Johan Szymanski

 

Räddningsledare, Mora Kommun

NYTÄNKANDET VANN ÖVER SVÅRSLÄCKTA ELDEN

Johan är den första Räddningsledaren i svensk historia att släppa en bomb på en skogsbrand. Brandkåren är normalt sett en väldigt konservativ verksamhet som bygger på gamla traditioner och en tröghet i att utvecklas. Något som Johan, Sveriges yngsta brandchef, inte gillar i alla aspekter - förutom de av säkerhetsskäl. Under den varma och torra sommaren 2018 drabbades Sverige av många svåra bränder. En av de mest svårsläckta bränderna bröt ut i Älvdalen och nådde ett militärt skjutfält som var fyllt med skarpladdad ammunition, granater och bomber.

Johan var räddningsledare och ytterst ansvarig för ungefär 300 personer per dygn. Riskområdet för branden var extremt stort och det var en för stor risk att låta brandmän komma närmare elden än en kilometer, så vattenbombning från helikopter och andra konventionella metoder var omöjligt. Johan och hans team kämpade hela tiden mot klockan, branden spred sig otroligt snabbt.

Den kritiska situationen krävde nya idéer för att kunna släcka elden. Johan var tydlig i sitt ledarskap kring mål och direktiv men lade framförallt fokus vid att få människor att samverka utifrån deras olika kompetenser. Nytänkande kräver en kultur som tillåter öppenhet och detta kämpade Johan för att

skapa. Utifrån detta kom idén att släcka elden med hjälp av en bomb, vars syfte är att genom tryckvågor ta bort syre ifrån elden och släcka den. JAS 39 Gripen släppte bomben på Johans order och elden släcktes. Skogsbränder är inte unikt för Sverige, och nu vänder sig andra länder till Sverige för att få

veta mer om detta nytänkande räddningsarbete. Därför är Johan nominerad till Årets Nytänkare!