Lena Pettersson

HR-Chef, socialförvaltningen, Jönköpings kommun 

UTVECKLAR ORGANISATION OCH MÄNNISKOR

I Jönköpings kommun är många människor varje dag i behov av stöd, service och behandling av socialförvaltningen i Jönköpings kommun, närmare bestämt var tionde invånare. Dit räknas exempelvis personer på äldreboenden, ensamkommande barn och personer i behov av funktionshinderomsorg.

För att lyckas stötta alla dessa människor krävs många resurser och därför är det över 5000 anställda på socialförvaltningen som ser till att allt detta arbete genomförs och Lena som är HR-chef är ytterst ansvarig för att säkerställa detta.

När Lena började som HR-chef på socialförvaltningen för två år sedan såg hon stora problem med personalförsörjningen. Varje dag släcktes bränder genom tillfälliga lösningar som framförallt gick ut på att personalen fick arbeta deltid vilket löste bemanningen på kort sikt. För att nå en långsiktig lösning såg Lena att förändringar krävdes och tog därför ansvar för att leda förändringsarbetet.

Hittills har Lena arbetat mycket med verksamhetsmål, kontinuitet och att skapa engagemang genom inkludering. Hon arbetar med att hitta långsiktiga lösningar där personalen ska se heltidsanställningar som norm för att klara personalförsörjningen, minska sjukskrivningar, effektivisera verksamheten och öka kvalitén. Tidigare har de 250 cheferna i organisationen upplevt att de inte fått tillräckligt stöd i rekryteringar. Nu hjälper Lena och HR-avdelningen dem att tänka långsiktigt i sina rekryteringar och är närvarande för att hjälpa dem. Det är en väldigt stor utmaning som Lena leder och det går åt rätt håll. Därför är Lena nominerad till Årets Ledare!

Stockholm

Linnégatan 87A
115 23 Stockholm

Göteborg

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Namnlöst-12.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Fakturaadress:

Framtidsverket AB

Kund-id LKH 1780

FE 108

105 69 Stockholm

Org.nummer 556887-0611