Kommundirektörskampanjen

Kommundirektörskampanjen var ett marknadsföringskoncept vi skapade tillsammans med Kungsbacka kommun där en student fick möjligheten att under fem veckor arbeta som kommundirektör. 

lFV.inje.png

Uppdrag

Under 2018 vände sig Kungsbacka kommun till oss för att få hjälp med att stärka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare. Kommunen ville nå ut med ett budskap om en modig arbetsgivare genom att våga göra något annorlunda. Resultatet blev Kommundirektörskampanjen där studenter fick chansen att ansöka om att arbeta som kommundirektör under fem veckor.

Lösning

Vi skräddarsydde ett koncept som involverade utformandet och genomförandet av programmet, en rekryteringsfilm, digitala och fysiska marknadsföringsinsatser samt en kreativ och unik monter på Framtidsmässan i Göteborg. Över 100 studenter ansökte till tjänsten och kommundirektörskampanjen uppmärksammandes även i flera rikstäckande medier. Slutligen valdes studenten Dardan Rexhepi till slutkandidat. Dardan fick följa Ann-Charlotte i arbetet som kommundirektör under fem veckor, ta del av utbildning samt hålla i dragningar för ledningsgruppen. Därefter blev Dardan anställd och arbetar idag inom kommunen med marknadsföring mot universitet- och högskolestudenter.