Nina From

Arbetsförmedlingen, Västerås Kommun

INNOVATIVA METODER FÖR ATT VISA FRAMTIDSYRKEN

Företagsrådgivaren Nina jobbar inom Arbetsförmedlingen med kompetensförsörjning och med matchning till arbete via utbildning. Det har alltid varit svårt att få unga och arbetssökande att komma till Arbetsförmedlingen och Nina upplevde att det fanns en okunskap om vilka olika framtidsyrken som fanns. En idé till ett projekt växte fram: Eftersom det är svårt att få arbetssökande och unga att komma till Arbetsförmedlingen, går det att istället ta jobben till dem och dessutom göra jobben enklare att förstå? Nina ville skapa en ny spelplan för lärande och jobb samt få Arbetsförmedlingen att använda ny teknik för att vägleda unga till framtidsyrken, förenkla matchningar samt göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler.

Nina pratade med sina chefer, kommun och företag och satsningen ”Samarbeten ger arbeten” skapades! I satsningen ingår bland annat Yrkesjakten, ett virtuellt vägledningsverktyg som på ett enkelt sätt visar upp olika yrken genom 360-filmer och Virtual Reality. Genom mobilen får man möjlighet att kliva in i ett yrke och göra ett virtuellt studiebesök på en arbetsplats när och var man vill. VR-glasögon har skickats ut till skolor och Arbetsförmedlingar runt om i landet och verktyget används flitigt

av företag, lärare, studie- och yrkesvägledare och arbetssökande. Filmerna har också ett tydligt genusperspektiv för att visa unga att arbetsmarknaden är öppen för alla. Idag har flera tusen VR-glasögon skickats ut och tusentals unga har fått uppleva yrken som de inte visste fanns. Yrkesjakten är bara en

del av alla de nytänkande idéer som Nina har för att utveckla Arbetsförmedlingen. Därför är Nina nominerad till Årets Nytänkare!