Vi har fått in över 400 nomineringar till Framtidsgalan 2016! På den här sidan presenteras finalisterna i vardera priskategori. Vem som vinner bestämmer jurygruppen för respektive priskategori. Jurygruppen består av representanter från Sveriges Kommun och Landsting samt representanter från respektive kategoriägare. 

 

Vinnarna utses på Framtidsgalan den 15 november – För att boka biljetter, se "Boka platser" uppe i högra hörnet.

Årets Karriär | kategoriägare:

 

Årets Karriär går till en person som genom ett utmärkt arbete gjort karriär i sin organisation. Pristagaren har med sitt driv och engagemang bidragit till verksamhetens utveckling, skapat karriärmöjligheter och stor personlig utveckling

Namn: Victor Kilén

Yrke: Kommundirektör

Arbetsgivare: Vallentuna kommun

"Karriäristen som gått från

handläggare på Regeringskansliet

till kommundirektör på Vallentuna kommun"

Namn: Anna Edlund

Yrke: Ekonomichef 

Stadsbyggnadskontoret

Arbetsgivare: Stockholms stad

"En av organisationens yngsta ekonomichefer, som har en driven karriär steg för steg i ekonomins tecken"

Namn: Liselott Drejstam

Yrke: Fokusbibliotekarie

Arbetsgivare: Hjulsbroskolan, Linköpings kommun

"Bibliotekarien utöver det

vanliga som går i bräschen

för hur Sveriges och världens

skolbibliotek ska se ut"

Namn: Malin Ruthström

Yrke: Vård- och omsorgschef

Arbetsgivare: Nordanstigs kommun

"Vård- och omsorgschefen med

livsgärningen att förbättra tillvaron

för de äldre i kommunen"

Namn: Parisa Liljestrand

Yrke: Kommunstyrelseordförande

Arbetsgivare: Vallentuna kommun

"Läraren som blev rektor, för att idag sitta på positonen som 

kommunstyrelseordförande"

Finalisterna i Årets Karriär på Framtidsgalan 2016

Årets Nytänkare | kategoriägare:

 

Årets Nytänkare har påverkat och bidragit med nya idéer och lösningar. Årets nytänkare har skapat positiva resultat genom att exempelvis tänka nytt eller genom att bryta gamla strukturer.

Namn: Lisa Söderlindh

Yrke: Initiativtagare och
ansvarig för MIG Talks 

Arbetsgivare: Migrationsverket

"Initierat och lanserat en helt ny

kommunikationssatsning där 100

migranters berättelser lyfts upp

via MIG-talks"

Namn: Martin Lavin

Yrke: Samordnare/projektledare 

Arbetsgivare: Stockholms stad

"Använder nya metoder för att ge

unga en ny start i livet, och har fått stort genomslag när det gäller att motivera unga vuxna till att förändra sina liv"

Namn: Linus Holmgren

Yrke: Rekryteringsansvarig

Arbetsgivare: Vallentuna kommun

"Har på endast ett år gjort stora framsteg när det gäller målgruppsanpassning och kostnadseffektivisering av Vallentuna kommuns rekryteringar"

Namn: Mikaela Östebro

Yrke: Kommunikatör

Arbetsgivare: Gällivare kommun

"Tänker nytt för att nå

ut med information om

samhällsomvandlingen i Gällivare,
och söker ständigt nya metoder för att informera och kommunicera med medborgarna"

Namn: Fredrik Norman

Yrke: Förstelärare

Arbetsgivare: Bessemerskolan, Sandvikens kommun

"Den bloggande läraren som använder digitalisering för att underlätta för såväl elever som medarbetare"

Finalisterna i Årets Nytänkare på Framtidsgalan 2016

Årets Insats | kategoriägare:

 

Årets Insats går till en person som genom en särskild insats i sin organisation har bidragit till en positiv utveckling i samhället eller för en medmänniska.

Namn: Christopher Forsberg

Yrke: Säkerhetsstrateg 

Arbetsgivare: Västerås stad

"Har med sin insats infört ett helt nytt sätt att arbeta med säkerhetsfrågor kring stora events i staden"

Namn: Maria Mikaelian

Yrke: Projektledare 

Arbetsgivare: Sandvikens kommun

"Hennes arbete har hjälpt elever som tänkt hoppa av gymnasiet att slutföra sin skolgång"

Namn: Sofi Lind

Yrke: Lärare

Arbetsgivare: Huddinge kommun

"Lärararbetsledaren som tog stort ansvar efter en stor brandincidents efterskalv"

Namn: Azadeh Pendari

Yrke: Arbetsmarknadschef

Arbetsgivare: Mjölby kommun

"Arbetsmarknadschefen som klev utanför boxen och samordnade ett stort flyktingboende på under 72 h"

Namn: Linda Hellberg

Yrke: Naturvårdare

Arbetsgivare: Helsingborg stad

"Naturvårdaren som genom projektet "Barnens Drömskog" förverkligat barnens önskningar och gynnat biologisk mångfald"

Finalisterna i Årets Insats på Framtidsgalan 2016

Årets Inspiratör | kategoriägare:

 

Årets Inspiratör har med sin personlighet inspirerat till och bidragit med god energi på sin arbetsplats. Årets inspiratör skapar en trivsam arbetsplats både genom sin engagerande personlighet men även med sin sakkunskap.

 

 

Namn: Ammar Haddad

Yrke: Lärare 

Arbetsgivare: Huddinge kommun

"Sätter sina elever i första rummet.

Barn som av olika anledningar inte klarat av skolan visar nu på bättre resultat, tack vare Ammars engagemang"

Namn: Maria Karnell

Yrke: HR-Strateg

Arbetsgivare: Stockholms stad

"Höjer sin omgivning med

sitt inspirerande sätt och

yrkeskompetens. Vantrivsel vänder till trivsel, och sjukskrivna medarbetare kommer tillbaka till arbetet"

Namn: Liza Yngström

Yrke: Samhällsplanerare

Arbetsgivare: Gällivare kommun

"Har genom entusiasm och

inspiration fått sina kollegor att

betrakta snö och vinter som en

tillgång snarare än som en nackdel"

Namn: Oscar Arnell

Yrke: Chefsjurist

Arbetsgivare: Västerås stad

"Engagerar hela ledningskontoret i

det ”tråkiga” ämnet. Oscar ändrar medarbetarnas syn på juridik genom humorn som redskap"

Finalisterna i Årets Inspiratör på Framtidsgalan 2016

Årets Ledare | kategoriägare:

 

Årets Ledare är en person som med sitt engagemang motiverar sina medarbetare att arbeta mot samma mål.
Årets ledare är handlingskraftig, målmedveten och en förebild för sina kollegor.

Namn: Emma Holmgren

Yrke: Enhetschef/Utvecklingschef 

Arbetsgivare: Stockholms stad

"Specialisten som främjar en

kreativ och inkluderande

arbetsmiljö"

Namn: Mehmed Hasanbegovic

Yrke: Socialchef

Arbetsgivare: Eskilstuna kommun

"Använder egna tuffa erfarenheter som sin främsta drivkraft"

Namn: Elin Sobczak

Yrke: Enhetschef

Arbetsgivare: Försvarets materielverk

"Ledaren som arbetar målfokuserat

och inte räds en stor budget"

Namn: Josefine Åhrman

Yrke: Chef för särskild kollektivtrafik

Arbetsgivare: Uppsala kommun

"Ledaren som är för ett nytt

ledarskap inom offentlig sektor"

Namn: Hanna Bjärgård

Yrke: Lokalpolisområdeschef

Arbetsgivare: Polismyndigheten

"Polischefen som står uthålligt och målmedvetet, oavsett hur mycket det blåser"

Finalisterna i Årets Ledare på Framtidsgalan 2016