Arbetsgivarvarumärke för Mölndals stad

Vi har genomfört ett övergripande arbete för Mölndals stad med genomlysning av stadens arbetsgivarvarumärke samt kommunikationsstrategi och aktivitetsplan för hur staden framöver ska arbeta med implementering.

Uppdrag

För att kunna arbeta strategiskt med sitt arbetsgivarvarumärke och förstå konsekvenserna av olika insatser behövs en genomlysning av arbetsgivarvarumärket. Vi har för Mölndals stads räkning genomfört en genomlysning av stadens arbetsgivarvarumärke med en nulägesanalys och rekommendationer för förflyttning och implementering av arbetsgivarvarumärket.

Lösning

Vi har tillsammans med Mölndals stad arbetat fram en plattform för arbetsgivarvarumärket samt en

kommunikationsstrategi och implementering av arbetsgivarvarumärket både internt och externt med fokus på presumtiva medarbetare. Arbetet resulterade i en handfast aktivitetsplan för att säkerställa ett fortsatt kvalitativt arbete med stadens arbetsgivarvarumärke som involverar en rad olika insatser, däribland medverkan på Framtidsmässan i Göteborg.

Skärmavbild 2019-02-26 kl. 10.48.50.png

..