KONSULTTJÄNSTER

Framtidsverket har en bredd inom konsulttjänster gällande arbetsgivarvarumärke, rekrytering och utbildningar.

Vi gör allting ifrån fokusgrupper och genomlysningar till att belysa arbetsgivarvarumärket, stärka era anställdas argumentationsargument och ta fram ett arbetsgivarerbjudande. Alla lösningar anpassas efter era önskemål som organisation. Vi hjälper er med vad ni ska fokusera på och göra för att bli mer attraktiva arbetsgivare.

Genom olika insatser kan vi hjälpa er att identifiera och påverka bilden av er som arbetsgivare och på så sätt forma varumärket till vad ni vill att det ska vara. Detta för att ni ska lyckas attrahera och rekrytera rätt kompetens både i dag och framöver. 

 

Vi arbetar med olika verktyg för att tillsammans med er skräddarsy en plan för att nå de mål ni har. Vi kan exempelvis genomföra workshops, kvalitativa intervjuer och större enkäter i syftet att göra en fullskalig genomlysning av er organisation för att kartlägga hur ert arbetsgivarmärke ser ut idag och hur ni vill att det ska utvecklas. 

Ambassadörsutbildningen

De viktigaste ambassadörerna för en organisation och en organisations varumärke är dess anställda. Genom att låta era anställda gå vår ambassadörsutbildning ges den anställda alla de verktyg som behövs för att vara den bästa ambassadören för er organisation och fört ert varumärke, både på mässor och i övriga kontakter med intressenter till organisationen.  

I utbildningen får deltagaren kunskap i bland annat mingelteknik, argumentationsteknik och vad ambassadörsrollen innebär. Utbildningens omfattning bestäms tillsammans med er utifrån era behov.

 

Seminarium med Sveriges Viktigaste Jobb där Maria Högberg berättar mer om framgångsrik medverkan på arbetsmarknadsdagar

Kontakt

Mikaela Karlström
Konsult inom Attraktiv arbetsgivare
  • White LinkedIn Icon
Tillbaka till Tjänster

..