Johan Ahlström

Riskingenjör 
Västerås kommun

Byggnadsingenjören som blev krisledare

När Johan gick på högskolan och läste till byggnadsingenjör var han alltid bäst på ledarskap och projektledningen. Efter sin examen jobbade han ett år som byggnadsingenjör men han insåg snabbt att hans kall i livet inte var armering av betong. Västerås hade varit med om några stora kriser, såsom

IKEA-morden, och Johan ville vara med och arbeta för ett säkrare samhälle för invånarna. Men han stod inför en stor utmaning som krisledare i kommunen. Krisarbete handlar mycket om att arbeta proaktivt men det är ofta svårt att engagera folk i något som inte inträffat eller kanske aldrig kommer inträffa. Skulle han lyckas?

Johans krisledarskap har varit viktigt för att påvisa vikten av en krisberedskap vilket har gett effekt. För två år sedan sattes det upp en gedigen plan för hur de skulle hantera en eventuell värmebölja i

Västerås. I somras kom värmeböljan och när Johan såg att termometern gick över 30-strecket visste han att det skulle rädda många liv. Och mycket riktigt; runt om i landet brann hus upp och många led av värmen. Tack vare det krisförberedande arbetet kunde situationen med värmeböljan hanteras.

Johans krisledarskap och lugn har gjort mycket för Västerås. Med sitt kristänk och ledarskap arbetar han dagligen med att förebygga kriser och ser till att man vet vad man ska göra för att tillsammans kunna rädda liv och undvika stora skador vid en kris. Med Johan i täten kan invånarna i Västerås

känna sig trygga. Därför är Johan nominerad till Årets Ledare!