Catharina Melander

 

Doktorand omvårdnad, Luleå Tekniska Universitet

FÖRENKLAR ATT FÖRSTÅ NÅGON SOM INTE KAN BERÄTTA

Under många år arbetade Catharina som specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre. Varje dag vårdade och mötte hon personer med svår demens och Catharina såg hur de kände rädsla, stress

och obehag. Det är svårt att förstå någon som inte kan berätta och det är den största utmaningen för all personal som arbetar med personer med demens. Catharina kände att hon ville göra mer för att kunna hjälpa till att

få kontroll på alla de jobbiga känslorna som de äldre kände och på så vis kunna möta deras behov ännu bättre.

Catharinas törst efter kunskap ledde henne in på forskningsbanan och efter en tid som forsknings sjuksköterska blev hon senare antagen som Doktorand vid Luleå universitet. I arbetet har hon använt sensorer som mäter stress för att på så vis försöka förbättra vårdpersonalens förståelse för behov hos personen med demens. Vårdpersonalen får en tydligare bild av vilken tidpunkt som stressen är som störst och kan arbeta mer förebyggande för att personen inte ska behöva känna negativa och jobbiga känslor i vardagen. Nu är målet att utveckla sensorerna ytterligare så att personer med demens ska kunna få ta del av aktivitetsarmband liknande ”Fitbit”, något som kan komma att förbättra levnadsstandarden för samtliga äldre personer. Catharina brinner verkligen för omvårdnad av äldre personer i allmänhet, och personer med demens i synnerhet. Utöver sensorteknologi så har hon även tillämpat en modell som beskriver ett värdigt liv och därigenom undersökt vari utmaningar och möjligheter avseende detta finns för personer med svår demens som bor på äldreboende. Därför är Catharina

nominerad till Årets Nytänkare!