Magnus Nyberg Blixt

Rektor, Glömtaskolan, Huddinge kommun

REKTOR SOM LEDER MED NYTÄNKANDE I FOKUS

En skola där barn inte går i bestämda klasser och föräldrar bjuds in att ta del av information via Instagram och bloggar – Kan det verkligen stämma? Ja, det stämmer! Många föräldrar lyfter på ögonbrynen när de får höra om Glömstaskolan i Huddinges unika arbetssätt. För många känns detta

ovant men genom Rektor Magnus tydliga ledarskap utvecklas Glömstaskolan till att bli en tidsenlig skola i toppklass!

Rektor Magnus tror stenhårt på att skolan i Sverige behöver utvecklas och utmanar därför gamla strukturer och traditioner. Han har en tydlig vision för Glömstaskolan om att varje elev ska utvecklas och nå sin fulla potential genom ett holistiskt perspektiv på lärande och utveckling. Rektor Magnus

tar vara på digitaliseringens möjligheter genom att exempelvis använda bloggar och Instagram som informationsplattform för föräldrar. Han har även upphävt den traditionella normen att eleverna ska låsas med en klassfröken. Istället organiseras de årskullsvis med ett team av lärare, fritids- samt även socialpedagoger där konstellationer hela tiden uppdateras på kort och lång sikt utifrån identifierade behov, möjligheter och förutsättningar. Genom att inte låsa barnen vid en gammeldags struktur ges både elever och lärare möjlighet till att växa och utvecklas ännu mer. Ett resultat av Magnus tydliga ledarskap är att lärarna på skolan idag har mindre arbetsrelaterad stress jämfört med många andra skolor i kommunen. Glömstaskolan har också högt söktryck i tider av lärarbrist. Magnus kämpar för en kultur där ensamarbete inte existerar och där både elever och lärare följer Glömstaskolans huvudregel; Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra. Därför är Magnus nominerad till Årets Ledare!

Stockholm

Linnégatan 87A
115 23 Stockholm

Göteborg

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Namnlöst-12.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Fakturaadress:

Framtidsverket AB

Kund-id LKH 1780

FE 108

105 69 Stockholm

Org.nummer 556887-0611