Maria Högberg

VD/Projektledare 

Maria Högberg har varit VD på Framtidsverket sedan starten 2012. Hon har i sju års tid projektlett och tagit fram kreativa koncept inom event, kommunikation och employer branding med syfte att utveckla organisationers arbetsgivarvarumärke och kommunikationsarbete på både operativ och strategisk nivå. Maria är expert på frågan om kompetensförsörjning inom offentlig sektor och en eftertraktad föreläsare.

Föreläsare och paneldebattör

Maria har stor kunskap och erfarenhet inom employer branding, kreativa koncept och PR-kampanjer som ger maximal spridning. Den kunskapen i kombination med flera år av ledarskap bakom sig gör att Maria på ett pricksäkert sätt balansera inspiration med praktiskt utförande och konkreta verktyg.

Maria har skapat flera framgångsrika koncept såsom Framtidsmässan, Framtidsgalan, Kommundirektörskampanjen och Stjärnfemman. Maria har en naturlig förmåga att tilltala och skapa attraktiva arenor för målgruppen studenter, som många offentliga arbetsgivare vill nå ut till. Maria deltar frekvent i paneldebatter om kompetensförsörjning inom offentlig sektor samt i frågan om framtida attraktiva arbetsgivare. Under 2015 var Maria finalist på Chefsgalan i kategorin Årets Framtidschef och hon håller även inspirerande föreläsningar om ambassadörsskap och ledarskap. Vill du boka Maria som föreläsare så kontakta Klara Blomqvist.

Bakgrund

Affärsområdeschef, Hemfrid i Sverige AB

Affärsområdeschef, ExpanderaMera AB

Återförsäljningsansvarig, Present of Scandinavia 

Magisterexamen, Personal- och organisationsprogrammet, Karlstads Universitet

Maria Högberg

VD, Konsult inom Attraktiv arbetsgivare, ​Kommunikation

och Event

  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

"Det var precis det vi ville få ut och det blev en väldigt bra balans i förhållande till våra olika verksamheter och de gemensamma nämnare vi ändå har i våra verksamheter.

Jag tycker att du har ett väldigt behagligt sätt som tilltalar mig mycket, du når dina deltagare utan den där hurtiga föreläsarstuken som är så vanligt! " 

– Medarbetare i Kungsbacka kommun

..