidens professionella.

 

Exempelvis medverkar vi på de flesta av landets arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor, vi anordnar konferenser och utbildningar, arrangerar Framtidsmässan tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och arbetar med genomlysning och utformning av organisationers arbetsgivarvarumärken. Vi arrangerar även Framtidsgalan, en inspirationsdag för offentlig sektor.

 

Vi har även ett stort nätverk av studenter över hela Sverige som vi kontinuerligt matchar in till den offentliga sektorn. Under Tjänster hittar du mer information om vad vi gör.


Våra kärnvärden
För oss är våra kärnvärden en viktig del i vår verksamhet, de fungerar som vägvisare för oss i vårt arbete för hur vi ska nå vår vision. Här kan du läsa mer om vilka de är och vad de innebär för dig, oavsett om du tillhör framtidens professionella eller är kund till oss. 

 

 

 

Hållbara
Innovativa
Samhällsengagerade

För dig som kund innebär det att vi är lyhörda gentemot era önskemål och vilja. Vi skapar inte en tjänst för oss själva, vi utformar den för att möta era behov. Det innebär också att slutprodukten ska vara gångbar över tid och skapa mervärden i ett längre perspektiv.

 

För dig som tillhör kategorin framtidens professionella, student eller nyutexaminerad, innebär kärnvärdet hållbara att vi gör vårt yttersta för att öka din kunskap om jobb där du som individ har möjlighet att påverka och göra skillnad för samhället.

För dig som kund innebär det att vi är nytänkande – vårt mål är att alltid bidra med kreativa sätt att lösa problem på genom att skapa tjänster som är nya i sitt slag och inte går att hitta någon annanstans.

 

För dig som tillhör kategorin framtidens professionella, student eller nyutexaminerad, innebär kärnvärdet innovativa att vi genom vårt nytänkande bidrar med att skapa arenor för dig där du kan möta de karriärmöjligheter som offentlig sektor kan erbjuda.

För dig som kund innebär vårt samhällsengagemang att vi drivs av målet att utforma tjänster som på olika sätt kan utveckla samhället i ett längre perspektiv.
 

För dig som tillhör kategorin framtidens professionella, student eller nyutexaminerad, innebär kärnvärdet samhällsengagemang att vi arbetar för att förmedla kunskap och inspiration om jobb där ditt samhällsengagemang fungerar som en viktig drivkraft.

Stockholm

Tulegatan 24
113 53 Stockholm

Göteborg

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Fakturaadress:

Framtidsverket AB

Kund-id LKH 1780

FE 108

105 69 Stockholm

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Namnlöst-12.png

Org.nummer 556887-0611

Logotyp_vit.png

Framtidsverket är partner med och stödjer den ideella barnrättsorganisationen Majblomman. Läs mer om deras arbete på majblomman.se