Offentliga arbetsgivare står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. För att möta dessa utmaningarna behövs ett kontinuerligt och strukturerat arbete med arbetsgivarvarumärket. På heldagsutbildningen Employer Branding – Praktiska verktyg för offentlig sektor ges du praktiska verktyg för att du ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärkesarbete i din organisation. 

Varför ska du delta?

Oavsett hur långt ni har kommit i ert employer brandingarbete kan organisationen alltid vidareutvecklas och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Utbildningen Employer Branding – praktiska verktyg för offentlig sektor ger dig riktning i fortsatt arbete med arbetsgivarvarumärke och ger dig praktiska verktyg. Med dig från utbildningen får du förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och operativt employer brandingarbete.

Vem är du?

Du arbetar inom HR, kommunikation, organisationsutveckling, strateg eller i ledande befattning inom en offentlig organisation.​

 

Utbildningens upplägg

Du får teoretiska inslag, praktiska arbetssätt och strategier för att ge dig en tydlig väg framåt i er organisations employer brandingarbete. Utbildningen är exklusiv med begränsat antal platser för kvalitativt arbete och för att kunna anpassa utbildningen utifrån din organisations specifika behov. 

 

 

 

 

 

Praktisk information

 

När: 15 oktober 2019

Tid: 09.00 - 16.00

Var: Nio Rum på Hamngatan 2 i Stockholm

Pris: 6900 kr ex moms

Vid frågor kontakta projektledare Mikaela.karlstrom@framtidsverket.com

Kursledare är Maria Högberg VD på Framtidsverket som arbetar med att utveckla organisationers arbetsgivarvarumärke och kommunikationsarbete på både operativ och strategisk nivå.

 

Kursledare Klara Blomqvist, Operativ chef på Framtidsverket. Klara är även employer brandingkonsult och har erfarenhet av arbetsgivarvarumärkesarbete, organisationsutveckling och är en van föreläsare för offentlig sektor. 

 

VARMT VÄLKOMMEN TILL EMPLOYER BRANDING 

I PRAKTIKEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR!

Information om bokning 

Alla priser är exkl. moms. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du överlåta din plats till en kollega. Vi skickar faktura senast 30 dagar efter bokning. Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in planerad utbildning.  

Stockholm

Tulegatan 24
113 53 Stockholm

Göteborg

Stora Badhusgatan 18

411 21 Göteborg

Fakturaadress:

Framtidsverket AB

Kund-id LKH 1780

FE 108

105 69 Stockholm

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Namnlöst-12.png

Org.nummer 556887-0611

Majblomman vit bakgrund.png

Framtidsverket är partner med och stödjer den ideella barnrättsorganisationen Majblomman. Läs mer om deras arbete på majblomman.se