Som en del i att internt och externt implementera Jönköpings kommuns arbetsgivarvarumärke skapade vi styrdokument för kommunikationsstrategi samt närmare 20 olika filmer. Framtidsverket producerande bland annat storytellingfilmer, två animationer och flertalet ambassadörsfilmer.

 

 

 

Kommunikationslösning för Jönköpings kommun

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att bistå Jönköpings kommun i arbetet med att implementera sitt arbetsgivarvarumärke. För att genomföra arbetet krävdes lösningar för kommunikation både internt och externt.

Lösning

Vi skapade en kommunikationsstrategi och styrdokument för Jönköpings kommun som bestod av en aktivitetsplan för olika insatser för att implementera arbetsgivarvarumärket internt och externt. Exempelvis genomfördes aktiviteter i sociala medier, interna implementeringsdagar och deltagande på Framtidsmässan. Utöver detta skapade Framtidsverket även två animerade filmer som förklarar hur Jönköpings kommun styrs, som idag används i kommunens alla grundskolor. Vi skapade även två storytellingfilmer, en film om medarbetare generellt i kommunen samt 14 filmer med ambassadörer från kommunen. Se exempel på de filmer vi producerade här nedanför.

Animation för Jönköpings kommun.

Hur fungerar egentligen en kommun? Den frågan såg Jönköpings kommun

ett behov av att svara på i introduktionen av nya medarbetare

Relationer som berikar

I ett den här filmen är syftet stärka vi-känslan för Jönköping Kommun.

Att vara lärare

I denna ambassadörsfilmen berättar läraren Anders om varför han trivs så bra på sin arbetsplats. Filmen används i rekryteringssyfte i Jönköpings kommun. 

En resa till Ullared

Storytelling film om ett äldreboende i Jönköping Kommun som genomförd en resa till Ullared.

..