Andreas Hagström

 

Idrottsutvecklingschef, Linköpings Kommun

NYA ARBETSSÄTT FÖR JÄMSTÄLLD IDROTT 

Varför får flickor från 1,2 miljoner kronor mindre än pojkar i idrottsbidrag? Det är ingen nyhet att det idag finns många strukturella normer i samhället som skiljer pojkar och flickor åt inom idrott. Med tiden blir idrotten mer tävlingsintensiv och mer rangordnande, bara de allra bästa i laget får vara med och spela. De barn som bara vill träna för skojs skull får oftast inte möjlighet till det. Med stor besvikelse och känsla av misslyckande slutar därför många att idrotta redan i tidig ålder. Flickor är extra utsatta både vad gäller normer men även vad gäller ekonomi och stöd från kommunen. Detta kämpar Andreas för att förändra.

Andreas älskar idrott. Hela livet har han engagerat sig i idrott i olika former, utbildat sig inom idrottspsykologi och arbetat med processledning inom Riksidrottsförbundet. När Andreas tillträdde rollen som Idrottsutvecklingschef i Linköpings kommun var målet tydligt; Uppmuntra idrott genom hela livet och skapa likvärdiga förutsättningar för alla.

För att nå förändring arbetar Andreas framförallt med påverkan på styrningsnivå. Han skapade ett nytt idrottspolitiskt program som förklarar vikten av att skapa aktivitet genom hela livet och hur jämställdhet är ett prioriterat arbetsområde för att lyckas med det. Detta väckte mycket uppmärksamhet och en effekt av det är att kommunen idag ger lika mycket bidrag till pojkar och flickor för att främja idrott, jämfört med tidigare där flickor fick 1,2 miljoner kronor mindre. Dessutom har ett utvecklingsbidrag införts, för att få föreningar och klubbar att öppna upp för idrottsdeltagande som inte är direkt kopplat till tävlingssammanhang. Därför är Andreas nominerad till Årets Nytänkare!